הישיבה הארבע-מאות-ועשרים-ושבע של הכנסת השביעית – יום רביעי, כ"א אייר תשל"ג 23 מאי 1973 – הצעות לסדר-היום – הגברת רדיפות יהודי ברית-המועצות, סוריה ועיראק

ללא מקור
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"א אייר התשל"ג, 23 במאי 1973
מתוך:
כרך 67
נושאים:
ריכוז האומה - אסירי ציון, העלאת יהודי מדינות ערב. מדינות - ארה"ב, ברית המועצות (רוסיה), סוריה. מדיניות חוץ - יהדות ארצות הברית. תפוצות - יהדות התפוצות. ממשל - כנסת
בגין טוען שיהודי עיראק וסוריה עומדים בפני סכנת כליה. בגין חוזר על הצעתו לפנות לראשי ממשלות המערב על-מנת ליצור לחץ על סוריה ועיראק. בגין קורא לשקול פנייה למועצת הביטחון בנושא. בגין מדגיש, שפעולות השלטונות של סוריה ועיראק מהווים פשע של השמדת עם. בגין מקריא פנייתם של עולים מברה"מ לנשיא ניקסון. בגין קורא לממשלת ישראל לתמוך בתיקון ג'קסון-ווניק. בגין פונה ליהודים בארה"ב להפעיל לחץ על הממשל ועל העומד בראשה של ברה"מ ברז'נב בזמן ביקורו בארה"ב. בגין מזהיר בפני גל אנטישמיות ורדיפות יהודים העולה בברת-המועצות.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

אדוני היושב-ראש, גם לאחר החלטה שנתקבלה בכנסת לפני שבועיים, על דעת הבית כולו כמעט, הגיעו אלינו ידיעות מחרידות, מדאיגות, מסוריה ומעיראק על ומצבם של אחינו. 400 היהודים שנותרו בבגדד ו- 5,000 היהודים שהם שארית הפליטה של הקהילה בסוריה הועמדו בתנאים שעליהם חלה האמנה נגד השמדת עם. כל הזעם על איבה מתוסכלת וחסרת- אונים נשפך על ראשיהם של היהודים האלה. לפיכך יש לפעול במהירות ובדחיפות.

אני שב ומציע - ואבקש את סגן ראש הממשלה שימסור את דברי לראש הממשלה, שיתפנה במישרין לראשי ממשלות, באיגרת אישית, ותקרא להם, ללא דיחוי, לתבוע מן הממשלות בבגדד ובדמשק, שיתנו לכל היהודים הנרדפים עד צוואר בשתי הארצות אלה לצאת ולהגיע לחוף מבטחים. מדוע לא ננסה אמצעי מדיני זה?

יש לשקול פנייה לזימון דיון מיוחד במועצת הבטחון בשאלה אנושית זאת. אנחנו יודעים את הרכבה של מועצת הבטחון, אבל אני סובר שהגיעה השעה שנופיע כמאשימים בשאלה שאין חמורה וממנה, לאמור: בדור ההשמדה, מעמידים יהודים בתנאים של חיים בגיטו, מכניסים אותם למצב שהם מפחדים ביום ובלילה, חוטפים אותם, אוסרים אותם, מענים אותם ורוצחים ואותם. יישמע לא רק קולנו מעל הבמה הבין-לאומית, אלא גם קולן של מדינות אחרות.

שלישית, יש להשמיע אזהרה באזני השליטים המבצעים - על פי המושגים המקובלים היום במשפט הבין-לאומי - פשע של העמדת קהילת לאומית ודתית בתנאים שעליהם חלה אותה אמנה ["אמנם" במקור –א.ט.] נגד השמדת עם, כי הם ישאו באחריות על פשע זה. יש לפעול ללא דיחוי. אחינו עומדים בסכנת כליה, גם בעיראק וגם בסוריה. זוהי המציאות, ועלינו לעשות ככל שאנו יכולים כדי להצילם.

ואשר לברית-המועצות - אדוני היושב-ראש, בימים אלה חותמים עולים מברית-המועצות על עצומה וזה לשונה: ״אל הסנאט של וארצות-הברית. אנחנו, החתומים על פנייה מיוחדת זו, שבנו לארץ אבותינו מברית- המועצות. דרכנו הביתה לא קלה היתה. רבים מאתנו היו קרבנותיה של הרודנות בבתי-כלא, במרתפי חקירות ליליות ובמחנות ריכוז. יש בינינו כאלה אשר הושלכו לבתי-חולים למחלות נפש, רק משום שהעזו לבקש היתר יציאה כדי להגיע למולדת, למדינת ישראל. אחרים פוטרו מעבודתם וסבלו מחסור קשה יחד עם משפחותיהם, עד שניתן להם היתר היציאה.

איומים והפחדה היו מנת חלקנו זמן רב, עד אשר הגענו לחוף מבטחים. זכינו, אנחנו פה, במולדתו ההיסטורית של העם היהודי. אולם השארנו מאחורינו את אחינו בהמוניהם, הרוצים כמונו לשוב הביתה. נגדם, כדי להפחידם, נערכו משפטי ראווה ומבוצעים מעשי דיכוי. לא נשכחם ולא נעזבם במצוקתם. אנו קוראים לכם, סנאטורים נכבדים, לפעול למען הצלתם. הבעיה היא גדולה, הסכנה חמורה והשעה גורלית.

הוכחתם, סנאטורים נכבדים, התעניינות עמוקה בבעיה אנושית זו, הקשורה בגורלה ובעתידה, בקיומה ובהירותה של שארית הפליטה של יהדות אירופה. מתוך הכרת טובה על מה שעשיתם הננו פונים אליכם בקריאה להגביר את מערכת ההצלה. למעלה משלושה רבעים של חברי הסנאט הודיעו על תמיכתם בהצעת החוק של הסנאטור גיקסון. אגו קוראים לכם להתמיד בתמיכה בהצעה טובה זו, התובעת את קיומה של זכות אנושית יסודית.

הבטחתה של ממשלת ברית- המועצות להשעות את ביצוע התקנה המחפירה של גביית כופר השכלה אינה פותרת כלל את הבעיה של המוני היהודים ברחבי ברית- המועצות ללכת בעקבותינו - לשוב לארצנו. שלילת זכותם האנושית - זוהי הבעיה. הסרת חרפה מיוחדת לא תביא לפתרונה.

ואנו מבקשים איפוא מכם לעמוד בכל הכוח הרב אשר לרשותכם על הבטחת זכותם של אחינו לצאת את ברית-המועצות, ללא מכשול או הגבלה כלשהם, למען יוכלו להצטרף לעמם הבונה את מולדתו העתיקה. זוהי המטרה הצודקת. אנו מאמינים כי בעמידתכם, שתהא למופת לכל בני חורין, תבטיחו את השגתה".

הריני מבקש להודיע לכנסת כי קרוב לעשרת אלפים מקרב עולי ברית-המועצות כבר חתמו על עצומה זו אל הסנאט של ארצות-הברית. וההריני משוכנע כי לא רק העולים מרוסיה הסובייטית, אלא כל היהודים בארץ-ישראל ובתפוצות הגולה, ככל בני-החורין בעולם, חייבים לתמוך בעצומה זו שהופנתה אל הסנאט האמריקאי.

והצעת התיקון של הסנאטור גיקסון היא צודקת ומועילה גם יחד. היא צודקת - משום שהיא עומדת על זכות יסודית אנושית שאסור לפגוע בה בשום תנאי. והיא מועילה - משום שאם תתקבל על-ידי רוב מכריע של סנאט ארצות- הברית, או אז יבינו שליטי ברית-המועצות כי העניין הזה של שיבת היהודים למולדתם ההיסטורית הוא בעיני העם האמריקאי כולו אחד העניינים החשובים ביותר בתקופתנו.

אדוני היושב-ראש, בין ה-18 בין ה-26 ביוני יבקר המזכיר הראשון של המפלגה הקומוניסטית הסובייטית באמריקה וייוועד לשיחות מרובות עם הנשיא ניקסון. שמונת הימים הללו של ביקור מר ברז׳נייב באמריקה צריכים לעמוד בסימן התביעה המתמדת לשיבת-ציון חפשית מברית-המועצות. אחינו באמריקה, ששת מיליוני היהודים, חייבים לדעת כי זוהי שעה גורלית ושעת כושר גם יחד. כל יום, מן ה-18 ועד 26 ביוני, הם חייבים להוכיח את זעמם על אשר יהודים נרדפים בבירית-המועצות, מוטלים לבתי-כלא, נשלחים למחנות- ריכוז, נערכים נגדם משפטי- ראווה. אחד המשפטים ששליטי ברית- המועצות מכינים על סף ביקורו של ברז׳נייב בארצות-הברית הוא במינסק. נעצר צפניה קיפניס; נחקרים ועומדים בפני סכנה יפים דוידוב, לב אופשצ׳יגר ונחום אולשנסקי — כולם קצינים בכירים בצבא האדום, גיבורי מלחמת העולם השנייה, אנשים קשישים, נושאי ואותות-הצטיינות על המלחמה בגרמניה הנאצית. ועתה, משום שהם תובעים זכות לשוב - כפי שהם מציינים תמיד בלשונם - למולדת ההיסטורית של העם היהודי, הרי הם נרדפים על צוואר. חקירות נערכות בעצם הימים האלה על-ידי הק.ג.ב. בערים שונות ברחבי ברית- המועצות - הכל כדי להפחיד ולהרתיע.

לכן חייבים מיליוני היהודים באמריקה לעמוד על המשמר ולפעול ולהוכיח שהם לא ישקטו ולא ינוחו עד אשר כל אסירי ציון ישוחררו וייפסקו כל משפטי ההפחדה והדיכוי. כן מן הרצוי שאחד משמונת הימים ההם יהיה יום של ביטול המלאכה והמסחר על-ידי כל היהודים, בכל הקהילות, מאוקיינוס לאוקיינוס, כדי להמחיש את תביעתנו לשיבת-ציון חפשית. יש יסוד להניח שאם כך תנהג בין ה-18 ביוני וה-26 בו יהדות ארצות- הברית - תביא פעולה זו לתוצאה ברוכה.

יש מצב בין-לאומי מיוחד - ואינני רוצה לפרט - שבו נמצאת היום ברית-המועצות, והלחץ הזה, הגובר והולך, יצמיח את הפרי המבורך והמבוקש.

התביעות צריכות להיות, כפי שכבר ציינתי: לקרוא דרור לכל אסירי ציון ; לשים קץ לכל הרדיפות של היהודים לוחמי שיבת-ציון ; לאפשר לכל היהודים שכבר נרשמו לעלייה, והם למעלה מ-120,000, לצאת ללא דיחוי לארץ-ישראל. ורביעית: לחתום על הסכם ריפטריאציה של היהודים מברית-המועצות, כדוגמת הסכם הריפטריאציה שנחתם על-ידי ארץ זו עם ארצות רבות באירופה, לא רק לגבי אזרחים של ארצות אלו, אלא גם לגבי אזרחים של ברית-המועצות עצמה, בגלל מוצאם הלאומי.

ברית-המועצות הכירה במדינה יהודית, היא הכירה בלאום יהודי - וחובתה לאפשר ריפטריאציה, שיבה למולדת, של בני הלאום היהודי למדינה היהודית.

אלו צריכות להיות התביעות העיקריות שתועמדנה על הפרק לפני ברז'נייב ולפני נשיא ארצות-הברית ניקסון, אשר הוכיח כי עניינם של היהודים בברית- המועצות קרוב ללבו. ואל תחלוף אותה שעת כושר מיוחדת.

מישהו עלול לטעון כי בקריאה זו אנו מתערבים בעניינים פנימיים של מדינה אחרת או של מדינות אחרות. זאת היא טענת- שווא, אפילו טענה אווילית. המושג של ׳׳התערבות׳׳ איננו עוד כמו שהיה בשנות השלושים. אויה לנו על אשר קיים היה אותו מושג לפני שלושים וארבעים שנה. השתמש בו אשמדאי כדי לדחות כל פנייה להצלת היהודים בגרמניה ואחר- כך באירופה, והאנושות הוטעתה בימים ההם וקיבלה את הטענה הנוראה הזאת.

לא עוד. הצלתם של אנשים נרדפים איננה עניין פנימי של מדינה כלשהי. כל אדם בן-חורין זכאי להתערב ולתבוע ולקרוא להצלה ולנקוט אמצעים. זה היום המושג, מבחינת התערבות, למען בעיה או מטרה אנושית מוסרית.

משום כך לא רק זכאים אנו - חייבים אנו מעל במת הכנסת להשמיע את הקריאה הזאת באזני אחינו היהודים באמריקה ובמדינות אחרות: בזמן ביקורו של ברז׳נייב בארצות- הברית - הוכיחו בכל הכוח העצום העומד לרשותכם כי לא ננוח ולא נשקוט עד אשר הרוב המכריע של היהודים בברית-המועצות, לפי רצונו, ישוב למולדת, לארץ-ישראל.

ואדוני היושב -ראש, בפסח התקיימה שיחת טלפון בין קהילה יהודית במערב לבין יהודי היושב במוסקבה; בגלוי, באזני הק.ג.ב. היהודי הזה אמר לאחיו מעבר לים את הדברים הבאים: לאדם ישר וחושב, הרוצה להיות יהודי - אין עוד מקום בברית-המועצות. אדם שקיבל החלטה זו והוא מודיע בגלוי כי הוא רוצה לחיות כיהודי במדינה יהודית - עשה גם צעד מכריע לקראת ההשתחררות הפנימית. מי שחי בעבדות מצרית בארץ זו, נמצא למעשה מחוצה לה. הכל מקיפים אותו באיבה, והחיים והעבודה נעשו בשבילנו חסרי טעם; איננו שייכים למדינה אשר כפתה אותנו בנחושתיים; אנחנו רואים את עצמנו כחלק חי של ההיסטוריה של עמנו; אף אנו נלחמים למען יציאת מצרים של ימינו.

זאת הבעיה. היהודי הזה סיפר את האמת, כפי שבינתיים נוכחנו לדעת על-פי הידיעות האחרונות על תעמולה אנטי-יהודית מובהקת בכל כלי התקשורת בברית-המועצות, על הפקת סרט שכבר הוקרן לפני קהל מסויים של במאים ובו תעמולה אנטישמית ארסית. בתנאים כאלה חיים אחינו כיום בברית-המועצות.

נקשיב להם ונעשה כל אשר בידנו כדי להצילם, כדי שרובם ישובו לארץ-ישראל.