הישיבה המאתיים-וחמישים-ושתיים של הכנסת השמינית – יום רביעי, י"ב שבט תשל"ו 14 ינואר 1976 – דיון במועצת הבטחון בהשתתפות נציג אירגון המרצחים

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ב שבט התשל"ו, 14 בינואר 1976
מתוך:
כרך 75
נושאים:
מדיניות חוץ - או"ם, דיפלומטיה, יסודות מדיניות החוץ. שלמות המולדת - ארץ ישראל השלמה. הסכסוך הישראלי פלסטיני - אש"ף, סוגית הפליטים, פלסטינים. מדינות - ברית המועצות (רוסיה). שלום - הסכמי הביניים. אישים - יאסר עראפת. ממשל - כנסת. לאומיות - לאום יהודי (ציונות). זכויות אדם - שוויון זכויות
בגין יוצא נגד הופעתו של נציגה של אש"ף במועצת הביטחון של האו"ם. בגין טוען שאש"ף אינו "ארגון לשחרור", אלא ארגון טרור המונע על-ידי האידיאולוגיה הנאצית, שמטרתו – השמדתה של מדינת ישראל. בגין טוען שמול התעמולה המוצלחת של אויב יש להציב הסברה ישראלית על בסיס עקרונות יסוד: זכות של עם היהודי על ארץ ישראל, זכותו לבטחון, שוויון זכויות אזרחיות לכל ותביעה למו"מ ישיר על חוזי שלום.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

אדוני היושב-ראש, מורי ורבותי חברי הכנסת, השבוע הזה מן הדין שיוכר כשבוע החרפה הבין -לאומית. אירגון מרצחים שכמוהו לא נודע לשפלות ולתועבה בתולדות אנוש, אירגון מרצחים המתכנן מראש הרג של נשים וילדים, מתפאר ועולז בו, אירגון מרצחים המודיע בגלוי כי שאיפתו היא לחזור על מעשה היטלר — הוזמן לשולחנה של מועצת הבטחון בתקן של מדינה ריבונית ומשתתף בדיוניה על עתידו של העם היהודי בארץ ישראל.

לפני שהחל אותו רב-שיח במועצת הבטחון קראנו דו-שיח ביו נציגו המוסמך של אותו אירגון המרצחים לבין מר ציסנולס מן השבועון ״ניוז-ויק״. כדאי שכל חברי הכנסת יקדישו תשומת לב לתכנו של אותו דו- שיח. ״שאלה: נשיא ישראל הציע כי אש"ף יסכים למדינה פלשתינאית מורכבת מן הגדה המערבית ורצועת עזה, התסכים לתכנית כזאת? תשובה: אנחנו היינו מקבלים כל חלק של הטריטוריה שלנו אם אפשר להחזירו לעמנו. שאלה: כחלק מהסדר שלום סופי? תשובה: כשלב- ביניים של הסדר, אבל הסדר סופי בשבילנו היא מדינה פלשתינאית חילונית דמוקראטית. שאלה: פירוש הדבר שאין לישראל זכות להתקיים? מדוע צריכים הישראלים להסכים לכך? תשובה: בבוא הזמן יהיה עליהם להסכים לכך. שאלה : האם זה אפשרי שעמדתכם ביחס לישראל תשתנה? תשובה: עליהם לסגת לגבולות 1967 או אפילו לאלה שלפני 1967, ואז נראה. שאלה: האם אתה אומר כי אם תיסוג ישראל לגבולות שלפני 1967 ותכיר בזכויות הלאומיות של הפלשתינאים למדינה נפרדת משלהם, יהיה אש״ף מוכן לקבל את הממשות של קיום ישראל? תשובה : לא ; אני אומר שלפני הישראלים שתי אפשרויות — האחת : לתת לכל הפלשתינאים לשוב לארצם ולהקים את המדינה הדמוקראטית החילונית כפי שהוצע על-ידינו; האחרת — לחיות in the so called state of Israel, מבלי להרשות לפלשתינים לשוב. אם יבחרו באפשרות השנייה, הם בוודאי ימותו ואנחנו בוודאי ננצח. שאלה: אבל אפילו תנצחו, האם לא יהיה סבלם של הפלשתינים והישראלים גם יחד מחיר נורא מדי? תשובה: אנו מתחזקים יום יום. הערבים שלי מקבלים מיליארדים של פטרו-דולרים, העתיד הוא שלי, למה לי לדאוג? אני רוצה הביתה ואני בטוח שאנו יכולים למצוא נוסחה לקיום בצוותה. אבל את הגיטו הציוני הזה של ישראל מוכרחים להשמיד — "The Zionist Ghetto of Israel must be destroyed" . אנו נאחד את כל האזור, לא רק את פלשתין".

אדוני היושב-ראש, יש אומרים: מה בכך שכנופיין כזה, פארוק קדומי, משמיע את הדברים כפי שהבאתי אותם. כל כנופיות אר"פ — ארגון רוצחי פלשתין, וזה השם שבו צריך להשתמש בכנסת, בראדיו בטלוויזיה ובעתונות, כי אותו שם אש״ף: ארגון שיחרור פלשתין הוא בעצמו בעוכרינו. שיחרור ממה? שיחרור ממי? שיחרור של מה? הרי ארץ ישראל שוחררה, אי אפשר פעמיים לשחרר אותה ארץ. אבל מה אנחנו בעצמנו, וביחוד בכלי התקשורת, באוזני הילדים שלנו, יום אחר יום, משתמשים לגבי אירגון המרצחים במלה: "ליבריישן" — שיחרור? אנו חותרים תחת קיומנו. בוודאי כך, על-פי ההד ברחבי תבל. למען השם, נחדל מזה.

חוזר אני ואומר: מה בכך אם פארוק קדומי משמיע דברים כאלה ב״ניוז-ויק״ או במועצת הבטחון, כפי שעשה שלשום? חטיבה אחת של צבא ישראל מספיקה כדי למחוץ את כל כנופיות אר"פ בכל חלקי המזרח התיכון. כן, אדוני היושב-ראש, יש לזכור שמאחורי אותו אירגון רוצחי פלשתין עומד כיום כל העולם הערבי, כפי שמוכח בוועידת רבאט וגם בדיון במועצת הבטחון. סוריה, מצרים, עיראק ועוד כל 21 מדינות ערב עם המיליארדים של הפטרו-דולרים שלהם, עם כל המשאבים העומדים לרשותם, כולם, מאחורי דבריו של פארוק אל-קדומי. זאת האמת, אסור להסתיר אותה ואסור להתכחש לה, שמא נשגה באשליה העלולה לסכן את עתידנו.

יש אומרים: דעת-הקהל בעולם כבר תומכת באר"פ ובהכרה בו כנציג יחיד של ערביי ארץ -ישראל. מה עלינו איפוא לעשות ?

אדוני היושב-ראש, בני דורי זוכרים תעמולה מוצלחת יותר משל פארוק אל-קדומי. איך אנחנו נזכרים בימים שבהם התנהלה תעמולה באירופה וברחבי תבל? הגרמנים האלה בארץ הסודטים, מה רוצים מהם? יש לתת גם להם זכות להגדרה לאומית עצמית. איך הצ׳כים יכולים לשלוט ב-3 מיליונים גרמנים? הם רוצים להתאחד עם מולדתם, עם עמם, עם ממשלתם. מי יוכל למנוע מהם את זאת ? תעמולתו של גבלס בענייו הסודטים היתה מוצלחת מאוד. היא חדרה לקאבינט הבריטי, היא חדרה בקרב שכבות נרחבות של העם הצרפתי. היא נתקבלה על-ידי גורמים שונים והצליחה גם למעשה. עכשיו כולנו יודעים מה מחיר שילמה האנושות, ובמיוחד מה מחיר שילם העם היהודי, בעד הכניעה לתעמולה מוצלחת. גם ביחס לעם היהודי היתה תעמולתו של גבלס מוצלחת מאוד. בימים ההם לא היתה ארץ שבה לא פיעפע ארס האנטישמיות. רבים מן העמים אמרו; אולי בעניין זה יש משהו צודק, היהודים משתלטים, ועוד. תעמולה מוצלחת מאוד. היום אנחנו יודעים איזה מחיר שילמה האנושות כולה וביחוד עם ישראל בעד הכניעה הזאת לתעמולה המוצלחת הזאת. זאת הברירה. תעמולה זדונית, מרושעת, הבונה אפשרות של השמדת עם, אף אם היא מוצלחת, דווקה משום שהיא מוצלחת, האם יש להיכנע לה או לעמוד כנגדה? נוכח נסיון דורנו, חלילה לנו מלהיכנע לה.

יש אומרים, לעם הקרוי פלשתינאי יש לתת זכות להגדרה לאומית עצמית. מתכבד אני להזכיר לבית שבימים שניהל את ענייניה של ארצות -הברית האיש הדגול אשר נתן לעולם את המושג: זכות להגדרה לאומית עצמית, וודרו וילסון, נתמנתה מטעמו ועדה אשר קבעה — אני קורא מן המקור – "It is just that Palestine should become a Jewish State". כי בימים של וודרו וילסון הבינו בקרב כל העמים שדווקה המושג של זכות להגדרה לאומית עצמית מחייב מתן זכות זאת לעם שאין לו מולדתו, אבל יש לו מולדת; הבינו שצריך לאפשר לו לשוב לארץ-ישראל ולהקים אותה כמדינה יהודית.

יש אומרים: אם ניתן זכות כזאת לעם הפלשתינאי, נתאחד עם אנשי הקידמה. איזו קידמה? הרי בדיוק להיפך. אלה שמנהלים את התעמולה הפלשתינית הם אנשי הריאקציה האפילה. שיבתנו ציונה, שיחרור ארץ ישראל, זהו מעשה הקידמה באנושות. עם מושמד ונרדף על צוואר שב למולדתו, ותוקן העוול חסר התקדים שנעשה לו. באים אלה ורוצים להחזיר אותנו לימי האפילה, עת לא היתה לעמנו ארץ ישראל ולא היתה לו מדינה. הרי זהו ביטוי לריאקציה בלתי-נסבלת באנושות. מחובתי לומר, אדוני היושב-ראש, שהפלשתיניסטים היהודיים או הישראליים נושאים במידה רבה של אחריות למה שקרה בשנים האחרונות כלפי הבעיה הזאת שיש קוראים לה לב הסיכסוך, ואילו הפלשתיניסטים הישראליים הפכו אותה לסיכסוך בלב. ללא כל הצדקה, משום שצודק הוא ענייננו. והפלשתיניסטים הישראליים מודים במקצת, סופם שיודו בהרבה, סופם חלילה שיודו בכול. מחובתנו להשמיע את האזהרה הזאת לפני שאיחרנו את כל המועדים.

מדינה פלשתינאית ביהודה, בשומרון ובעזה מחוברות בפרוזדור, כפי שמוצע לנו בעצם הימים האלה — מה פירושה? מבחינתנו — הסכנה בה"א הידיעה למדינת היהודים. כל ערינו ומושבותינו יהיו בטווח האש של אלה אשר בשמם אמר פרוק אל קדומי: את הגיטו הציוני של ישראל מוכרחים להשמיד.

תופיק טובי (הרשימה הקומוניסטית החדשה):

מדוע לא קראת את ההכחשה שלו ב״מעריב״ מיום א׳ על השמדת הגיטו הציוני בישראל ? למה אתה מתעלם שהוא הכחיש את הדברים האלה?

מנחם בגין (הליכוד):

הסניגור של קדומי יואיל ללכת עכשיו לניו-יורק.

תופיק טובי (הרשימה הקומוניסטית החדשה):

אני מתנגד לשיסוי הזה כלפי הפלשתינאים, הנשמע כאן.

היו"ר י. דרניצקי (יודין):

חבר-הכנסת טובי, לקריאת-הביניים זה מספיק.

מנחם בגין (הליכוד):

חבר-הכנסת טובי, אין לי עמך שום בסיס משותף לוויכוח כל שהוא. אתה קדומיסט, מוטב שתחריש. בבקשה ממך, תנני לדבר. הוא לא הכחיש שום דבר. קדומי רק שלשום נשא נאום במועצת הבטחון ואישר את כל מה שנאמר פה — לחסל את מדינת ישראל, להקים את המדינה החילונית הדמוקראטית, ואתה עוד מעז להגן עליו בבית הזה. בוש והיכלם.

דוד קורן (המערך):

ספק אם היה הולך. ישראל וקדומי אלה שני דברים סותרים.

מנחם בגין (הליכוד):

גם לך לא ניתן לחסל את מדינת ישראל, חבר-הכנסת טובי.

תופיק טובי (הרשימה הקומוניסטית החדשה):

אל תדבר כדמאגוג. מי מדבר על חיסול מדינת ישראל?

מנחם בגין (הליכוד):

ובכן תחריש, אל תדבר. בפארלאמנט הסורי יושב יהודי? הוא יכול לקרוא-קריאות-ביניים? בפארלאמנט העיראקי יש יהודי? בפארלאמנט המצרי יש יהודי? אנחנו מרשים לך לומר כל דבר בבית הזה, אבל אל תפריז.

תופיק טובי (הרשימה הקומוניסטית החדשה):

אינך עושה לי חסד.

אברהם לבנבראון (הרשימה הקומוניסטית החדשה):

אל תאיים, אל תאיים.

תופיק טובי (הרשימה הקומוניסטית החדשה):

אל תעשה לי חסד. לא בזכותך אני יושב כאן.

מנחם בגין (הליכוד):

בסדר, לא בזכותי, אלא מאי?

חיים לנדאו (הליכוד):

באמת, מקומך במוסקבה ולא פה.

תופיק טובי (הרשימה הקומוניסטית החדשה):

זו המולדת שלי.

חייט לנדאו (הליכוד):

אתה פה סוכן זר.

מתתיהו דרובלס (הליכוד):

בכל מדינה אחרת היית יושב במקום אחר ולא בכנסת. שם מקומך לשבת.

תופיק טובי (הרשימה הקומוניסטית החדשה):

זו המולדת שלי.

היו"ר י. דרניצקי (יודין):

חבר-הכנסת טובי, אבקשך להפסיק את ההתערבות בדברי הנואם. חבר-הכנסת בגין, אבקשך להמשיך.

מנחם בגין (הליכוד):

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אבל יש לומר עוד דבר, אדוני היושב-ראש: מדינה כזו הקרויה פלשתינית ביהודה, בשומרון ובעזה, הרי בן-לילה היתה נהפכת לבסיס הסובייטי המרכזי בכל המזרח התיכון.

מאיר פעיל (מוקד):

למה?

מנחם בגין (הליכוד):

אם תיתן לי אפשרות, אסביר למה. אני מאוד רוצה להסביר לך למה. הרשני נא להסביר, אני שמח על שאלתך.

אני חוזר ואומר, למען חבר-הכנסת פעיל, מדינה כזו היתה נהפכת בן-לילה לבסיס הסובייטי המרכזי במזרח התיכון. היינו עדים לאנגוליזאציה של המזרח התיכון. לאמור: מיד לאחר השתלטותו של עראפאת יחד עם קדומי, היו נסללים מסלולים לקבלת מטוסים. אם מטוסים סובייטים יכולים להגיע לאנגולה ברכבת אווירית כמעט יום-יומית, קל וחומר מאודיסה למזרח התיכון. זו היתה המדינה שהיתה מקבלת נשק סובייטי מתוחכם, חדיש, בכמויות אדירות ובזמן קצר ביותר. עראפאת, חבר-הכנסת פעיל, יושב במוסקבה זמן רב יותר מאשר בדמשק, והוא הדין לשליחיו, שהם עומדים היום בקשר עם השירותים החשאיים של ברית-המועצות. שאל אותי, אני למדתי מנסיוני על המשטר בברית- המועצות. אין מנוס מזה. ג׳בריל ודוקטור חבש הרי הם מארקסיסטים-לנינסטים, סוכני ברית-המועצות במלוא משמעות המושג. כלום אפשר בכלל לפקפק בכך?

והנה אין פלא, אדוני היושב -ראש, שמימי קדם ועד ימינו אלד. כל מעצמה וכל אימפריה מחפשת השפעה או שלטון בארץ -ישראל, משום שמכאן אפשר ללכת צפונה, מזרחה, דרומה. הקווים הפנימיים קובעים. ולכן ברית- המועצות שינתה את מדיניותה. במשך שנים רבות לא תמכה באירגונים האלה, רק באחרונה היא אומרת: אותו אר"ף, אירגון רוצחי פלשתין, מייצג את ערביי ארץ- ישראל, וצריך להקים מדינה פלשתינית ביהודה, בשומרון ובעזה. שינוי מרחיק לכת במדיניות הסובייטית — כל-כך למה? כדי לאפשר לה אותו בסיס בלב המזרח התיכון. עלינו להצביע על שתי האמיתות האלה, משום שבשתיהן מקופל בטחוננו, ושנית — ניצור הכרה של שיתוף אינטרסים אמיתי בינינו ובין העולם החפשי. מה האינטרס של העולם החפשי ובייחוד של ארצות-הב- רית? שאחרי כל הנסיון בדטאנט ובאנגולה לא יקום בלב המזרח התיכון בסיס סובייטי. המדינה הזאת תסכן את קיומנו, היא תסכן את האינטרסים החיוניים של כל העמים בני-החורין.

היו״ר י. דרניצקי (יודין):

חבר-הכנסת בגין, עליך לסיים,

מנחם בגין (הליכוד):

אני כבר מסיים. מובן מאליו שמול התעמולה המוצלחת של אויבי ישראל שואפי הכחדתה יש להעמיד תכנית ישראלית. אביא אותה היום:

(1) ארץ -ישראל שייכת בזכות לעם היהודי, ואבקש מעל במה זו לשלוח ברכה לאיש הדגול, למורה הגדול הרב שניאורסון, אשר ביזמתו אתמול החליטו מורי ההוראה בישראל להודיע לעולם כולו: אמנם כן, ארץ- ישראל שייכת לעם ישראל. זה היסוד, זה העיקר, זה המקור, הזכות. הזכות — ולעולם לא תופקע.

מאיר פעיל (מוקד):

איפה הוא גר? במקרה הוא בארץ. אבל איפה הוא גר?

מנחם בגין (הליכוד):

(2) זכות זו לארץ-ישראל משולבת באין הפרדה בזכותנו לבטחון לאומי, לבטחון חיינו.

(3) לערביי ארץ-ישראל בחירה חפשית ביחס לאזרחותם, אוטונומיה תרבותית, פתרון חיובי ואנושי של בעיית הפליטים הנמצאים בתחום שיפוטנו.

(4) תביעה למשא-ומתן ישיר על חוזי שלום בינינו לבין מדינת ערב.

אדוני היושב-ראש, אני מבקש לקיים דיון בכנסת על הנושא שהתכבדתי היום להביא לפניה, למען תוכל לקבל החלטה בקשר לשיתופם של אירגוני המרצחים בדיוני מועצת הבטחון על עתידה של ארץ-ישראל, החלטה שתועבר לכל הפארלאמנטים של העמים הדמוקראטיים.