הישיבה המאתים וארבעים ותשע של הכנסת הרביעית-הצעות חוק של חברי כנסת-חוק התפזרות הכנסת תשכ"א-1961

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ה אדר התשכ"א, 13 במרץ 1961
מתוך:
כרך 31 עמ' 1291-1293
נושאים:
אישים - אבא אחימאיר, אברהם סטבסקי, דוד בן-גוריון, חיים ארלוזורוב, לוי אשכול, משה שרת, פנחס לבון, פנחס רוזן. ממשל - בחירות, ועדת חקירה, כנסת. שונות - ועדת השבעה. בטחון - עסק הביש. משפט - צדק
קריאה להתפזרותה של הכנסת ולעריכת בחירות חדשות בעקבות המשבר הממשלתי. בגין בהתייחסו לפרשת לבון טען כי לבון טוען כי נגרם לו עוול וכי עליו להוכיח את צדקתו, אך בן –גוריון בתכסיסיו מונע מהאמת לצאת אל האור. בגין יצא גם נגד מעשיו של רה"מ כלפי לבון שהתבטאו בין השאר בפיטוריו של לבון ממזכירות ההסתדרות. הוא מגולל חלקים מהשתלשלות הפרשה בועדות השונות, ועדת אולשן, חוץ ובטחון העברת החקירה לועדת השבעה והדרישה הזמנית של בן גוריון לועדת חקירה. הנאום המלא מובא גם בעיתון חרות שפורסם ב14/3/1961.