הישיבה המאתיים-ושישים של הכנסת התשיעית יום שלישי, ב' חשון תש"ם 23 אוקטובר 1979 – הודעת הממשלה על התפטרות שר החוץ

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ב' חשון התש"מ, 23 באוקטובר 1979
מתוך:
כרך 87
נושאים:
ממשל - כנסת, ממשלה. אישים - משה דיין
בגין מדווח על התפטרות דיין מהממשלה ומאחל לו בהצלחה.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

ראש-הממשלה מ. בגין:

אדוני היושב-ראש, על-פי סעיף 40 לחוק-יסוד: הממשלה, הריני מתכבד להודיע לכנסת כי שר החוץ, מר משה דיין, התפטר מתפקידו ומחברותו בממשלה.

על-פי סעיף 21 (א) לחוק זה הודיע שר החוץ לממשלה, בישיבתה מיום ל' בתשרי תש"ם, 21 באוקטובר1979, על כוונתו להתפטר מן הממשלה ומסר לידי מכתבהתפטרות שנכנסה לתקפה כעבור 48 שעות מאז מסירת המכתב.

הריני מבקש להודות לחבר-הכנסת דיין על חברותו בממשלה, על מילוי תפקידו כשר החוץ ועל פעלו הרב כחבר הממשלה, במיוחד בתהליך עשיית שלום על-ידי חתימת חוזה השלום בין מצרים ובין ישראל. חברי ואני מאחלים לחבר-הכנסת דיין כל טוב והצלחה בכל אשר יפנה.

על-פי סעיף 21 (ד) לחוק-יסוד: הממשלה, עד שהממשלה תקבע שר חוץ אחר, ימלא ראש הממשלה את התפקיד של שר החוץ.