הישיבה המאה ושמונים ותשע של הכנסת השניה – ניתוק היחסים הדיפלומטיים עם מדינת ישראל על-ידי ברית המועצות-דיון

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
א' אדר התשי"ג, 16 בפבואר 1953
מתוך:
כרך 13 עמ' 728-729
נושאים:
מדינות - ברית המועצות (רוסיה), גרמניה. מדיניות חוץ - דיפלומטיה, יחסי ישראל-גרמניה. ממשל - יחסי רשות מחוקקת-רשות שופטת, כנסת. משפט - צדק. השקפות חיים - קומוניסטים
דברי בגין בישיבת הכנסת ב16/2 בדיון שעסק בהחלטת ברה"מ לנתק את יחסיה עם מדינת ישראל (וזאת בעקבות הנחת חומר הנפץ בביתו של ציר ברה"מ בישראל). בגין אמר בין היתר כי יש להצטער על ניתוק היחסים בין ברה"מ לישראל שכן על ישראל לשאוף לקיום יחסים עם כל מדינות העולם למעט גרמניה.בגין אמר שלמרות שיש להצטער על ניתוק היחסים אין להתאבל על כך כי למרות עזרת ברה"מ בהקמת המדינה העצמאות הושגה בגבורת החיילים ולא ע"י לאומים . עוד יצא בגין בדיון זה בסכנה שבאיומי ארצות ערב שבחסות שליטי בריטניה נגד ישראל אך ללא תועלת שכן השלום במזה"ת לא יושג ע"י אילוץ של ישראל לותר על חלקי מולדת .עוד יצא בגין בחריפות נגד מדיניות החוץ של ממשלה שהכניסה את ישראל לבידוד .בגין קבע כי ל"חרות" אין כל אמון בממשלה אך יחד עם זאת היא לא תצטרף להצעת אי האמון של מק"י כי הצעת אי אמון זו אינה מכוונת כלפי הממשלה אלא כלפי המדינה ולכן יצביעו נגדה. הנאום המלא מובא גם בחרות17/02/1953.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש
הטקסט המלא של המאמר אינו זמין ראו ציטוטים נבחרים