הישיבה המאתים-וחמישים-וארבע של הכנסת הראשונה יום שני, ט״ו אייל תשי"א 21 מאי 1951 – הצעות לסדר-היום הפעלת סעיף 111 של תקנות ההגנה שעת-חירום 1945 – ביטול תקנות ההגנה שעת-חירום 1945

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ו אייר התשי"א, 21 במאי 1951
מתוך:
הישיבה המאתים-וחמישים-וארבע של הכנסת הראשונה
נושאים:
אישים - דוד בן-גוריון, משה שרת. ממשל - יחסי רשות מבצעת-רשות שופטת, כנסת. זכויות אדם - מעצר מנהלי, עינויים, שב"כ, תקנות לשעת חירום. משפט - עליונות המשפט
תשובתו של בגין לנאומו של השר שרת על הפעלת חוקי חרום כלפי חברי "ברית הקנאים". בגין מאשים את הממשלה בניסיון לחתור תחת הפרדת רשויות ולקחת על עצמה תפקידה של שופט. בגין מכריז שאין לו אמון בטענות הממשלה כל עוד העניין לא הוכרע במשפט צודק. בגין מדגיש את סיכון לדמוקרטיה מקיומה של משטרה חשאית. בגין דורש ביטול חוקי חרום המאפשרים לממשלה ולשר הביטחון להחליט על מעצר של אזרח.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

 

כבוד היושב-ראש. אנשים המציתים מכוניות, אנשים המתכננים — אם הם מתכננים — פגיעה בכנסת, בבנינה ובחסינותה המוסרית מן הדין הוא שישאו בתוצאות מעשיהם ויבואו על ענשם. אולם השאלה היא, מיהו במדינת-ישראל המוסמך לקבוע אשמה או להטיל עונש, מיהו הזכאי לעשות חשוד לנאשם, נאשם לאשם, אשם למרצה-ענשו,

לפני עלה על במה זו מר שרת ודרש שיתייחסו לדב- ריו בכבוד. נכון שצריך להתייחם בכבוד לדברי כל חב- רי-הכנסת, לרבות שרי הממשלה, אולם תמהתי איך הרשה לעצמו מר שרת להופיע מעל במה זו ולשים עצמו שופט בישראל. כלום זה התפקיד שהטילה עליו הכנסת ? הוא כבר קבע שישנו קשר במדינת-ישראל; הוא כבר קבע שישנה מחתרת בישראל, והוא כבר קבע שרצו לפוצץ אי לחבל בכנסת. והרי כל הדברים האלה הם "sub judice" אתה בעצמך אמרת שבענינים אלה מתנהלת חקירה. מי שמך שופט בישראל ? זוהי הפגיעה החמורה ביותר בסמכותו של בית-דין בישראל. עודנה מתנהלת החקירה, עוד לא הובא שום חומר בפני שופט, ואתם כבר קובעים הלכה. מר שרת, אינני מאמין לך כאשר אתה מספר לכנסת שבלייק-סאכסס חל שיפור ניכר במצבנו--

מ״מ ראש-הממשלה מ. שרת :

לא אמרתי זאת מעולם, ואתה מסלף את דברי.

מנחם בגין (תנועת החרות)?

אינני מאמין לך כאשר אתה אומר שנמצא נשק בלתי- לגאלי ואינני מאמין לך כאשר אתה מנסה לשים עצמך שופט בישראל. נמצא אי-שם נשק שאיש אינו יודע עדיין למי הוא שייך. השופט בישראל יקבע למי הוא שייך, לא אתה. אינני מאמין לא לך ולא לבולשת שלך. היש הבחנת-רשויות במדינה זו, או אין? היש שופטים בישראל, או אין? ואולי ישנן ארבע רשויות במדינה זו? אולי מלבד הממשלה ומלבד הכנסת, שבפניה אחראית הממשלה, ומלבד מערכת המשפט בישראל, ישנה רשות רביעית במדינתנו, והיא המשטרה החשאית, שאפילו את תקציבה איננו יודעים, קלסתר פניהם של מפקדיה איננו יודעים, את מקום המושב של מפקדתה איננו יודעים, אם כי את פרצופה המוסרי אנו יודעים גם יודעים. אל תזדעזע לנוכח ההאשמה שנזרקה פה מפי חבר-הכנסת נורוק על אפשרות של עינויים. לא אבוא לקבוע עובדה זו, אינני יודע אם היו או לא היו עינויים, אולם גם אני יודע שבתור הבולשת שלכם נמצאים אנשים אשר שיתפו פעולה עם הבולשת הבריטית׳ מענים, סאדיסטים, אנשי פרובוקאציה, אנשי הדרגה השלישית. למה תזדעזע, למה תעמיד פנים ? כלום לא היו משפטים בישראל הקשורים עם עינויים ז כלום לא היו עדויות שלכם על עינויים אלה ?

אינני בא בהאשמות; אני רוצה עובדות; אני רוצה פסק-דין של בית-דין צדק.

אתם כבר קבעתם את כל העובדות. הנה לפני שבוע נקראה ועידת עתונאים רבת משתתפים ורבת רושם. הובא בפני ועידת העתונאים קצין משטרה והוא סיפר סיפור מסמר שער, ספור בלשים בלתי-מוצלח, איך בכיסו של מישהו נמצאה פצצה ובכיסו של אותו איש, או של מישהו אחר, נמצא פתק כיצד להפעיל את הפצצה, ואיך נמצא נשק בלתי-לגאלי, ואיר נמצאו רשימות ואיר נמצאו הוכחות. אחרי כל זאת לא תלכו לשופט בישראל ? לא תבקשו צו מעצר חוקי על יסוד ההוכחות האלה? אם יש בידיכם הוכחות — לשם מה הפעלתם את חוקי החירום? אם אין בידיכם הוכחות — באיזו זכות פתחתם מחנה ריכוז בישראל ? הרי אתם שמים ללעג ולקלס את מושג החוק בישראל. הרי פעולתכם איננה באה להבטיח את שלום הציבור. המעשה שע- שיתם הוא מעשה טרור מחפיר, זדוני, המבזה את המ- דינה הזאת יותר מכל הפשעים שאותו ארגון שאתה קורא לו ״ברית קנאים״ ביצע או עומד לבצע, כי במ- דינת ישראל, כיום הזה, קיים מחנה ריכוז.

מ״מ ראש-הממשלה מ. שרת :

להגנת המדינה.

מנחם בגין (תנועת החרות):

לא ! לא להגנת המדינה — לערעורו של בטחון המדינה ולבזיון שמה. אין מחנות ריכוז המבטיחים את הגנת המדינה- מחנה ריכוז מערער בטחונה של כל מדי- נה. מעשי-טרור של ממשלה גוררים מעשי טרור. הנסיון צריך ללמדכם. אנחנו האנשים שנלחמנו בשלטון והסרנו את חוקיו, קראנו לנוער העברי להפר גם את הצווים והפקודות שלבם, משום שהיה בהם שיתוף פעולה עם השלטון הבריטי. אנחנו קוראים לנוער העברי לכבד את חוקי ישראל, לשמור את צווי הכנסת ואת החלטות הממשלה, המתקבלות על יסוד חוקי הכנסת. אנחנו מזהירים אתכם מפני הדרך הנלוזה הזאת. עשיתם דבר חמור ביותר : פתחתם מחנה ריכוז בישראל !

מ״מ ראש-הממשלה מ. שרת :

לא תבחר בין חוק לחוק: כל חוק הוא חוק.

מנחם בגין (תנועת החרות):

לא נכון! ישנם חוקים רודניים, ישנם חוקים בל- תי-מוסריים, ישנם חוקים נאציים (קריאה מספסלי מפא״י: אתה קובע זאת ?)

אני קובע שהיועץ המשפטי שלך אמר בפני בית- דין בריטי כי חוקי החירום שבהם השתמשת לא נחקקו כמותם אפילו בגרמניה הנאצית׳. אל תשאל אותי מי קובע איזה חוק הוא נאצי ואיזה חוק הוא בלתי-מוסרי, החוק שהשתמשת בו הוא נאצי, הוא רודני, הוא בלתי- מוסרי; וחוק בלתי-מוסרי הוא גם בלתי-חוקי. על כן המעצר הוא בלתי-חוקי והצוו שלכם הוא שרירותי. לא היתה לכם כל זכות לעשות זאת, כאשר קיימת כנסת, כאשר קיים בית-דין, כאשר יש בידכם כל מערכת הח- קירה. למר, פתחתם מחנה ריכוז ? אתה, מר שרת, בא לחפות על כשלונותיך כשר-החוץ על-ידי ז׳סטות של יד חזקה כממלא-מקום שר-הבטחון.

מ״מ ראש-הממשלה מ. שרת :

הגיון אפייני לך.

מנחם בגין (תנועת החרות):

על כשלונותיך אלה לא אדבר היום, אבל הם חמורים ביותר ומסכנים את מדינתנו יותר מאשר חבורת נערים, אשר אתם קראתם להם או הם קראו לעצמם ״ברית קנאים״.

יצחק בן-אהרן (מפ״ם):

מה פתאום הפכת מתנגד למדיניותו של מר שרת ? היית שותף לו כל הזמן.

מנחם בגין (תנועת החרות):

אני הייתי שותף לו ?

על הכשלונות האלה לא אדבר היום. יש לי יסוד להניח שמחר, או לכל המאוחר מחרתיים, יתקיים בבית הזה דיון על מה שנעשה בלייק-סאכסס. קרה שם דבר חמור ביותר. אולם אתם סבורים שתסיחו את דעת הקהל מן הכשלונות החמורים האלה על-ידי מעשה הפחדה, על-ידי פרסום סנסאציוני שלא היה לו כל יסוד מוסרי, ואינני יודע אם היה לו יסוד מעשי כל-שהוא. הדרך בה אתם הולכים היא דרך נלוזה. לא שמו אתכם שופטים בישר- אל. אתם הרשות המבצעת. אתם גם ממשלה מפוטרת, מפורקת מאחריות קולקטיבית ומאחריות פארלאמנטרית.

זלמן שזר (מפא״י):

לזאת חיכינו.

מנחם בגין (תנועת החרות):

אם חיכית לזה, מר שזר, וקיבלת את אשר לו ציפית.

ראובן שרי (מפא״י):

חברך ז׳בוטינסקי מתקיף את הממשלה על שלא הגי- בה כראוי על הצתת המכוניות.

מנחם בגין (תנועת החרות):

אינני רוצה להוסיף משפט אחד בענין הצתת המ- כוניות. לא אבוא להתחסד לפניכם. אמרתי מה שאמרתי. אני מדבר על מה שעשתה המממשלה ואני אומר כי היא עשתה מעשה טרור נפסד ומחפיר. אינני רוצה מחנות ריכוז במדינת-ישראל. יש בית-דין בישראל ואליו תפנה. (קריאה מספסלי מפא״י: זאת נראה.)

כן, זאת נראה. על כן דרשנו דיון בכנסת. אנחנו דור- שים שהכנסת תחליט לצוות עליכם לבטל את צווי המע- צר השרירותיים והרודניים האלה.

לסיום, עוד מספר מלים על חוקי החירום עצמם. ודאי, אינני חייב להרבות לדבר עליהם. אני שמח כי היום גם החברים מן החזית הדתית מצטרפים לקריאה לביטול חוקי החירום. (קריאה מספסלי מפא״י: גם חברי מפ״ם).

אהרן ציזלינג (מפ״ם):

אנחנו פתחנו בזאת.

מנחם בגין (תנועה החרות):

אבל מן הרגע הראשון השמענו את האזהרה : אםהחוקים - אלה, חוקי הטרור של שלטון דיכוי, יישארובמדינת-ישראל — ביום מן הימים לא יימצא חוג שלאייפגע מהם. בא היום אשר בו חוג אחר נפגע מהם, ואיןזה חשוב מיהו הנפגע. אין זה חשוב כלל מיהו היושבבמחנה ריכוז במדינת-ישראל — ייתמו מחנות ריכוזבמדינת-ישראל! את עמק אילון הפקרתם בידי האויב,ואת לאטרון תפתחו למרגלות הכרמל ? זוהי השיטהשלכם. כך אתם מכבדים את המדינה וכך אתם שומריםעל החופש והדמוקראטיה במדינת-ישראל. קיום חוקי-חירום אלה הוא חרפה, הפעלתם — פשע. ועל-כן,לסיום הדיון, אני מציע שתי הצעות החלטה : (א) הכנסתמטילה על הממשלה לבטל ללא דיחוי את צווי המעצרשהיא הוציאה על-פי חוקי חירום; (ב) הכנסת מטילהעל ועדת החוקה, חוק ומשפט להביא לפני הכנסת תוךשבוע ימים הצעת חוק לביטול תקנות ההגנה, 1945.