הישיבה המאה-ותשע של הכנסת התשיעית יום רביעי י' אייר תשל"ח 17 מאי 1978 – הצעה לסדר היום עיסקת החבילה של מכירת מטוסים אמריקניים למצרים וסעודיה

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י' אייר התשל"ח, 17 במאי 1978
מתוך:
כרך 82
נושאים:
מדינות - ארה"ב, מצרים. מדיניות חוץ - יחסי ישראל-ארה"ב. ממשל - כנסת. בטחון - מרוץ חמוש
בגין מגיב לטענה שאין להתעלם מכך שארה"ב מספקת היום נשק למצרים וסעודיה, וטוען שאכן הענין חמור, הממשלה לא מסתירה זאת, בניגוד לממשלת המערך שכן ניסתה להעלים את הכריכה של מתן נשק למדינות ערב ומתן נשק לישראל על ידי ארצות הברית. בגין מבקש להעביר את הדיון בענין לועדת חוץ ובטחון
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

ראש-הממשלה מ. בגין:

אדוני היושב-ראש, מורי ורבותי חברי הכנסת, אין זה נכון שזו הפעם הראשונה מספקת ארצות-הברית של אמריקה נשק חדיש לאויבינו, לרבות מדינת-עימות שכנה. אביא את המספרים. כמובן, נשק חדיש תלוי בתקופה.

ארצות-הברית של אמריקה סיפקה לירדן יותר מ-70 מטוסים חדישים, ולערב הסעודית — יותר מ-100. אין זה נכון שזו הפעם הראשונה לכריכה של אספקת נשק לישראל עם אספקת נשק למדינות ערב. ידועות לי העובדות. אני מעדיף שלא לתת להן היום פירסום. אהיה מוכן להוכיח את הדברים בוועדת החוץ והבטחון. אני אומר את הדברים האלה לא כדי להקל מחומרת המאורע האחרון. אמרתי זאת פעמים מספר, שנכון, קרה דבר חמור, אבל לא נכון לטעון שזו הפעם הראשונה שכך קרה.

חיים בר-לב (המערך);

אדוני ראש הממשלה, אם מותר לי, הנשק שארצות- הברית סיפקה לסעודיה ולירדן בעבר מעולם לא היה המלה האחרונה של הטכנולוגיה האמריקנית.

ראש-הממשלה מ. בגין:

בימים ההם - - -

חיים בר-לב (המערך):

גם בימים ההם לא. לעומת זאת מדובר עכשיו במטוסים המתקדמים ביותר שיש לארצות-הברית. אני מציע שלא לטשטש דברים.

ראש-הממשלה מ. בגין:

אני לא מטשטש שום דבר.

מאיר פעיל (מחנה שלי):

עד שהמטוסים יגיעו לסעודיה הם לא יהיו המתקדמים ביותר.

חיים קורפו (הליכוד):

לעומת זאת בעבר סופקו, והיום יסופקו ב- 1981.

היו״ר מ. ל. מרון:

חברי הכנסת, אני מבקש קשב.

ראש-הממשלה מ. בגין:

אני קובע את העובדות כפי שבדקתי אותן, תקופה תקופה, במה שנוגע לכלים חדשים או חדישים, וכך היה. אלא שבימים ההם הממשלה שאתם ניהלתם את ענייניה לא מצאה לנכון לפרסם את הדברים או את דבר הכריכה ולא עשיתם מזה עניין פומבי. זה ההבדל. אנחנו לא מכחישים שהעניין חמור. אנחנו מדגישים שהעניין חמור. אני זוכר את התקופה של "ההערכה-מחדש". עמדנו אז יחד ללא היסוס. אתם רשאים לנהוג אחרת. אתם באופוזציה, והדובר שלה אמר את אשר אמר. זו זכותו. אני אומר את הדברים שאני חייב לומר בתור ראש ממשלה.

רבותי חברי הכנסת, נכון, יש חומרה במה שנעשה; ראשית, באי-קיום ההבטחה המוחלטת והבלתי-מותנית שניתנה לישראל לפני יותר משנתיים -ומחצה. הדגשנו את הדברים. הוא הדין בקשר שבין האספקה לנו ובין האספקה לשתי מדינות הנמצאות במצב מלחמה אתנו. ניהלנו את המערכה. אפשר לבקר צעד זה או זה, הכול לגיטימי. ראשית, הדגשנו את התנגדותנו להתניה שבאספקת הנשק וההבטחה לנו ולשתי המדינות הערביות האחרות גם בקרב דעת-הקהל, אצל חברי בית-הנציגים והסנאט והנשיא. נפלה הכרעה אחרת. קרה דבר חמור שאנחנו מביעים את הסתייגותנו ממנו, ולא רק אנחנו. זה אחד הקשיים העומדים לפנינו. לא צריך להתפאר במה שהיה לפני שנה. כולנו זוכרים וגם אני זוכר מה כתבה העתונות הבין-לאומית על הממשלה בישראל.

נכון, הממשלה לא הבטיחה לפתור בבת-אחת את כל הקשיים שבפניהם אנחנו עומדים — המשקיים או המדיניים. זה אחד הקשיים שבפניהם עומד עם ישראל. אני בטוח שנתגבר עליו. לא צריך ליצור רושם שקרה דבר שאין לתקנו. נעשה את המאמצים הדרושים אבל לשם כך צריכה הממשלה לקיים דיון ולהחליט על הצעדים המחוייבים על-ידי המאורע הזה. אנחנו נקיים את הדיון בראשית השבוע הבא, נקבל החלטות, נודיע על כך לוועדת החוץ והבטחון ולכנסת.

אדוני היושב-ראש, מאחר שעדיין לא התקיים דיון כזה בממשלה אני מציע להעביר את הבעיה הזאת לוועדת החוץ והבטחון.

חבר-הכנסת שחל ציטט סקרי דעת-קהל. בארצות- הברית. אני מציע שלא להסתמך עליהם, אבל נזכור שיש גם סקרי דעת-קהל בארץ, ולרוב התוצאות שלהם היום מראות כי הציבור מוסיף לתמוך בממשלה שבחר בה לפני שנה.

אני מקווה שנמשיך במאמצים שנעשו עד פה בשטח המדיני, המשקי והמוסרי, כי השליחות הזאת הוטלה עלינו על-ידי ציבור הבוחרים.

אהרן ידלין (המערך):

כבוד ראש הממשלה, זה לא נימוק שלא למתוח ביקורת על הממשלה.