הישיבה הארבע מאות ושבעים ותשע של הכנסת השלישית-הצעת סיעת תנועת החרות להביע אי-אמון לממשלה

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ו' תמוז התשי"ח, 24 ביוני 1958
מתוך:
כרך 24 עמ' 2134-2135
נושאים:
אישים - דוד בן-גוריון, משה דיין. מחתרות - אצ"ל. ממשל - יחסי ממשלה-צבא, כנסת. בטחון - מלחמת העצמאות
בגין יצא נגד דברי רה"מ שהתעלם מחלקם של אנשי האצ"ל במלחמת השיחרור, ויצא נגד דברי רה"מ כי הוא (בגין) לא שירת במלחמת השיחרור. עוד יצא בגין נגד הפוליטיזציה בצבא בעקבות הופעותיו של דיין ויצא נגד עמידתו של בן-גוריון לצידו. הנאום המלא מובא גם בעיתון חרות שפורסם ב25/6/1958.