הישיבה הארבע עשרה של הכנסת הראשונה-קביעת סדר היום של ישיבת הכנסת

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ' אדר התש"ט, 21 במרץ 1949
מתוך:
כרך 1 עמודים 172-173
נושאים:
אישים , ממשל - יחסי רשות מבצעת-רשות מחוקקת, כנסת, פרלמנטריזם
מתוך נאומו של בגין, שמעלה את השאלה: מי רשאי לקבוע את סדר היום של ישיבות הכנסת על רקע נסיונו של רה"מ להכתיב לכנסת סדר היום. בגין טוען שהכנסת ריבונית והריבונות הזאת חייבת להמצוא את ביטויה גם בקביעת סדר היום עצאית.