הישיבה המאה וארבעים של הכנסת החמישית -חוק המעבר (תיקון מס' 6), תשכ"ב-1962 (קריאה שניה וקריאה שלישית)

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט' סיון התשכ"ב, 11 ביוני 1962
מתוך:
כרך 34
נושאים:
אישים - דוד בן-גוריון, פנחס לבון. ממשל - הפרדת רשויות, כנסת. משפט - הצעות חוק, ועדת חוק חוקה ומשפט
דברי בגין על חוק הצבעת השרים וסיעותיהם.