הישיבה החמישית של הכנסת התשיעית יום שלישי, י״ב תמוז תשל״ז 28 יוני 1977 הודעה על מינוי סגני שרים; הודעת הממשלה בדבר החלת דין רציפות על הצעות חוק; הודעה על שינויים במבנה הממשלה ומשרדיה.

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ב תמוז התשל"ז, 28 ביוני 1977
מתוך:
כרך 80
נושאים:
משפט - הצעות חוק. ממשל - כנסת, ממשלה
בגין מודיע על מינוי סגני השרים למשרדי האוצר, הבטחון והתעשיה. כמו כן מבקש להחיל את חוק הרציפות על מספר הצעות חוק שהוגשו בכנסת השמינית. בגין מבקש את אישורה של הכנסת על החלטות הממשלה בקשר לשינוי מבנה ממשלה, והמשרדים שלה.