הישיבה המאתיים-ושישים-ושבע של הכנסת התשיעית יום רביעי, י"ז חשון תש"ם 7 נובמבר 1979 הודעת הממשלה על צרוף שר ושינויים בחלוקת התפקידים בין חברי הממשלה

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ז חשון התש"מ, 7 בנובמבר 1979
מתוך:
כרך 87
נושאים:
אישים - יאסר עראפת, שמעון פרס. ממשל - כנסת, ממשלה. הסכסוך הישראלי פלסטיני - פלסטינים. שלום - תהליך השלום עם מצרים. כלכלה - תקציב
בגין מודיע על חילופי תפקידים בממשלתו. בגין טוען שאין מקום לדיונים גדולים על הסכם השלום עם מצרים כי הוא כבר נחתם, ועכשיו הוא בשלבי ביצוע. בגין טוען שהאידיאולוגיה הפלשתינאים, כפי שמכנים אותה, שמופיעה בצ'רטר הפלשתיני, מטרתו היא לא אידיאולוגיה אלא משהו שחייבים להלחם בו. בגין משווה את האמנה ל'מיין קאמפף". בעניין מצוקת הדיור בגין מציין הממשלה עשתה ותמשיך לעשות למען שיפור המצב. בגין מסביר שהמצב הכלכלי הבעייתי הוא שילוב של קשיים קודמים וכתוצאה מהשינויים הבינלאומיים, אך כבר היו זמנים קשים יותר, גם את אלה נעבור.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

 

ראש-הממשלה מ. בגין:

אדוני היושב-ראש, מורי ורבותי חברי הכנסת, הממשלה בישיבתה הבוקר קיבלה את ההחלטות הבאות:

1. על-פי הסעיפים 17(א) ו-5(ד) לחוק יסוד: הממשלה, למנות את השר שמחה ארליך לתפקיד סגן ראש הממשלה במקום תפקיד שר האוצר.

גאולה כהן (בנא״י):

במקום למנות שרים, אדוני ראש הממשלה, אתה צריך להודיע על התפטרותו ולא להציג שרים.

היו״ר ב. הלוי:

חברת-הכנסת גאולה כהן, אבקש לא להפריע.

גאולה כהן (בנא״י):

הממשלה צריכה להתפטר ולא לחזור ולהציג שרים. זו בושה ותרפה.

היו״ר ב. הלוי:

אני קורא אותך לסדר, חברת-הכנסת גאולה כהן. בבקשה להפסיק את ההפרעות.

גאולה כהן (בנא״י):

אתה צריך לפטר שר אחרי שר וקודם כול את עצמך.

היו״ר ב. הלוי:

בבקשה להפסיק, חברת-הכנסת גאולה כהן. קראתי אותך לסדר.

גאולה כהן (בנא״י):

הממשלה צריכה להפסיק למשול בעם הזה ולדרדר אותו. אני מבקשת את ראש הממשלה להודיע עכשיו על התפטרותו ועל התפטרות כל הממשלה. זה בדיוק מה שאתה צריך לעשות ולא להציג עוד שרים.

היו״ר ב. הלוי:

חברת-הכנסת גאולה כהן, את רוצה לנהל פה מונולוג?

ראש-הממשלה מ. בגין:

רק לפני יומיים היתה הצעה להביע אי-אמון, והכנסת החליטה.

אבקש לאפשר לי לקרוא, ואין לי ברירה אלא לקרוא שוב את החלק הראשון של ההודעה.

(חברת-הכנסת ג. כהן קוראת קריאת ביניים)

היו״ר ב. הלוי:

אני קורא אותך לסדר בפעם השנייה, חברת-הכנסת גאולה כהן.

גאולה כהן (בנא״י):

זו ממשלה העומדת על כרעי תרנגולת.

היו"ר ב. הלוי:

קראתי אותך לסדר בפעם השנייה.

ראש-הממשלה מ. בגין:

על-פי הסעיפים 17 (א) ו-5 (ד)    

משה שמיר (בנא״י):

קרובי הנרצחים בכביש החוף רוצים לדעת מה אומרת הכנסת. הם מצפים היום למלה בכנסת מפי ראש הממשלה. מלה אחת מפי ראש הממשלה. זו הודעה על פוגרום.

היו״ר ב. הלוי:

חבר-הכנסת שמיר, אתה רוצה לעשות אובסטרוקציה בישיבה הזאת? אני קורא את חבר-הכנסת משה שמיר לסדר.

גאולה כהן (בנא״י);

הסתה לרצח. ממשלת ישראל מעודדת את זה. הממשל הצבאי מעודד את זה. הממשלה הזאת מעודדת את החוצפה שלהם. ואת אלון-מורה אתם רוצים להוריד. זה כבר לא עניין בטחוני. אל תסתתר מאחורי צו של בית-משפט. אתה מסתתר מאחורי זה.

היו״ר ב. הלוי:

חברת-הכנסת גאולה כהן, אני קורא אותך לסדר בפעם השלישית.

גאולה כהן (בנא״י):

הוא משנה חוקים כדי להכניס עוד שר, אבל אינו משנה חוקים לצורך התיישבות ביהודה ובשומרון. זאת כדי שהממשלה תמשיך לשלוט, בעוד שהיא כולה מתפורדת.

(קריאות)

פסח גרופר (הליכוד):

נא לעשות סדר, אדוני היושב-ראש.

היו״ר ב. הלוי:

אעשה סדר.

(חברת-הכנסת ג. כהן קוראת קריאת-ביניים)

מנחם סבידור (הליכוד):

אדוני היושב-ראש, באנו לשמוע את ראש הממשלה ולא את הבל פיה של חברת-הכנסת גאולה כהן. אבקש להשליט סדר בכנסת.

היו״ר ב. הלוי:

אעשה זאת אם היא תמשיך להפריע.

ראש-הממשלה מ. בגין:

אני קורא את ההודעה מן ההתחלה בגלל ההפרעות שהיו:

1. הממשלה בישיבתה הבוקר החליטה, על-פי ה- סעיפים 17 (א) ו-5 (ד) לחוק יסוד: הממשלה, למנות את השר שמחה ארליך לתפקיד סגן ראש הממשלה במקום תפקיד שר האוצר.

2. בהתאם לסעיף 18 לחוק יסוד: הממשלה החליטה הממשלה לצרף את חבר-הכנסת יגאל הורביץ לממשלה בתפקיד שר האוצר.

אני מבקש להודות לסגן ראש הממשלה שמחה ארליך על מילוי תפקידו.

שושנה ארבלי-אלמוזלינו (המערך):

עדיין אינו סגן ראש הממשלה- הוא שר האוצר היוצא.

ראש-הממשלה מ. בגין:

אבקש לאפשר לי להמשיך. היום הוא סגן ראש הממשלה. אני מבקש להודות לו על מילוי תפקידו במשך שנתיים וחצי כשר האוצר, על מסירותו, על נאמנותו ועל פעלו. הוא הנהיג רפורמות חשובות וחיוביות, ואם יש קשיים במשק הלאומי, הם אינם מעשי ידיו אלא תוצאה של העבר ושל התפתחויות בין-לאומיות.

(קריאות מספסלי המערך)

(חברת-הכנסת ג. כהן קוראת קריאת-ביניים)

ראש-הממשלה מ. בגין:

אני מבקש לברך את שר האוצר יגאל הורביץ לקבלת תפקידו.

גד יעקבי (המערך):

אם זאת תוצאה של העבר, מדוע מחליפים אותו?

ראש-הממשלה מ. בגין:

אנחנו מאחלים לו הצלחה במילוי תפקיד זה. נכון, יש קשיים, יש ציפייה רבה, ואנחנו מביעים את אמונתנו כי הוא יפעל רבות ביזמה, במרץ ובמסירות במילוי תפקיד חשוב זה.

אני מבקש את הכנסת לאשר את החלטות הממשלה.

היו"ר ב. הלוי:

תודה, אדוני ראש הממשלה.

- - -  

ראש-הממשלה מ. בגין:

אדוני היושב-ראש, הבוקר לא השיבותי לקריאות, לצעקות ולהפרעות. כדרכי אתייחס בכבוד לכל איש, אשיב בכבוד לכל קריאה מכובדת. אבל אם מדובר באותם דברים מזעזעים שיצאו מפיו של ראש עיריית שכם, יעיד בי שר הבטחון היושב פה כי עם בואי לכנסת, שעה לפני פתיחת הישיבה של בית-הנבחרים, המלים הראשונות שיצאו מפי היו אליו בנוגע לדברים של ראש עיריית שכם. ומה ביקשתיו לעשות ?—לחקור בפרשה ולהסיק מסקנות. זו היתה חובתי ואני מילאתי אותה.

עתה אני רוצה לומר לחברים שהסתערו מכל עבר: ידידים יקרים, וזה כולל גם את היריבים, אינכם פוסקים מלתקוף את הממשלה לאחר שהושג השלום. הימים שבהם התקיימו הדיונים על השלום היו ימים גדולים מבחינת הוויכוח ועמקו. הם חלפו. מדוע, — משום שנחתם חוזה השלום — עכשיו הוא מתבצע — ולכן אין עוד אותם דיונים גדולים. יש גם בטחון לעם ישראל, נכון? אי-אפשר להבטיח במאת האחוזים ששום דבר לא יקרה, אבל, בבקשה, התבוננו בשנתיים ומחצה האחרונות: מלבד אותם מקרים מעציבים וטראגיים שהיו, אנחנו נתננו לעם, מצד אחד, את הדבר שלא היה לו במשך שלושים ואחת שנה עם החזקה והגדולה במדינות ערב, ומצד שני עושים כל מאמץ אפשרי כדי לתת גם לאזרח בטחון. אבל הדיונים האלה חלפו וכאילו נשכחו. הם לא צריכים להישכח על-ידי בית-הנבחרים. אני קורא לכם לזכור את העובדה הזאת. אני בטוח שהעם לא ישכחנה. ולכן, בגלל הקשיים היומיומיים — ואני לא מכחיש שהם ישנם—אתם מסתערים. ההסתערות הזאת לא יכולה להועיל וגם הסרקאזם של חבר-הכנסת פרס לא יביא לו תועלת מרובה. הוא השתדל מאוד, יותר מדי, להשתמש בו והציג את השאלה הבאה: תראו איזו השפעה יש היום לאירגון המרצחים הקרוי אש״פ בעולם, ולכן מי האשם בכך ?—הממשלה. אני רוצה ׳לשאול אותו : כאשר שני מנהיגים דגולים של האינטרנאציונאל השני הסוציאליסטי מזמינים את ראש אירגון המרצחים ועורכים לו קבלת פנים מפוארת ומאז הם הולכים מבירה לבירה ומשתדלים לשכנע מושלים אחרים שיזמינו את יאסר עראפאת, יערכו לו קבלת פנים וראשי מדינות יארחו אותו, האם פעם אמרנו שהמשלחת הישראלית לאינטרנציונאל הסוציאליסטי אשמה בכך? לא נאמר את זה משום שזה לא היה נכון, וגם מה שאמר מר פרס אינו נכון.

אינכם יודעים מה מתרחש בעולם? אדרבה, התבוננו במאורעות הימים האלה בטהראן כלפי הגדולה במעצמות ואולי נלמד משהו מן ההתרחשות הזאת.

זאב‏ כץ (המערך):

אולי תמנה שר חוץ?

ראש-הממשלה מ. בגין:

ואז הוא יפתור את הבעיה בטהראן?

נמנה שר חוץ, מה אתם כל כך זועקים ? היו דברים מעולם. נמנה שר חוץ, סבלנות, פועלים לפי חוק במדינת ישראל.

מה אני רוצה לומר בזה ? בכל זאת, אלה הם ימים מיוחדים, ואיך אפשר לא להבין את הימים המיוחדים האלה? מסווים את האידיאולוגיה הקרויה ״פלשתינאית״, כאשר למעשה מאחורי אותה אידיאולוגיה מסתתר אינטרס שאין צורך אפילו להזכירו בשמו הנכון, במדינות גדולות ובמדינות קטנות. זו עובדה. אנו צריכים כמובן ללחום נגדה, אנו עושים ונעשה כמיטב יכלתנו. אני זוכר שמאז הוויכוח האחרון, כאשר עמדתי על במת הכנסת וקראתי את מה שמכונה ״הצ׳ארטר הפלשתינאי״, חבר-הכנסת פרס הולך מפגישה לפגישה וקורא בדיוק אותם הסעיפים.

נכון, יש אנשים בעולם שלא קראו את ״מיין קאמפף״, ולא קראו את המסמך הטמא הזה, או ששכחו ואינם שמים לב עכשיו, כשם שלא שמו לב אז ל״מיין קאמפף״. יש נטייה כזו, יש הסוואה, יש צרה, וצריך בכוחות משותפים לעמוד נגדה ולהתגבר עליה. אבל מה אתם עושים ? — לדבריכם, הכול אשמה הממשלה, כאילו לפני כן לא היה כף, כאילו איננו יודעים את האמת וכאילו ההסתערות הזאת היא חזרה לתכנית מציאותית.

דבר אחד אני רוצה להזכיר, ואני עושה זאת באי רצון כי יש בזה משהו מן הזילות, אבל אינני יכול לעבור על כך לסדר-היום, משום שהדברים נרשמו ב״דברי הכנסת״. מפעל ״קורת-גג״ איננו מפעל ממשלתי. הממשלה בכלל לא מטפלת בו הוא קם על-ידי מתנדבים פרטיים, מטובי האנשים שישנם בארץ ובחוץ-לארץ. מדוע? כדי לעזור לזוגות צעירים. והאמן הגדול והדגול מארק שאגאל התנדב לעשות את היצירה האמנותית, וגם זה כדי לעזור. האם משום כך צריך לדבר ולספר על עיסקאות ? קרה מה שקרה — מישהו אשם בזה ? מישהו יכול היה לדעת על כך ? צריך היה לבצע, ובאמת אנשים  מצויינים עוסקים בכך, והלוואי שנצליח.

אני עוזר, מובן מאליו שאני עוזר. בכל תפקיד שאמלא אעזור לכל מפעל שיושיט עזרה לזוגות צעירים, כדי שיוכלו לקבל שיכון.

שולמית אלוני (תנועה לזכויות האזרח):

הממשלה צריכה לעשות זאת.

ראש-הממשלה מ. בגין;

הממשלה עושה וגם תעשה.

עדיאל אמוראי (המערך):

ומה על הפטור ממסים, ממכס וממס ערך מוסף ?

(חבר-הכנסת ז. כץ קורא קריאת-ביניים)

(חבר-הכנסת מ. כהן קורא קריאת-ביניים)

היו"ר י. שמיר:

חברי הכנסת, אני מבקש לא להתווכח.

(חברת-הכנסת ש. אלוני קוראת קריאת-ביניים)

ראש-הממשלה מ. בגין:

יש היום בעולם מפעל הקרוי בלעז: Project‏ Renewal‏ — מפעל התחדשות.

(חבר-הכנסת ד. רוזוליו קורא קריאת-ביניים)

(חבר-הכנסת ח. קורפו קורא קריאת-ביניים)

היו"ר י. שמיר:

חבר-הכנסת קורפו, חבר-הכנסת רוזוליו, אני מבקש להפסיק.

(חבר-הכנסת ד. רוזוליו קורא קריאת-ביניים)

פסח גרופר (הליכוד):

חבר-הכנסת רוזוליו, אתה תדבר על פרשיות. אתה לא        .

(חבר-הכנסת מ. כהו קורא קריאת-ביניים)

(חבר-הכנסת י. פלומין קורא קריאת-ביניים)

(חבר-הכנסת א. שריר קורא קריאת-ביניים)

היו"ר י. שמיר:

חברי הכנסת, אני מבקש להפסיק, אני מבקש לאפשר לראש הממשלה להמשיך בדבריו.

ראש-הממשלה מ. בגין:

יש היום בעולם מפעל הקרוי: ״מפעל התחדשות". הוא קם כדי לעזור בפתרון מצוקת הדיור. אדרבה, ראו את היהודים בתפוצות הגולה, באיזו התלהבות הם עובדים למען המפעל הזה.

(חברת-הכנסת ש. אלוני קוראת קריאת-ביניים)

(חבר-הכנסת י. ז׳. אמיר קורא קריאת-ביניים)

(חבר-הכנסת מ. כהן קורא קריאת ביניים)

ראש-הממשלה מ. בגין:

בנייה איננה עניין של יום. לא הבטחנו שנפתור את הבעיה הזאת במשך חודש אל במשך שישה חודשים. אמרנו במפורש: הדבר ידרוש מספר שנים. אבל הבעיה הולכת ונעשית. יושב פה שר הבינוי והשיכון, והוא יכול למסור לכם את המספרים.

שולמית אלוני (תנועה לזכויות האזרח):

השר הזה לא עושה כלום.

יעקב ז׳אק אמיר (המערך):

אל תגידי כך, דווקה הוא כן עושה.

ראש-הממשלה מ. בגין:

אבל כאשר רוצים להושיט עזרה נוספת למפעל הזה, בא חבר-הכנסת פרס ומשתדל להשתמש בסארקאזם ללא כל הצדקה. אי-אפשר להתפאר בפיסקה כזאת בנאום.

אדוני היושב-ראש, נכון, יש קשיים במדינה, יש קשיים בקרב האומה, איש איננו מכחיש אותם.

זאב כץ (המערך):

אין שומעים.

ראש- הממשלה מ. בגין:

הם הצטברות של הקשיים שהיו, הם תוצאה של התפתחויות בין-לאומית. אילו הייתי יכול, הייתי מזכיר ארץ אחת שבה חלה הפיכה. לא אזכיר אותה בשמה, אבל ההפיכה שקרתה בה השפיעה מאוד על המצב המשקי. יש העלאת מחירי מצרכים שונים בעולם והדבר משפיע על האינפלאציה בישראל אף-על-פי-כן גדל היצוא שלנו, וגם בחודש האחרון הוא גדל.

אני חוזר ואומר: מורי ורבותי, יש לנו קשיים, אני לא מכחיש זאת. אלא מאי ?—כולנו חיים בארץ הזאת עשרות שנים. אני זוכר ימים הרבה יותר קשים והתגברנו.

גד יעקבי (המערך):

עוד נגיע.

ראש-הממשלה מ. בגין:

לא, להיפר — נתגבר.

אדוני היושב-ראש, אני מבקש שהכנסת תאשר את שתי החלטותיה של הממשלה.