הישיבה הארבע-מאות-ושמונים-ושמונה של הכנסת החמישית – יום רביעי, כ"ג מיון תשכ״ה (23 יוני 1965) – הצעות לסדר-היום הודעתו של ראש הממשלה שנתפרסמה ברבים, לפיה אירעו בימי כהונת קודמו ״דברים שלא היו בסדר״

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ג סיון התשכ"ה, 23 ביוני 1965
מתוך:
כרך 43
נושאים:
אישים - דוד בן-גוריון, לוי אשכול, פנחס לבון. ממשל - כנסת. מפלגות - מפא"י. בטחון - עסק הביש
בגין מגיש את ההצעת לסדר-היום וקורא להקמתה של ועדת חקריה פרלמנטרית שתחקור את התנהלותן של ממשלות מפא"י בזמן כהונתו של בן גוריון. בגין תמה מדוע שתק אשכול בזמנו ועתה הוא חושף דברים חמורים אלו נאום מופיע בחרות בגליון מיום 25/06/1965 דברים שלא היו בסדר 225556