הישיבה המאה ושמונה של הכנסת הראשונה-הצהרת הכנסת בדבר ירושלים

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ה' שבט התש"י, 23 בינואר 1950
מתוך:
כרך 4 עמודים 603-614
נושאים:
אישים - דוד בן-גוריון, משה שרת. מדיניות חוץ - דיפלומטיה. מדינות - ירדן. שלמות המולדת - ירושלים. ממשל - כנסת
בגין מעלה את הסיבות שבגינן יש לקבוע בחוק את מעמדה של ירושלים כולה כבירת ישראל, גם אם נכון לעכשיו בעיר העתיקה שולטת ירדן, וגם אם משתמע מההכרזה של שר החוץ שמצב זה יימשך. טוען שיש חשיבות גדולה להעביר גם את המבנים של נשיא המדינה ושל משרד החוץ לירושלים, ושאל לחשוש מכך שנציגי המדינות יסרבו להגיע לשם.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש
הטקסט המלא של המאמר אינו זמין ראו ציטוטים נבחרים