הישיבה המאה ושמונה של הכנסת החמישית-הצעות לסדר היום-איזכור פרשיות סתומות מדיוני הממשלה

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
א' אדר ב' התשכ"ב, 7 במרץ 1962
מתוך:
כרך 33
נושאים:
אישים - דוד בן-גוריון, פנחס רוזן. משפט - הצעות חוק. ממשל - יחסי רשות מבצעת-רשות מחוקקת, כנסת, פרלמנטריזם. זכויות אדם - ממשל צבאי
בגין מביא לדיון בכנסת הצעה לדיון בהצעת חוק, על איסור איזכור דברים של שר בישיבת ממשלה מעל במת הכנסת בעקבות דבריו של בן גוריון על פנחס רוזן, ועל מעורבותו בהחלטה של הממשלה הזמנית בסוגיה מדינית-בטחונית, שהביאה, לדעתו של בן גוריון, ל"בכיה לדורות". בגין הדגיש כי בכל מקרה אין להאשים צד אחד משום שלפי החוק כל חברי הממשלה אחראים לפעולות הממשלה והחלטותיה והם נושאים באחריות המשותפת לפני הכנסת. ההצעה נדחית על ידי הקואליציה. בן גוריון מגיב ואומר שאין אחריות משותפת על החלטות הממשלה הזמנית.