הישיבה הארבע מאות ושלוש של הכנסת התשיעית יום שני, כ"ט בטבת התשמ"א 5 בינואר 1981 – הודעת הממשלה על החלטתה לצרף שר לממשלה

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ט טבת התשמ"א, 5 בינואר 1981
מתוך:
כרך 90
נושא:
ממשל - כנסת, ממשלה
בגין מודיע על חילופי תפקידים בממשלתו ומבקש את אישור הכנסת
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

 

ראש-הממשלה מ. בגין:

אדוני היושב-ראש, מורי ורבותי חברי הכנסת, בישיבתה מיום כ״א בטבת התשמ״א, 28 בדצמבר 1980, אישרה הממשלה את התפטרותו של שר התקשורת מתפקידו זה. השר מודעי מוסיף למלא את תפקיד שר האנרגיה והתשתית.

ביום כ״ח בטבת התשמ״א, 4 בינואר 1981, אישרה הממשלה על-פי הצעתי, כחוק, את צירופו של חבר- הכנסת יורם ארידור לממשלה בתפקיד שר התקשורת.

מובן מאליו שחבר-הכנסת יורם ארידור התפטר מתפקידו כסגן שר במשרד ראש הממשלה, אחרי שהגיש כתב התפטרות כחוק. אני מודה לידידי חבר-הכנסת יורם ארידור על כל העזרה היוצאת מגדר הרגיל שהושיט לי, במשך יותר מ-3 שנים, כסגן שר במשרד ראש הממשלה.

אני מבקש להודות לשר מודעי על כל פעולותיו הברוכות במשרד התקשורת, והנני מאחל לשר התקשורת החדש הצלחה בפעולתו.

אדוני היושב-ראש, אני מבקש מן הכנסת לאשר את הודעתי.