הישיבה הארבע-מאות-ושבע-עשרה של הכנסת התשיעית יום רביעי, ל׳ בשבט התשמ״א 4 בפברואר 1981 – שאילתות ותשובות

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ל' שבט התשמ"א, 4 בפבואר 1981
מתוך:
כרך 90
נושאים:
שלמות המולדת - התנחלויות. ממשל - כנסת
בגין עונה לשאלת ח"כ גאולה כהן בעניין רכישת אדמות ביהודה ושומרון
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

החלטת הממשלה האוסרת להפקיע אדמות בשטחים

חברת-הכנסת ג. כהן שאלה את ראש הממשלה ביום ח׳ בטבת התשמ״א (15 בדצמבר 1980):

אודה לך אם תואיל להשיב לי:

1. מה היה נוסחה המדוייק של ההחלטה שקיבלה הממשלה׳ האוסרת להפקיע אדמות בשטחים המוחזקים יהודה׳ שומרון ועזה׳ הנמצאים תחת חסותו של הממשל הצבאי ?

2. האם מוכן ראש הממשלה לשקול שינוי של ההחלטה׳ במגמה לאפשר רכישה מאסיבית של קרקע לצורר התיישבות מאסיבית?

ראש-הממשלה מ. בגין:

1. הממשלה קיבלה החלטה שלא יופקעו אדמות פרטיות אלא בהתאם לחוק הקיים, המתייחס לצרכי ציבור. זוהי החלטה צודקת. היא לא מנעה התיישבות יהודית על אדמות מדינה ריקות.

2. אין צורך והצדקה לשנות החלטה זו.

היו״ר ש. ארבלי-אלמוזלינו;

רשות לשאלה נוספת לחברת-הכנסת כהן.

גאולה כהן (התחיה — בנא״י):

האם ההחלטה הזאת שקיבלה הממשלה׳ שלא להפקיע אדמות ביהודה ושומרון, חלה גם על קניית קרקעות על-ידי אנשים פרטיים? האם לאדם פרטי מותר היום לקנות קרקע ביהודה ושומרון אם הוא משלם בשבילה טבין ותקילין ?

ראש-הממשלה מ. בגין:

אפשר לקנות קרקעות. אין שום מניעה. בשאילתה המקורית מדובר לא ברכישה אלא בהפקעה. אנחנו החלטנו שלא להפקיע קרקעות פרטיות.

גאולה כהן (התחיה — בנא״י):

זאת-אומרת שלכל אזרח ישראלי מותר היום לקנות אדמה ביהודה ושומרון?

ראש-הממשלה מ. בגין:

השיבותי על שאלה נוספת אחת.