הישיבה המאה-ושש-עשרה של הכנסת השביעית – יום רביעי, י״ט חשון תשל״א (18 נובמבר 1970) – הודעת חבר-הכנסת בגין בוועידת תנועת החירות על פניית קצינים בכירים בצבא אליו בשאלת הרכב הממשלה

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ט חשון התשל"א, 18 בנובמבר 1970
מתוך:
כרך 59
נושאים:
מורשת ישראל - בלשנות. מפלגות - גח"ל. ממשל - כנסת, פרלמנטריזם. אישים - משה סנה. בטחון - צבא. השקפות חיים - קומוניסטים
בגין עונה לבקורת שעלתה בעקבות פגישתו עם קצינים בכירים בצה"ל. בגין טוען שאין שום פסול בכך שהקצינים הביאו את דעותיהם בפני חבר ממשלה דאז. בגין מסרב לחשוף את השמות של הקצינים, וטוען שלא היה עושה כך גם בכלא סובייטי.בגין תחילה מבקש להעביר את הנושא לוועדה, אך לאחר מכן "נכנע" לדעת הסיעה ומסכים להצעת השר דיין להסיר את ההצעה מסדר היום
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

 אדוני היושב -ראש, כנסת נכבדה. אני מבקש להעביר את הצעתו של חבר- הכנסת סנה לוועדה. יש לי רושם, אדוני היושב-ראש, שהיום הסנה קצת בער ואוכל לחלוטין. ביקשת שמות, חבר-הכנסת סנה, של קצינים שפנו אלי ? למה ביקשת אותם משר-הבטחון ? אתה רוצה בחקירות? למה לא ביקשת את השמות ממני? שר הבטחון איננו יודע כלום על הפניות הללו. אני יודע את תכנן ואת שמותיהם של הקצינים שדיברו אתי. אני רק רוצה לומר לך, שאילו הייתי עומד בפני משפט על פי הצדק הסוציאליסטי, שבו אתה האמנת בכל לבך ובכל נפשך בתקופת משפטי סלנסקי ואורן ובימי עלילת הרופאים, לא הייתי מגלה את השמות, משום שיש כללים מסויימים שרק שם מפירים אותם; פה — לא.

אני הייתי זכאי בהזדמנות מסויימת לומר שגם קצינים הביעו לפני דעתם שיש להוסיף ולקיים את ממשלת הליכוד הלאומי. אתה, כמובן, יכולת לומר שדיברתי רק על קצינים. אני מחזיק בידי את הסטנוגרמה הבלתי מתוקנת של נאומי בוועידת תנועת החירות ואני קורא בה את הדברים הבאים: ׳׳ודאי שזה לא היה מעמד רגיל בחיינו כאשר 34 פרופסורים שלחו אלי פטיציה על-ידי משלחת שלהם, והם רובם ככולם חניכי התנועות היריבות, וביקשו שאנחנו נישאר בממשלה׳׳. ויש שם משפט נוסף: ׳׳ודאי שהיתה התרגשות עמוקה מאוד בלב כאשר בכירי הקצינים של צבא ישראל התקשרו עמדי וביקשו שנישאר בממשלה״.

זאת אמרתי ואני מקבל את מלוא האחריות על שתי הפיסקאות גם יחד. אבל שמות? חבר-הכנסת סנה, הרי גם היום אתה קומוניסט, לא כן ? אני מחכה לתשובה.

משה סנה (מק׳׳י):

אני בוחר את בר-שיחי. . .

מנחם בגין (גח׳׳ל):

אני שואל, אינני חוקר אותך.

משה סנה (מק׳׳י) :

לא ביקשתי חקירה, ביקשתי להעיר להם ששגו. אמרתי במפורש: שגגה.

מנחם בגין (גח״ל):

תן לי להמשיך, אל תענה לי. אני רוצה לומר, שלפי הערכתי אתה גם היום קומוניסט, אמנם קומוניסט ׳׳מצטיין״, לא על משקל הצטיינות אלא על משקל ציונות. כקומוניסט אין לי שום ספק שאתה מאמין, כי הצבא הוא זרועה של המפלגה השלטת. לא? תתבונן בכל המדינות הקומוניסטיות ותראה ששם מדברים על מפלגה וממשלה, ושהצבא חייב להיות נאמן למפלגה. אני חושב שלפחות בזה אין לנו חילוקי דעות. אין חילוקי דעות בעניין זה אפילו בינך ובין חבר-הכנסת וילנר. ואתה מטיף לנו מוסר על האופי העל-מפלגתי של הצבא? למי?

משה סנה (מק׳׳י):

למי שצריך .. .

מנחם בגין (גח׳׳ל):

אתה עומד לקרוא כל הזמן קריאות-ביניים, ללא הפסק ? משום שיש לך קול חזק אתה חושב שקולי נחלש?

משה סנה (מק׳׳י):

אתה ביקשת זאת.

מנחם בגין (גח״ל) :

אני מסכים לקריאות-ביניים, אבל במידה.

החיילים הם אזרחים. אנו מעולם לא התכווננו להקים כת צבאית נפרדת מציבור האזרחים. משום כך חיילים אלה מצביעים בבחירות, מקבלים חומר הסברה מטעם כל המפלגות. מה נטפלת ?

נכון, אני הודעתי שחוגים שונים הביעו דעתם שאנו צריכים להוסיף ולשרת בממשלת הליכוד הלאומי. אתה לא יכול לומר שאני טענתי, כי הקצינים תומכים בעמדתנו, שהרי עמדתנו היתה — לאחר ההחלטה האומללה של הממשלה מן ה-4 באוגוסט — לעזוב את הממשלה. והם אמרו: תישארו בממשלה. זו לא היתה תמיכה בעמדתי אלא פנייה מצד אזרחים בני-חורין: אנו חושבים שטוב יהיה שתישארו בממשלה. מה פגם בזה ? האינך מבין שנוצר איזה קשר אישי ואפילו נפשי ביניהם עמדי?

מדוע לא? עוד לפני הקמת ממשלת הליכוד הלאומי עשינו משהו, לעתים במשותף, לעתים בדרכים נפרדות. גם אתה יודע תולדות הדור הזה.

אחר כך הוקמה ממשלת הליכוד הלאומי. אני שירתתי בה למעלה משלוש שנים כחבר ועדת השרים לענייני בטחון. קיימתי אתם מגע לעתים תכופות מאוד, לא רק בישיבות, מגע אישי לפי טבע הדברים. אני זוכר את היום החשוב של ה-2 ביוני 1967. היתה לי הזכות, כחבר ממשלת הליכוד הלאומי וכחבר ועדת השרים לבטחון, לשמוע את דעתם של בכירי המפקדים שלנו. הם מזכירים לי עד היום שלאחר הדיון אי-שם ניגשתי כמעט אל כולם ואמרתי להם: תהיה החלטה. וזה היה ב-2 ביוני, ומה שבא אחר כך הכל יודעים. מה אתה כל כך מתפלא, למה אתה נטפל לעובדה שאנשים שאתם עבדנו יחד במשך שנים רבות, וקשר כזה נוצר בינינו, כאשר באה השעה והם שומעים שסיעת גח׳׳ל עומדת לפרוש בגלל סיבה רצינית, היסטורית, מן הממשלה, הם מביעים דעתם באופן פרטי, אישי, אנושי, כי חושבים הם שטוב יהיה למדינת ישראל אם נוסיף להיות בממשלה? הם עשו זאת כאזרחים. מה פגם בזה ?

משה סנה (מק׳׳י):

שעושים בזה שימוש לרעה.

מנחם בגין (גח״ל):

לפי דעתך, ולפי דעתי, העניין שונה לגמרי ממה שניסית להציג. זו היתה זכותם להביע דעתם. הם לא קיימו אסיפות, הם לא התייעצו ביניהם. כל אחד לפי דעתו - ביניהם קצינים בכירים במילואים, ביניהם קצינים בשירות פעיל — דיבר אתי באופן אישי. על מה אתה טוען ? זה בסדר גמור. שמות לא אתן לך. וכפי שאמרתי לך, אפילו שם לא הייתי נותנם. ההבדל בינינו הוא בזה שאגי התנסיתי במשפט על פי הצדק הסוציאליסטי ואתה אינך יודע מה הוא. לכן יכולת לשבח אותו בשעתך.

אני רוצה להעיר לך עוד דבר, חבר-הכנסת סנה. מילא, העלית הצעה בקשר אתי. מה נטפלת לעזר וייצמן? הוא איננו פה, הוא אינו יכול להגן על עצמו. זה פייר ? הנושא הזה כולו מוקדש לדברים שהשמיעו באזני קצינים בשירות הצבא.

משה סנה (מק׳׳י) :

לא אמרתי דבר נגדו אלא רק נגדכם, ואתה עונה לא ממין הטענה.

מנחם בגין (גח״ל):

אבל היות והשמעת את הטענה הזאת, לדעתי בלי הגינות פרלמנטרית, רק זאת אספר לך, כי שאר הדברים כלל אינם שייכים לי. כאשר הובאה הצעה מטעם תנועת החירות לשגר את האלוף עזר וייצמן לממשלה, הודעתי גם בחטיבת תנועת החירות שבתוך סיעת גח״ל וגם במרכז תנועת החירות — ויושבים כאן כל החברים שהיו עדים לדיונים האלה — שלא יהיה כלל דיון בהצעה זו. ולכן החטיבה לא דנה בהצעה זאת. וכאשר הגיע תור הדיונים במרכז, בהשתתפות למעלה ממאה איש, שוב הועלתה ההצעה לדון במועמדותו של האלוף וייצמן, ואני שוב הודעתי שהאלוף וייצמן הוא קצין בשירות פעיל ולא יהיה שום דיון במרכז של מפלגה פוליטית על משרה מדינית כלשהי של אדם המשרת בצבא.

למחרת היום, ביום א׳, כפי שיעיד שר הבטחון, הוא שלח לי בישיבת הממשלה הודעה שהאלוף וייצמן משתחרר מן הצבא, שכן הסכים לכך ראש המטה הכללי של צבא הגנה לישראל. רק לאחר שאלוף וייצמן פשט את המדים, עזב את השירות בצבא, התכנס מרכז תנועת החירות ודן במועמדותו ובשמחה רבה החליט לשגר אותו לממשלה מטעם תנועתנו.

הוכחתי לך בעובדות, בנוכחות עדי הראייה והשמיעה, שלא דננו כלל במועמדותו של קצין בצבא בנושא הקשור במדיניות.

משח סנה (מק״י):

דובר ״חירות׳׳ אמר אחרת.

מנחם בגין (גח׳׳ל):

האמן לי שאתה היום פעיל מדי בקריאות-ביניים, אפילו לטעמי. אבל זה לא חשוב. אלמלא היית מזכיר את שמו לא הייתי מעלה את הסוגיה הזאת. הרי אין הוא חבר ממשלה או חבר כנסת, ואינו יכול להגן על עצמו. מה אתה מכניס עכשיו את הסוגיה הזאת בקשר לנושא מוגדר ״פניית קצינים בכירים בצבא בשאלת הרכב הממשלה? זה הוגן מצדך?

אני מעוניין מאוד בכך שהסוגיה עליה דיבר חבר- הכנסת סנה תבורר בוועדת החוץ והבטחון. שר הבטחון הביא את דעתו של הפרקליט כי הקצינים לא הפרו שום חוק. אבל יש גם עניין מעבר לחוק כתוב; האם ייקבע שלאזרח המשרת בצבא אסור להביע דעתו האישית לפני אזרח אחר, שאגב היה חבר ממשלה וחבר ועדת השרים לענייני בטחון, לפניו הביעו קצינים דעה מסויימת?

משום כך אני מציע . . .

ישראל קרגמן (המערך, עבודה-מפ״ם):

אתה רוצה שהבירור הכללי יהיה בוועדת החוץ והבטחון?

מנחם בגין (גח״ל):

כן. היו דברים מעולם. ועדת החוץ והבטחון של הכנסת ביררה נוהגים בצבא. חברי הוועדה יאשרו זאת. אינני מנסה לכפות עליך את הדעה הזאת. יש לי זכות להציע לדון בוועדה. בינתיים אמרתי משהו לחבר-הכנסת סנה, וזה לא היה לגמרי מיותר. אני חושב שהוא ילמד לקח לא למהר להעלות הצעות כאלה על במת הכנסת. אם לאו - שוב נתווכח אתו והכל יבוא בשלום על מקומו.

אני מציע להעביר את הצעת חבר-הכנסת סנה לוועדת החוץ והבטחון.

...

שר -הבטחון מ. דיין:

...אני מבקש מן הבית כולו להצביע בעד הסרת ההצעה מסדר-היום.

מנחם בגץ (גח״ל):

לאחר שאמרתי את דברי התייעצתי עם הנהלת סיעת גח״ל בכנסת, וחברי בהנהלת גח״ל מסכימים להצעת שר הבטחון. כחבר סיעה ממושמע אני מקבל את הצעת שר הבטחון.