הישיבה המאתיים–ועשרים של הכנסת העשירית יום רביעי, י"ח בתמוז התשמ"ג 29 ביוני 1983 – יועץ מודיעין לראש הממשלה

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ח תמוז התשמ"ג, 29 ביוני 1983
מתוך:
הישיבה המאתיים–ועשרים של הכנסת העשירית
נושא:
ממשל - כנסת, ממשלה, פרלמנטריזם
בגין מדגיש שלא נאה להשתמש בהדלפה כמקור העיקרי לדיון פורמלי בכנסת. בגין טוען שהיחסים שלו עם ראשי קהיליית המודיעין התבססו על איכויותיהם המקצועיות ולא על השקפותם הפוליטיות. בגין טוען שמינוי יועץ לענייני מודיעין הוא סמכות של ראש הממשלה והוא יפעל לכך בשיטוף פעולה עם אנשי מקצוע. בגין מדגיש שהתערבות הכנסת בנושא אינה נחוצה ויכולה ליצור סתירה.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

 

אדוני היושב–ראש, מורי ורבותי חברי הכנסת, חבר הכנסת בר–זהר דיבר על נושאים רבים, אף–על–פי שהצעתו קשורה בנושא אחד. בעניין זה אין לי טענות, אבל לפי דעתי לא נאה, אדוני היושב–ראש, לבסס את ההצעה העיקרית על הדלפה. יש לנו ניסיון עם הדלפות. בדרך כלל חסר דבר–מה מן הידיעה האמיתית או שיש עודף מעליה. אין זה נאה להשתמש בהדלפה מעל במת הכנסת – אם כי אין איסור פורמלי על כך – ולהסיק ממנה מסקנה ולדרוש דיון על נושא זה בכנסת. ולאחר שהעלה את ההצעה העיקרית הזאת עבר חבר הכנסת בר–זהר לנושאים אחרים. אינני רוצה לחזור עליהם.

אדוני היושב–ראש, עם ראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים עבדתי יחד חמש שנים תמימות. אינני שואל איש להשקפתו בעבר, לעמדותיו. אם הוא עובד מדינה, אשר הוכיח מסירות לתפקידו ונאמנות, אזי הוא נשאר בתפקידו, ולא היה לי שום ספק שראש המוסד לשעבר צריך להישאר בתפקידו ועבדתי אתו, כפי שכבר אמרתי, מספר ניכר של שנים בהבנה מלאה.

עכשיו, על יסוד אותה דליפה שהיתה – וכפי שאמרתי, אין להסתמך עליה – בא חבר הכנסת בר–זהר ורוצה, על–פי דיון והחלטה של הכנסת, להטיל עלי למנות יועץ לענייני מודיעין. הרי יש בזה סתירה מיניה וביה. סוף כל סוף זו סמכותי. אני, כמובן, צריך בעניין כזה לקיים התייעצויות מובהקות עם אנשי קהיליית המודיעין. חבר הכנסת בר–זהר יודע שזה עניין עדין מאוד, ואני כמובן מוכן להתייעץ גם עם ועדת החוץ והביטחון בעניין זה, אבל היום אין ליטול את הסמכות הזו, המוקנית במפורש לאדם הממלא תפקיד מסוים, ולהעביר אותה לבית–המחוקקים.