הישיבה הארבע מאות ארבעים ושתיים של הכנסת התשיעית יום שני, ז' באייר התשמ"א 11 במאי 1981 – הודעת הממשלה על המצב המדיני בטחוני

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ז' אייר התשמ"א, 11 במאי 1981
מתוך:
כרך 91
נושאים:
מדיניות חוץ - או"ם, יחסי ישראל-ארה"ב, יסודות מדיניות החוץ. ריכוז האומה - אסירי ציון, העלאת יהודי מדינות ערב, שיבת ציון. מדינות - גרמניה, לבנון, סוריה. חינוך - הדר (מידות ונימוסים). ממשל - כנסת, פרלמנטריזם. לאומיות - לאום יהודי (ציונות). בטחון - מרוץ חמוש, צד"ל. מורשת ישראל - שואה. שלום - תהליך השלום עם מצרים
בנוגע למצב בלבנון בגין מסביר שעקב תקיפות סוריות מאסיביות על אוכלוסיה אזרחית נוצרית בלבנון צה"ל התערב, וכך מנע השתלטות סורית על דרום לבנון, שהיתה יכולה להיות סכנה בטחונית לישראל. בגין טוען שחובה מוסרית היא לדאוג לנוצרים בלבנון. בגין מזכיר כי בתחילת כהונתו פנה אל כל המנהיגים באזור לדון על חוזי שלום, וחוץ ממצרים אף אחד לא נענה. בגין קורא לנשיא סוריה לשחרר את שארית הפליטה שנשארו שם. בגין מפרט נקודות הסכמה בין ישראל לארצות הברית לענין הברית בינהן ומדינות האזור. בגין מצהיר שלא יקבל בהסכמה את אספקת הנשק של ארצות הברית לערב הסעודית. לעניין מירוץ החימוש במזרח התיכון, בגין מבהיר שגם אם נשמעים קולות ממצרים כאילו מצרים תתמוך במדינה ערבית במידה הצורך, זה עומד בסתירה מפורשת להסכם שנחתם. בגין מבהיר שבכל מקרה, הוא מעוניין בשלום ולא במלחמה.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש
ראש-הממשלה מ. בגין:
אדוני יושב-ראש הכנסת, מורי ורבותי חברי הכנסת, לפני שלושה שבועות עמדו הנוצרים בצפון לבנון בנקודת השבירה, לא הלוחמים, הם קיבלו נשק מתוצרת ישראל מן הסוגים החשובים, המועילים והטובים ביותר בעולם. במצווה הזו החלה הממשלה בראשותו של חבר-הכנסת יצחק רבין. הממשלה בראשותי המשיכה ואף הגבירה את הסיוע החיוני הזה, והלוחמים הנוצרים בצפון לבנון, כמו בדרומה, הם לוחמים טובים, אמיצי-לב ועזי-רוח והם לא נשברו.
השבירה עמדה בפני האוכלוסיה האזרחית. הסורים נהגו באזרחים בלבנון כפי שהנאצים נהגו באוכלוסיה האזרחית באירופה. אני חוזר על המלים שאמרתי בהזדמנויות אחרות. בסוגריים עלי להוסיף, כי איש זדון הדליף מהתייעצות ממלכתית מסויימת ידיעה, שלפיה אני כביכול אמרתי שהסורים התייחסו לנוצרים בלבנון כפי שהנאצים התייחסו ליהודים. מלים כאלה מעולם לא יצאו מפי, לא עלו על דל שפתותי, לא היו עולות בדעתי.
לכל הדור הזה אני חוזר ואומר כי מאז שאלוהים ברא את האדם, והאדם יצר את השטן, לא נעשו מעשי אכזריות בהמית ליהודים באירופה כפי שבוצעו על-ידי הגרמנים בימי השלטון הנאציונאל-סוציאליסטי.
אבל אמרתי: לאוכלוסיה האזרחית. זחלה כמו קובנטרי, ביירות כמו רוטרדאם. ואני במו עיני ראיתי את ה״שטוקאס״       - - -
תופיק טובי (החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון):
לא חשוב מה אמרת, חשוב מה הבערת. הבערת אש. אתה נתת להם את ההוראה להעביר את האש בלבנון. נכשלת ונכשלו, ולכן אתה בא עכשיו לאיים במלחמה. לא חשוב מה אמרת, חשוב מה עשית. עשית להבה גדולה.
היו"ר י. ברמן:
חבר-הכנסת טובי, יש הודעות סיעות ותהיה לך הזדמנות לומר מה שיש לכם לומר. אבקש לא להפריע לנואמים אחרים.
ראש-הממשלה מ. בגין:
חבר-הכנסת טובי, בזכות היותנו שנינו חברי כנסת מן הכנסת הראשונה ועד היום, תן לי חופש דיבור. אני מודה לך על החסד שעשית עמי.
אני אומר, בזכות היותנו חברי כנסת מן הכנסת הראשונה — חברי-הכנסת טובי, בורג ואני הננו שלושה חברי הכנסת היחידים המשרתים בבית הזה מן הכנסת הראשונה ללא הפסקה אפילו של יום אחד — אמרתי לו: בזכות זאת תן לי חופש דיבור. הוא הסכים והודיתי לו על החסד שעשה עמי.
צירלי ביטון (החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון):
חופש דיבור יש לך, הוא צריך חופש הצעקה.
תופיק טובי (החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון):
אל תעשה מלחמה. בזכות חברותו בממשלה, תשמע את הקריאה לא לעשות מלחמה.
ראש-הממשלה מ. בגין:
אני אשמע עוד מעט אותך, הרי גם לך יש חופש דיבור. אבל אני חושב שיש לי אותה זכות כמו לך, לא יותר גדולה, אבל לא פחות ממנה, נכון ?
ובכן, כפי שאמרתי, האוכלוסיה האזרחית בצפון לבנון עמדה לפני שבירה. הסורים הפגיזו בתותחים בטווח ארבעים קילומטרים, התותחים הסובייטים הכבדים ביותר, את זחלה ואת ביירות. בתים קרסו וקברו תחתיהם את החללים, איש, אשה וילד. לא היו רחמים עליהם. לא היה בית-חולים, לא היו עוד מים, לא הספיק הלחם. מביירות ברחו רוב הנוצרים אל ההרים, מזחלה אי-אפשר אפילו לברוח כי הסורים הקיפו אותה מכל עבר בטאנקים ובתותחים ובכל כלי משחית אחרים. מספר החללים בזחלה בלבד עלה על 500, הפצועים על 1,000. היה יום, כפי ששמענו מן המקורות הראשונים, שהם לא יכלו עוד להחזיק מעמד. שמעתי סיפור מציאותי על חדר שבו התגוררו חמישים אנשים, נשים וילדים, משום שהם חשבו שחדר זה יהיה להם למגן. כמה זמן יכולים חמישים יצורי אנוש לנשום בחדר אחד? משום כך היתה הסכנה של הישברותם של האזרחים הלבנונים הנוצרים לפני כשלושה שבועות.
או-אז אנחנו החלטנו שלא לעמוד מנגד. פעלנו. חיל האוויר שלנו הפיל שני מסוקים. אילו היו שם עשרה, כולם היו מופלים. אז הופסקה טיסת המסוקים האלה אשר עלו על ההר, הר סנין, והרגו את הנוצרים, הלוך ושוב, הביאו חיילים ונשק, אנשי קומאנדו סוריים, ומאז חל השינוי היסודי.
אפשר לומר על-פי הידיעות הבדוקות שיש לנו, שפעולת ישראל ביום ההוא הצילה את הנוצרים בלבנון משבירה מוסרית מוחלטת אשר היתה מאפשרת לסורים להשתלט על כל צפון לבנון, ולאחר-מכן להדרים.
וליד חאג' יחיא (מחנה שלי):
והזמינה גם את הטילים לשם.
ראש-הממשלה מ. בגין:
תואיל לא להפסיק אותי, אתה חבר כנסת חדש מאוד.
וליד חאג' יחיא (מחנה שלי):
אבל תשמע גם אותי.
צירלי ביטון (החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון):
מה ההערות האלה כמו של מורה כל הזמן ?
וליד חאג' יחיא (מחנה שלי):
יש לי זכות להשמיע את דברי.
היו"ר י. ברמן:
חבר-הכנסת חאג' יחיא, אתה רשום לרשות הדיבור, אינני יודע למה אתה צריך להפריע.
וליד חאג' יחיא (מחנה שלי):
אני לא מפריע. יש לי זכות            - - -
ראש-הממשלה מ. בגין:
אתה חבר כנסת חדש ותואיל להתנהג.
בהקשר זה שאנחנו הצלנו את הנוצרים ביום המשבר, הגדול ביותר שעבר עליהם אולי בחמש השנים האחרונות, אני מבקש להבהיר לכנסת את מחוייבותנו המוסרית כלפיהם, כפי שאני מאמין בה. אני מודיע בזה שלפי הכרתי יש לנו מחוייבות מוסרית להבטיח שהנוצרים בלבנון, בדרום כבצפון, לא ייכחדו ולא יושמדו על-ידי שום אויב. אני יודע שיש כאלה החולקים על דעה זו. אני עומד עליה.
אני חושב שמשום כך אנחנו גם יהודים וגם ציונים. כאשר הרצל פתח את הבטאון של ההסתדרות הציונית העולמית, הוא קרא לו בשם "העולם" אפילו לא ״ציון״, להדגיש את האופי האוניברסאלי של תנועתנו, תנועת השיחרור בישראל. וכאשר הרצל כתב את ספרו, הוא ציין כי בבוא היום, אם תהיה לנו מדינה יהודית משלנו, היא תפעל לשיחרור הכושים. הוא כתב את הדברים האלה במאה התשע-עשרה. אפשר היה לשאול מה לנו ולכושים ולשיחרורם.
צ'רלי ביטון (החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון) :
אתם משחררים אותם בדרום-אפריקה. ..
ראש-הממשלה מ. בגין:
מה קרה ? למה אתם מפריעים ? אמרתי מלה לא פארלאמנטארית ?
מאיר וילנר (החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון):
שחררו את הפלשתינאים. יש שיעבוד.
ראש-הממשלה מ. בגין:
אתם לא תסטו אותי אפילו במולקולה אחת בקריאותיכם הזדוניות.
(חבר-הכנסת מ. וילנר קורא קריאת- ביניים)
חבר-הכנסת וילנר, אתה כבר התעוררת ? חזרת ממוסקבה ? ברוך הבא. שם מחאו לך כף, כאן לא תקבל את זה.
מאיר וילנר (החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון):
אינך נותן לשחרר את העם הפלשתינאי מן הכיבוש שלכם. אתה רוצה להציל את כל העולם, אבל כאן אתה כובש ומדכא אכזר.
ראש-הממשלה מ. בגין:
אדוני היושב-ראש, אני מבקש הגנה. הרי לא ייתכן כדבר הזה.
היו״ר י. ברמן:
חבר-הכנסת וילנר, אתה רשום.
ראש-הממשלה מ. בגין:
לא ייתכן כדבר הזה. כל אחד שיש לו פה גדול יפתח אותו בזמן שאני נואם ? אני מפריע למישהו ?
צירלי ביטון (החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון):
אתה יכול לנאום בביתך ואיש לא יפריע לך בקריאות- ביניים.
(חבר-הכנסת מ. וילנר קורא קריאת- ביניים)
היו"ר י. ברמן:
חבר-הכנסת וילנר, אתה רשום לנאום.
ראש-הממשלה מ. בגין:
היהדות היא לאומית וגם אוניברסאלית      - -
שולמית אלוני (תנועה לזכויות האזרח):
זה חידוש גדול...
ראש-הממשלה מ. בגין:
- -בטבעה, באופיה. לכן כתוב בחזון אחרית הימים כפי שכתוב על כל הגויים הנוהרים אל הר השם. לכן ההיסטוריון והוגה הדעות הפרופסור קלויזנר דיבר על יהדות ואנושיות. אנחנו איננו יכולים לעמוד מנגד, שום דבר אנושי איננו זר לנו.
שולמית אלוני (תנועה לזכויות האזרח):
באיזה מחיר — ילדינו ?
ראש-הממשלה מ. בגין:
ולכן אנחנו נוסיף להגן על המיעוט הנוצרי לבל ייכחד.
וליד חאג' יחיא (מחנה שלי):
תדאג למדינתך, תדאג לאיקרית ובירעם.
היו״ר י. ברמן;
אתה רשום, למה אתה צריך להפריע ?
מאיר וילנר (החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון):
פוגרום על הנוצרים בכפר-יסיף.
ראש-הממשלה מ. בגין:
ואולם בעוד אנחנו איננו מכירים בסיסמה הנודעת של ״מאקרו אגואיסטי״, אנחנו יודעים גם את האינטרס הלאומי הבטחוני שלנו ואנחנו נקיים אותו.
אמסור לכנסת דוח על מספר הטילים שהוכנסו ללבנון ועל גבול לבנון-סוריה. ובכן, בלבנון-גופא יש היום 5 סוללות 6-SA‏ ; על הגבול — 4 סוללות נוספות של 6-SA‏ ; על הגבול הסורי-לבנוני יש כבר 2 סוללות 2-SA‏. עד שלשום היתה. סוללה אחת מסוג זה. על הגבול הלבנוני- סורי יש כבר הבוקר 2 סוללות 3-SA‏. עד שלשום היתה. שם סוללה אחת מסוג זה. ויש גם 9-SA‏ שהובאה על-ידי הלובים ללבנון והיא גם מופעלת על-ידי הלובים. ביחד — 14 סוללות של טילי קרקע-אוויר.
ביום ה׳, ה-30 באפריל, על-פי הסמכות שניתנה לי על-ידי הממשלה, הוריתי לרמטכ"ל להשמיד 3 סוללות 6-SA‏ שאז היו בתוך לבנון. שעת הפעולה נקבעה ל-00:11. ב-10:30 נמסר לי כי מזג -האוויר אינו מאפשר את ביצוע הפעולה. קבענו את השעה לביצועה ל-13:00. ב-12:30 נמסר לי כי מזג-האוויר אינו מאפשר את ביצועה. קבענו את הביצוע לשעה 15:00. לפני השעה הזאת שוב הודיעוני כי מזג-האוויר אינו מאפשר את הביצוע. דחינו את הפעולה למחרת היום.
זאב כ״ץ (המערך):
האם ראש הממשלה ימשיך בדרך זו של חוסר אחריות לאומית ?
ראש-הממשלה מ. בגין:
אמשיך בדרך הזאת. לא ממך ולא ממכם אלמד אחריות לאומית. שב בשקט.
(חבר-הכנסת ז. כ״ץ קורא קריאת- ביניים)
היו״ר י. ברמן:
חבר-הכנסת כ״ץ, אתה חייב להפסיק.
(חבר-הכנסת ז. כ"ץ קורא קריאת- ביניים)
ראש-הממשלה מ. בגין:
מאומה לא יעזור לכם.
שולמית אלוני (תנועה לזכויות האזרח):
אתה פותח במלחמה. איני רוצה מלחמה שם.
ראש-הממשלה מ. בגין:
בבקשה לאפשר לי לדבר.
תופיק‏ זיאד (החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון):
אתה רוצה מלחמה. כבר החלטת על מלחמה, על שפיכות-דמים.
ראש-הממשלה מ. בגין:
הקומוניסטים רוצים בשלום. זה נכון באפגאניסטאן. הם רוצים שלום.
(חבר- ה כנסת ת. זיאד קורא קריאת- ביניים)
היו״ר י. ברמן:
חבר-הכנסת זיאד, אבקש להפסיק את הקריאות.
(חבר- ה כנסת ת. זיאד קורא קריאת- ביניים)
היו״ר י. ברמן:
אני קורא אותך לסדר.
תופיק זיאד (החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון):
סכנת מלחמה.
היו"ר י. ברמן:
אני קורא אותך לסדר פעם שנייה.
תופיק זיאד (החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון):
אתה קורא לשפיכות דמים.
היריד י. ברמן:
אני קורא אותך לסדר פעם שלישית. אם עוד פעם תפריע, איאלץ לבקש אותך לצאת.
ראש-הממשלה מ. בגין:
ב-1 במאי קיבלתי איגרת ממזכיר המדינה הייג.
(קריאה: בשביל מה אתם מפרסמים את הפרטים האלה ?)
אולי תיתנו לי לדבר ?
קיבלתי אגרת ממזכיר המדינה מר הייג, שבה הוא מבקש שהות למיצוי התהליך המדיני. זימנתי ליום שישי בבוקר ישיבה של ועדת שרים לענייני בטחון. קיבלנו החלטה, אחרי דיון יסודי, להיענות לפנייה אמריקנית זו. הודעתי על כך לשגריר ארצות-הברית. עשינו את חשבון הימים, משום שההחלטה היתה. — בגלל הסכנה לצבירת סוללות טילי קרקע-אוויר נוספות — שההמתנה לא תימשך אלא שלושה-ארבעה ימים. לפי החשבון — עד יום ב׳ בערב.
זאב כ"ץ (המערך):
מה החלטתם ?
ראש-הממשלה מ. בגין:
הודענו שאם האמריקנים יביאו לנו התחייבות מממשלת סוריה כי היא תוציא את הטילים, נהיה מוכנים להמתין עוד שבעה ימים עד ביצוע התחייבותה.
בינתיים הוכנסו טילים נוספים. ביום ג׳ בבוקר ביקש לראותני, באופן דחוף, שגריר ארצות-הברית. הוא הביא לי איגרת אישית מאת הנשיא רייגן. אינני יכול, כמובן, לגלות את תוכנה.
דניאל רוזוליו (המערך):
. למה?
תמר אשל (המערך):
בצדק.
(קריאה : אולי בכל זאת.)
ראש-הממשלה מ. בגין:
אני חייב לומר לכנסת כי במשך שנים ממשלה בישראל לא קיבלה איגרת כה ידידותית משום נשיא של ארצות-הברית.
משה שמיר (התחיה — בנא״י):
גם על קארטר אמרת כך.
(קריאת- ביניים)
ראש-הממשלה מ. בגין:
מה אתם כל כך עצבניים ? הסקר האחרון הפך אתכם כל כך עצבניים. למה אינכם יכולים לשמוע בסבלנות ?
לעומת זאת, זכאי אני .למסור גם לכנסת וגם לאומה כמה משפטים מתשובתי לנשיא רייגן. אקרא אותה במקורה, כפי שכתבתי:
"And what, indeed, is the danger? In addition to all else, when our pilots embark to do what they will have to do for the sake of the most vital interests of our security, which is an integral part of the security of the free world, some of them may be downed, killed or taken prisoner. If any of them fall in to captivity they will suffer the most cruel torture which, sometimes, the most valiant soldier of the battlefield is incapable of withstanding. I speak, Mr. President, in the name of experience.
These are dangers and risks we take upon ourselves by accepting a further delay of action, which we do in consideration of your personal request. As you see, Mr. President, we do not on this occasion suggest any date. But it is my solemn duty, responsible as I am for the lives of our citizens and soldiers, to emphasize that it cannot but be a relatively short period of time. I must add that the responsibility which I take upon myself is grave indeed and the risks involved are awesome. Yet, as I have already said, we have decided to inform you that your representatives have, from our point of wiew, additional time to try the diplomatic route".
והיה זמן נוסף.
צ'רלי ביטון (החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון):
אני מבקש תרגום לעברית.
זאב כ״ץ (המערך):
אני מבקש שידברו בכנסת עברית.
ראש-הממשלה מ. בגין:
היה זמן למצות את התהליך הדיפלומאטי. בעוד שעתיים אפגש עם שליחו של הנשיא רייגן, מר פיליפ חביב, אשר כשמו כן הוא — אדם נבון, מסור לתפקידו — ונשמע ממנו דוח על ביקוריו בביירות ובדמשק ועל פגישותיו עם מוסלמים ונוצרים, בייחוד בביירות, וגם על שיחותיו עם שר החוץ הסורי ועם הנשיא אסאד. לאחר שנשמע, נודיע לו מה שהודענו לנשיא רייגן, לבל תהיה אי-הבנה כלשהי.
עתה אני מבקש, אדוני היושב-ראש, ברשותו, להשמיע פנייה אישית אל נשיא סוריה. נדבר כאויב אל אויב. הנוסח הזה איננו על-פי בחירתי. לפני קרוב לארבע שנים, כאשר הצגתי את הממשלה החדשה בפני הכנסת, פניתי אל הנשיא סאדאת, הנשיא של מצרים, למלך חוסיין — של ירדן, ולנשיא אסאד — של סוריה, והזמנתי אותם לבוא לירושלים או להיוועד אתי בבירותיהם או במקום נייטראלי, בגלוי או בלי זרקורים של פומביות, כדי לדבר שלום. מכולם בא אחד לירושלים.
גאולה כהן (התחיה — בנא״י):
לכן אתה מחזיר את כל סיני.
ראש-הממשלה מ. בגין:
דיברנו שלום ועשינו אותו.
מובן מאליו שיש הבדלים יסודיים בכל גבול של ישראל. אבל אנו רוצים שלום עם כל שכנינו. ולכן כזו הימה קריאתי. אבל, כפי שאמרתי, לאחר שנשיא סוריה סירב להשיב, והוא מקיים מצב מלחמה עם ישראל; והוא מודיע שהוא יוליך גם ערבים אחרים — ובייחוד את אלה שעזבו את ארץ-ישראל משום שהם ניסו לקום עלינו ולכלותנו ולא הצליחו בכך — אלי קרב להשמדתה של ישראל, אין לי ברירה אלא לדבר אליו כדבר אויב אל אויבו.
קריאתי הראשונה תהיה : שחרר את היהודים שבארצך. למה תחזיק אותם כבני-ערובה ל הם בסך-הכול בין 3,000 ל-4,000 נפש, שארית הפליטה של ישוב אדיר, שתרם כה הרבה לתרבות ישראל. הם רוצים לצאת לחירות ואתה מחזיק אותם בגיטו ובפחד. מדוע תעולל להם כדבר הזה ל כמעט כל מדינות ערב, אפילו עיראק — שבראשה עומד רודן הדמים, שבמו ידיו רצח את טובי ידידיו כדי להשתלט על הארץ שלו — התירה ליהודים לצאת. ואתה עדיין מחזיק 4,000 יהודים, אנשים, נשים וילדים בגיטו, ואינך נותן להם לצאת.
יש היום ארצות שלמדו איזה שהוא לקח מוסרי משנות ה-30 וה-40, אוסטראליה הרחוקה וקאנאדה, המוכנות לקבל אותם. מדוע תוסיף להחזיק אותם בפחד ובגיטו וכבני-ערובה ל שחרר אותם.
זו קריאתי האנושית הראשונה.
וקריאתי השנייה היא כזאת: נשיא סוריה, מר אסאד, הלכת למה שנקרא בלעז     "brinkmanship" ‏, או בעברית — על סף התהומיות. חזור בך. חזור בך, זה לא יהיה להשפלת כבודך, חלילה. איננו רוצים בהשפלה שלך. זה יהיה לכבודך, כי אתה תשרת אז את השלום. אין לך כבוד יותר גדול מאשר לשרת שלום. לכן היסוג מסף התהום, הוצא את הטילים שאין מקומם באותם מקומות שבהם הם ניצבים עתה והורד את חייליך מהר סנין, וחדש את הסטאטוס-קוו-אנטה, והאנושות כולה תנשום לרווחה ; ותהיה לה סיבה להיות לך אסירת-תודה.
זו קריאתי אליך בגילוי-לב, בכנות, ללא שום הסתרת דברים, כדבר אויב אל אויבו: החזר את הסטאטוס-קוו אנטה בלבנון והכול יבוא בשלום על מקומו.
וליל חאג' יחיא (מחנה שלי):
אתה תפסיק את הטיסות בלבנון ?
תופיק טובי (החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון):
אפשר לשאול אותך שאלה, אדוני ראש הממשלה ? אתה מתחייב שלא להטיס מטוסים ולא להפציץ כפרים בלבנון ?
ראש-הממשלה מ. בגין:
תגיש לי שאילתה, אני אשיב. זה נושא כל כך רציני שהוא ראוי לשאילתה מיוחדת, ואני אשיב עליה.
יוסף רום (הליכוד):
אתה מייצג את אסאד?
ראש-הממשלה מ. בגין:
ואם, חלילה, קריאה זו לא תישמע — חייב אני שוב להסביר את האינטרס הבטחוני-לאומי שלנו.
מי שישלוט בהר סנין ובשמי לבנון, ישתלט על לבנון כולה עד הגבול הלבנוני-ישראלי. אין בכך שום ספק. ואז תעמוד ישראל בפני סכנה קיומית, ואז תהיה המלחמה לבלתי-נמנעת, אבל בתנאים הגרועים ביותר לישראל. ולכן עלינו לתת אפשרות לכל מי שהוא בעל רצון טוב ורוצה בדרכים דיפלומאטיות לפתור את המשבר הזה, לעשות זאת. אבל לא נוכל להשלים בשום-פנים- ואופן עם טילים אלה ועם הכיבוש של ההר, שמי ששולט עליו, שולט בלבנון כולה. כל נער שיראה את המפה יודה בזה. מכאן דאגתנו, גם חרדתנו וגם החלטותינו בעבר, ואם יהיה צורך גם בעתיד.
אני רוצה לברך את ראש האופוזיציה חבר-הכנסת פרס על אשר בעניין הטילים קרקע-אוויר הודיע, לאחר שיחה עמדי ועם יושב-ראש ועדת החוץ והבטחון, חבר- הכנסת משה ארנס, כי אמנם יש למצות את התהליך הדיפלומאטי. אבל אם הוא לא יתן פרי, אין להירתע משימוש באמצעים צבאיים כדי להסיג אחור את הטילים. ובעניין זה יש קונסנסוס לאומי.
וליד חאג' יחיא (מחנה שלי):
זו אופוזיציה.
שמואל טולידאנו (שינוי — מפלגת המרכז):
אנו נשמע אותו היום.
ראש-הממשלה מ. בגין:
אתה לא דרוש לנו. הוא אמר כך. מישה, האם בנוכחותך שמעון לא אמר דברים אלה ?
וליל חאג' יחיא (מחנה שלי):
אני נמצא פה לא בחסד אלא בזכות.
לאש-הממשלה מ. בגין:
אינני טוען שאתה פה בחסד. אתה אינך פה בחסד. מי אמר לך זאת ?
וליד חאג׳ יחיא (מחנה שלי):
אם הוא אמר: אנו לא זקוקים לך    - - -
אהוד אולמרט (הליכוד):
אתה יושב במקומו של חבר-הכנסת אבנרי וזו זכות מפוקפקת.
וליד חאג׳ יחיא (מחנה שלי):
אני יושב פה בזכות.
היו"ר י. ברמן:
חבר-הכנסת חאג׳ יחיא, אני חייב לקרוא אותך לסדר.
ראש-הממשלה מ. בגין:
הסלמה לאומית זו          - - -
מאיר וילנר (החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון):
אין הסכמה כזו. זו הסכמה של מחרחרי מלחמה.
ראש-הממשלה מ. בגין:
אתה לא דרוש לה. איננו רוצים את הסכמתכם. לא ביקשנו אותה.
מאיר וילנר (החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון):
אין הסכמה כזאת            - - -
ראש-הממשלה מ. בגין:
אדוני היושב-ראש, אני מבקש את הגנתך. מר וילנר, למה לך לצעוק ? תעמוד באולם הגדול במוסקבה, תקבל מחיאות-כף עד לב השמיים, כולם יעמדו לכבודך, אפילו חרושצ׳וב, לא, סליחה - - -
מאיר וילנר (החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון):
אתה דמאגוג. היית בשטח כיבוש ודיברת בשם ״בן תסיח״, שלעולם ישראל לא תעזוב את הגולן. אתה מחרחר מלחמה. אתה מביא אסון על ישראל.
היו"ר י. ברמן:
חבר-הכנסת וילנר, אתה רשום לרשות הדיבור.
ראש-הממשלה מ. בגין:
אני לא ארים קולי, כדי שהוא יהיה רם יותר מקולו של חבר-הכנסת וילנר. הרי זו כנסת. הרי צריך לכבד אותה. פה צריך לדבר בכבוד הדדי. מנין כל הצווחות האלה ? יש לך בכלל בוחרים ? תודה על המאנדאט שלך לחבר-הכנסת תופיק טובי.
ההסכמה הלאומית בעניין זה היא רבת-חשיבות והיא ישנה, סיעות מסויימות אינן דרושות לנו, גם לממשלה וגם לאופוזיציה הראשית, ולעוד סיעות כדי שיקום קונסנסוס.
שולמית אלוני (תנועה לזכויות האזרח):
אבל גם ילדינו משרתים בצבא. זו חוצפה. את ילדינו אתה שולח למות.
ראש-הממשלה מ. בגין:
הא, שלום עליכם. הגברת הזאת, למה היא צועקת ?
שולמית אלוני (תנועה לזכויות האזרח):
למה אנו לא דרושים ? ילדינו דרושים לך למלחמה ?
ראש-הממשלה: מ. בגין:
 אני חשבתי אותך? את הקומוניסטים אינני רוצה. את מוזמנת לקונסנסוס, עם כל הכבוד.
תופיק, טובי (החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון):
ובקומוניסטים אין צורך במלחמה ?
ראש-הממשלה: מ. בגין:
אני יודע במה יש צורך לקומוניסטים. במקומות שאני הייתי ברוסיה, אתה לא היית. אפגאניסטאן דרושה לקו- מוניסטים, מוזאמביק, אנגולה - - -
תופיק טובי (החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון):
אתה מסלף מה שהקומוניסטים רוצים. הקומוניסטים רוצים שלום בין העמים ואתה רוצה מלחמה ואיבה ושפיכות-דמים.
היו"ר י. ברמן:
חבר-הכנסת טובי.
ראש-הממשלה מ. בגין:
זה דרוש לקומוניסטים. אני יודע מה דרוש לקומוניסטים. אבל לא תזכו לזה.
תופיק טובי (החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון):
אפילו בבית אצלך אתה לא יודע.
ראש-הממשלה מ. בגין:
איזה בית, בתל-אביב או בירושלים?
תופיק טובי (החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון) :
בשניהם. אתה לא חש את רגשות העם שלא רוצה מלחמה.
היו"ר י. ברמן:
חבר-הכנסת טובי, קראתי אותך לסדר.
צ'רלי ביטון (החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון) :
הרי זה דו-שיח, למה אתה קורא אותו לסדר ?
היו״ר י. ברמן:
חבר-הכנסת ביטון, כאשר אתה תנהל את הישיבה תנהל אותה כדרכך. אני מנהל אותה בדרך שאני רואה לנכון.
ראש-הממשלה מ. בגין:
חבר-הכנסת ביטון, כל הכבוד, אני מנהל דו-שיח. אבל אין לי טענות.
אדוני היושב-ראש, ברשותך אעבור ליחסים בין מדינת ישראל לבין ארצות-הברית של אמריקה. בימים אלה יש לנו נקודות ההסכמה הבאות בין ממשלת ישראל לבין הממשל האמריקני:
א) שתי המדינות ושתי האומות הן בעלות-ברית. כאשר ביקר פה מזכיר המדינה, בפגישה משותפת עמו ועם יועציו הבהרנו לו שלא חביבה עלינו המלה "asset ‏ "strategic . אמנם אם המדובר כהיפוכו של"burden‏  strategic‏"— ניחא. אבל מה זה "asset‏" ? זה איזה מושג מסחרי. ולכן אמרנו לו: לפי דעתנו אנחנו ידידים ובעלי- ברית. באותו ערב שר החוץ ערך סעודה לכבודו של מזכיר המדינה, ובפני עם ועדה, באזני העם האמריקני וכל שאר העמים, אמר מזכיר המדינה שאמריקה וישראל הן בעלות-ברית והן מקיימות "a permanent alliance‏". ברית קבועה. שמחנו על ביטוי זה. אנחנו מסכימים,' שתי הארצות, שהננו בברית מתמדת.
ב) הנקודה השנייה המשותפת היא העמדה ביחס לתפקיד שממלאת סוריה בלבנון. גם בעיני ארצות-הברית, כמו בעיני ישראל, סוריה איננה עוד חיל-משלוח להשכנת שלום ולא צבא מייצב. כך חושבות שתי המדינות.
ג) זהות העמדה כלפי אירגוני המחבלים.
ד) התנגדות אקטיבית לאירגוני טרור-הדמים באשר הם שם.
ה) התנגדות להתפשטות האימפריאליזם הסובייטי בכל חלקי תבל, ובייחוד במזרח-התיכון.
אלה חמש הנקודות המוסכמות בינינו לבין ארצות- הברית, ואני יכול לומר שאינני זוכר תקופה שבה כזאת היתה ההסכמה העמוקה והרחבה בין שני עמינו, בין שתי מדינותינו.
אבל קיימת בעיה. הממשל דהיום של ארצות-הברית, בהיותו ידידותי מרבים מקודמיו, החליט למכור לערב הסעודית אביזרים התקפיים ל-5-F וגם את המטוסים הקרויים ״אייוואקס״, שהם מטוסי ביון מתוחכמים ביותר שכמותם אולי אין בעולם. אולי יש לרוסים כאלה, אין לי על כך ידיעה. אנחנו מתנגדים לעיסקה האמריקנית- סעודית ללא סייג. אתאר את הסכנה בקשר לאביזרים ההתקפיים, בייחוד המכלים הנוספים שייתלו על 15-F‏.
היום הF-15-‏ נמצאים במזרח ערב הסעודית. אבל מי יכול למנוע מהם באחד הלילות לנחות בטאבוק, בבסיס הצבאי מעבר למפרץ שלמה, ממש מול אילת? וביום אחר או בשעה אחרת — להמריא מטאבוק לעבר ישראל ?
משה שמיר (התחיה — בנא״י):
אילו השארת את שדות התעופה בסיני, אפשר היה למנוע את זה. אבל אתה הפקרת את סיני - - -
ראש-הממשלה מ. בגין :
טוב, בסדר, בסדר. הרי ידועים חילוקי-הדעות בינינו.
גאולה כהן (התחיה — בנא״י):
זה לא חילוקי-דעות; זו אמת.
ראש-הממשלה מ. בגין:
לא חילוקי-דעות, בסדר. גם אלה ידועים.
ובכן הוא יכול לעמוד ממש מול אילת, אבל טווח הטיסה שלו קצר באופן יחסי. אם המטוסים האלה יקבלו את מיכלי הדלק הנוספים, הם יוכלו להגיע לתל-אביב ולחזור לערב הסעודית בלי נחיתה בדרך ובלי תידלוק בדרך. זוהי סכנה ישירה לאוכלוסיה האזרחית במרכזה של ארץ-ישראל. ולגבי ה״אייוואקס״, אילו הסעודים היו מקבלים אותם, אנחנו שקופים בכל מהלכינו, באוויר ועל היבשה.
היו אמריקנים נכבדים, חשובים, שנתנו לנו עצה פשוטה: מה בעצם איכפת לכם ? יש לכם חיל אוויר כל כך נפלא. אם במקום להיות במזרח ערב הסעודית הם יתקרבו אל גבול ישראל, כלומר אל טאבוק למשל, אתם פשוט תיירטו אותם. ובאותו זמן מספרים לנו שעוד הרבה שנים לאחר שמטוסי ה״אייוואקס״ יסופקו לערב הסעודית, יהיו בהם סעודים ויהיו בהם אמריקנים. איזו עצה מוזרה ניתנה לנו מוושינגטון ? אנחנו צריכים להפיל מטוס ולהרוג לא רק את הסעודים — הם אויבינו, וכמובן אם נפיל מטוס עם סעודים הם כנראה ייהרגו, וזה מקובל בכל מעשה מלחמתי — אבל נצטרך להרוג גם אמריקנים, את הידידים שלנו? עצה מוזרה מאוד, אנחנו איננו יכולים לקבל אותה.
נתנו לנו עצה אחרת: מה איכפת לכם, אנחנו לא ניתן להם את 'ה״אייוואקס״ אלא לאחר חמש שנים. ובכן מה יהיה אחרי חמש שנים ? האם עם חי על זמן שאול ? גם חמש שנים חולפות. והעיסקה עכשיו היא שלמות, אין להפריד בין שני חלקיה, ולכן הסכנה            - - -
גאולה כהן (התחיה — בנא״י):
אז למה התנפלת על שמידט ולא התנפלת על רייגן ?
ראש-הממשלה מ. בגין:
אני אבקש, גברת            - - -
היו"ר י. ברמן:
חברת-הכנסת גאולה כהן, אתם רשומים לדיון.
גאולה כהן (התחיה — בנא״י):
על רייגן שמוכר נשק אתה לא מתנפל.
ראש-הממשלה מ. בגין;
גברת, אני לא אשיב לך היום.
וליד חאג' יחיא (מחנה שלי):
אל תשיב לה, תשיב לי. האם שלום הוא לא בטחון ?
גאולה כהן (התחיה — בנא״י):
על רייגן לא התנפלת כך, שם היה קשה לך להתנפל. על כך שהוא קונה בזול ומוכר     - - -ביוקר.
היו"ר י. ברמן :
חברת-הכנסת כהן, אני מבקש להפסיק.
(חברת- ה כנסת ג. כהן קוראת קריאת- ביניים)
חברת-הכנסת כהן, אני קורא אותר לסדר.
גאולה כהן (התחיה — בנא״י):
שם היה לך קשה להתנפל. כל מה שיהיה — רק באשמתך.
ראש-הממשלה מ. בגין:
אני מקבל על אחריותי הכול. הכול על אחריותי. אני מבקש אותך, אל תיכנסי ל״טראנס׳׳ כזה. מספיק, כבר דיברת.
גאולה כהן (התחיה — בנא״י):
אני רוצה להפסיק את ההצגה המגוחכת והקרקסית הזאת.
ראש-הממשלה מ. בגין:
טוב, טוב, שמעתי אותך כבר. אין בדעתי להשיב לך.
גאולה כהן (התחיה — בנא״י):
אתה תגן עלינו...
ראש-הממשלה מ. בגין:
ובכן אחרי חמש שנים, איזו נחמה היא זאת ? האם עם חי על זמן שאול של חמש שנים ? ומה יהיה אז ? לכן אנחנו מודיעים שנוסיף להתנגד ללא סייג לעיסקה האמריקנית-סעודית. מי שאומר שזה צריך להביא לידי עימות בין אמריקה לבין מדינת ישראל — לא היה ולא נברא. אין שום עימות. אנחנו ידידים ובעלי-ברית, אבל יש שגם בין בעלי-ברית עולה עניין שביחס אליו חלוקות הדעות. זהו העניין.
לכן אני מתכבד להודיע, אדוני היושב-ראש, שאנחנו נוסיף לפעול נגד העיסקה הסעודית-אמריקנית הזאת המסכנת את בטחון העם היהודי בישראל. עדיין הממשל לא מסר את ההודעה הנדרשת לסנאט ולבית הנציגים. אם היא תימסר, יש עוד 50 יום להגיש החלטה של אי-הסכמה. גם בסנאט וגם בבית הנציגים התעוררה התנגדות חמורה ורצינית לעיסקה הזאת. בלי היסוס אני אומר: אנחנו נפנה לכל ידידינו בארצות-הברית וגם נבקש את בית המחוקקים לשקול את העניין הזה ולא לתת הסכמתו לעיסקה. אני גם מתכבד לפנות אל ידידנו הגדול הנשיא רייגן, שישוב וישקול את העניין הזה, ושלא יפנה כלל לבית הנציגים ולסנאט, ותימנע סכנה חמורה ממדינה שהוא באמת ובתמים רוצים לסייע לה ולעזור לה בקיום בטחונה ושלומה.
אני מבקש עוד להוסיף הערה אחת: השייח׳ זאכי ימאני ביקר בארצות-הברית, השמיע איזו בדיחה תפלה על גמל עם עכבר, אבל על זה לא נוכל להתווכח אתו, לא נרד לרמתו. אבל אחר כך הוא שב לארצו ומשם הוא אמר שהסכנה האמיתית במזרח-התיכון היא לא של ברית- המועצות אלא ישראל היא הסכנה האמיתית במזרח-התיכון. אם כך, נגד מי יופנה כל הנשק המתוחכם הזה המסופק לערב הסעודית? בוודאי נגד הסכנה האמיתית ושמה ישראל, לא נגד ברית-המועצות, כפי שמישהו אמר, יופנו ה״אייוואקס״ F-15-m‏ יחד עם האביזרים ההתקפיים המותאמים. היום המצב ברור לחלוטין וכל ידידינו האמריקנים, אני בטוח בזה, יתגייסו כדי לאפשר לנו לחיות בבטחון ובשלום.
לעומת זאת, יש מירוץ חימוש במזרח-התיכון שכמוהו עדיין לא היה, ממזרח וממערב גם יחד, וכולם מתחרים כמה יותר נשק לספק. רק אתמול התבשרנו שקאנצלר אוסטריה, אדון קרייסקי, מכר 400 טאנקים מתוצרת אוסטריה לערב הסעודית, אבל הוא התכוון מלכתחילה למכור לסעודים 100 טאנקים, אלא שבעל בית-החרושת המייצר טאנקים אלה אמר, כנראה בשמחה רבה: אם הסעודים קונים משהו הם קונים ברוחב-יד. בוודאי, יש להם מיליארדי דולארים. אני קיבלתי ממקור ראשון, שנסיך אחד קיבל שיק על 2 מיליארדים דולארים בעד פיסת קרקע ששם נתגלה נפט. 7 מיליארדים דולארים חולקו בין 4,000 הנסיכים. מדינה מושחתת עד היסוד, שעליה אמר גם הקאנצלר הגרמני שהיא בעלת הברית החשובה ביותר של גרמניה אחרי ארצות-הברית ומדינות נאט״ו. נו, אז ברוחב. מה זה 100 טאנקים ל 400 טאנקים צריך לקנות מאוסטריה. ואוסטריה זו, אשר ביום ה״אנשלוס״ אילצה את כל הנשים היהודיות בווינה — כמעט את כל הנשים — לקחת סמרטוט קטן ולרחוץ את הכביש או את המדרכה ; אוסטריה, אשר רבים אמרו שהיתה גרועה — אם הדבר אפשרי בכלל — מגרמניה בימי השואה; ארצו של אייכמן — היא מוכרת נשק לערב הסעודית ובראשה היהודי הגאה מר ברונו קרייסקי.
שולמית אלוני (תנועה לזכויות האזרח):
הוא ראש מדינה, למה אתה מדבר עליו כך ל
ראש-הממשלה מ. בגין:
וגם חבר האינטרנאציונאל השני.
יוסי שריד (המערך):
גם מיטראן הוא חבר האינטרנאציונאל הסוציאליסטי.
אהוד אולמרט (הליכוד):
יש סוציאליסטים ויש סוציאליסטים.
ראש-הממשלה מ. בגין:
תתיידדו אתו אם אתם רוצים.
משה שמיר (התחיה — בנא״י):
גם סאדאת הוא חבר האינטרנאציונאל.
אהוד אולמרט (הליכוד):
אתם רואים שאנחנו מתייחסים באופן ענייני.
שולמית אלוני (תנועה לזכויות האזרח):
מי מתייחס באופן ענייני, אהוד ?
אהוד אולמרט (הליכוד):
אנחנו. יש מיטראן ויש קרייסקי.
ראש-הממשלה מ. בגין:
אדוני היושב-ראש, אני עובר לסעיף נוסף ששמו — חוזה השלום המצרי-ישראלי ודבריו של הד״ר ראלי, המיניסטר לענייני חוץ. הוא אמר שחוזי ההגנה בין מצרים לבין מדינות ערב עולים בחשיבותם על חוזה השלום עם ישראל, והוא גם הודיע, בעצם, שאם חלילה תפרוץ איזו שהיא מלחמה בין ישראל לבין מדינה ערבית יש אפשרות — אמנם אחר כך הוא חזר בו מדברים אלה, אבל אמר אותם — שמצרים תתייצב לצד מדינה ערבית. אני רוצה להוכיח מעל במת הכנסת כיצד אדם מלומד, משכיל, המייצג את מצרים, אומר דברים הסותרים לחלוטין את חוזה השלום.
בסעיף 6(2) קבענו יחד : "הצדדים מקבלים על עצמם למלא - - -
משה שמיר (התחיה — בנא"י):
זה נכון.
צ'רלי ביטון (החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון):
גם אתו אתה מתחיל להקים גדרות.
שולמית אלוני (תנועה לזכויות האזרח):
מה הוא עושה ? מה הוא עושה ?
ראש-הממשלה מ. בגין:
אקרא במקור כדי לא להפסיד זמן:
"The parties undertake to fulfill in good faith their obligations under this Treaty, without regard to action or inaction of any other party and independently of any instrument external to this Treaty"
בסעיף 6(5) נאמר: "subject to Article 103 of the United Nations---
גאולה כהן (התחיה — בנא״י):
הילדים שלנו יפלו, חס וחלילה, בעברית.
שלמה הלל (המערך):
ומה קובע סעיף 3 ?
ראש-הממשלה מ. בגין:
Charter, in the event of a conflict between the obligations of the Parties under the present Treaty and any of their other obligations, the obligations under this Treaty will be binding and implemented.
אחר כך התחרטו המצרים על שני סעיפים אלה וניסו לבטל אותם. לא הצליחו. הנשיא קארטר ביקר במזרח- התיכון. אני לפני כן הלכתי לארצות-הברית והודעתי שאם שני הסעיפים האלה יבוטלו, לא נחתום על חוזה השלום, כי אז הוא חסר תוכן. לבסוף, על דעת כל הצדדים הסכמנו כך לכתוב בתוספת לחוזה השלום:
"The provisions of Article 6 shall not be construed in contradiction to the provisions of the framework for peace in the Middle East agreed at Camp David. The foregoing is not to be construed as contravening the provisions of Article 6(2) of the treaty, which reads as follows:"
וחזרנו מלה במלה על מה שקראתי לפני כן. ואילו בהמשך נאמר;
"It is agreed by the Parties that there is no assertion that this Treaty prevails over other Treaties"
אין עליונות על חוזים אחרים. ובהמשך:
"or that other Treaties of agreements prevail over this Treaty. The foregoing is not to be construed as contravening the provisions of Article 6(5) of the Treaty, which reads a follows:"
 ושוב חזרנו מלה במלה על מה שקראתי באזניכם.
גאולה כהן (התחיה — בנא״י):
טוב, נניח, אבל הם הפרו את זה.
ראש-הממשלה מ. בגין:
הניחי, אינני רוצה להתווכח אתך, מה אפשר לעשות ?
גאולה כהן (התחיה — בנא״י):
אתה חייב להתווכח אתי.
ראש-הממשלה מ. בגין :
אני לא חייב לך שום דבר, גברת כהן.
גאולה כהן (התחיה — בנא״י):
אתה חייב תשובה לא לי, אתה חייב תשובה לעם ישראל. אתה חייב.
ראש-הממשלה מ. בגין:
בחסדה של סיעה זו את יושבת בכנסת הזאת.
גאולה כהן (התחיה — בנא״י):
אתה חייב.
ראש-הממשלה מ. בגין;
שום דבר אני לא חייב. אני חייב...
גאולה כהן (התחיה — בנא״י):
אל תהיה אמיץ וחכם כאן. למה עליו לא התנפלת ? מה אתה ענית לו ?
היו"ר י. ברמן:
חברת-הכנסת גאולה כהן, הסיעה שלך רשומה לנאום, תוכלי לומר כל מה שתרצי.
ראש-הממשלה מ. בגין:
אני מקווה שמר ראלי השמיע את דבריו המדהימים בלי ידיעתו ובלי הסכמתו של הנשיא סאדאת.
גאולה כהן (התחיה — בנא״י):
אתה מטשטש, אתה עוזר לו לטשטש.
אהוד אולמרט (הליכוד):
באמת, כמה אפשר להפריע ?
ראש-הממשלה מ. בגין:
אני מקווה שמר ראלי עצמו יגיע למסקנה כפי שאני הבהרתי אותה, והוא יידע מה נכתב במפורש ומה נחתם בחוזה השלום המצרי-ישראלי.
הכוח הרב-לאומי בסיני:- -
דניאל רוזוליו (המערך):
אנחנו מדברים עכשיו על לבנון, לא?
ראש-הממשלה מ. בגין:
- -אנחנו הודענו — ואני בזה מכריז מעל במת הכנסת — לאמריקנים, והאמריקנים הודיעו למצרים, כי מאחר שאי-אפשר להקים כוח מטעם האו"ם בגלל הווטו הסובייטי, יוקם על-פי מכתב שנשלח — מכתב זהה שנשלח על -ידי הנשיא קארטר בשם ארצות-הברית לנשיא סאדאת ואלי — לאמור: להקים כוח רב-לאומי מוסכם. זה צריך להיות כוח רציני, אמיתי, כוח ולא משקיפים, בצפון ובדרום כדי לקיים את בטחון ישראל וכדי לקיים את חופש השיט במצרי-טיראן. לכן אנחנו הודענו: מכתב זה של הנשיא אל הנשיא סאדאת ואלי נעשה חלק בלתי- נפרד מחוזה השלום ואת הכוח הזה יש להקים וגם להפעיל לכל המאוחר עד מארס 1982. אם לא יקום הכח הזה אנחנו נוסיף לעמוד על הקו ראס-מוחמד — אל-עריש. לא נזוז ממנו אם אותו כוח רב-לאומי לא יקום, וזה יהיה בהתאם לחוזה השלום.
אדוני היושב-ראש, יש היום מתח במזרח-התיכון, יש היום משבר במזרח-התיכון. אני רוצה להביע את תקוותי כי למרות הכול ינהגו כולם בתבונה ולא תפרוץ מלחמה אשר איש אינו רוצה בה ואיש אינו צריך להיות להוט אחריה. אנו איננו רוצים בשום מלחמה עם שום מדינה ערבית. אנו רוצים בשלום עם כל שכנינו. אנו נעשה הכול כדי שהשלום הזה יקום, כדי שתימנע מלחמה.
ומתוך תקווה זו, הריני מודה לאדוני היושב-ראש ולחברי הכנסת על הקשבתם לדברי.