הישיבה המאה ושלושים וארבע של הכנסת החמישית-התפטרות השר י. בן-אהרן מהממשלה; צירופו של חבר-הכנסת י. בר-יהודה לממשלה

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ד אייר התשכ"ב, 28 במאי 1962
מתוך:
כרך 34
נושאים:
אישים - דוד בן-גוריון, ישראל גלילי, פנחס רוזן. משפט - הצעות חוק. ממשל - ועדת חקירה, כנסת, פרלמנטריזם. מדינות - ירדן, סוריה. שלמות המולדת - ירושלים. בטחון - מלחמת העצמאות, צבא. מפלגות - מפא"י
נאום בגין בכנסת בישיבה שבה צפויה לאשר הכנסת את החלפתו של שר התחבורה (יצחק בן אהרון). בגין תוקף בחריפות את בן גוריון, שעוזב את המליאה בתחילת הדברים וטוען כלפיו שהוא מזלזל באופוזיציה. בגין קרא לרה"מ לפרוש מהחיים הפוליטיים והצביע על כך שקיים בציבור חוסר אמון במפא"י, ושמפא"י מפעילה לחץ חברתי וכלכלי על הציבור. בגין תקף גם את רה"מ, על כך שטען כי "חרות" טענה שמלחמת השיחרור נחשבה כט' באב שלישי, ובגין הכחיש זאת. כמו כן, יש דיון על הצעת חוק של בגין, שהתפטרות של שר תחל 48 שעות מהגשת מכתב ההתפטרות אלא אם כן השר חוזר בו. הנאום המלא מובא גם בעיתון חירות שפורסם ב- 29.5.1962 .