הישיבה הארבעים–וחמש של הכנסת העשירית – יום רביעי, י"ח בטבת התשמ"ב 13 בינואר 1982 – הצעות לסדר–היום – ראש הממשלה ושידורי חדשות ב"קול ישראל"

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ח טבת התשמ"ב, 13 בינואר 1982
מתוך:
הישיבה הארבעים–וחמש של הכנסת העשירית
נושאים:
ממשל - כנסת, קול ישראל. חירות האדם - צנזורה
בגין מגיב על ההאשמות שלפיהם הוא, כביכול, התערב בתוכן חדשות של "קול ישראל". בגין טוען שאינו דרש להסיר שום חלק משידור החדשות וזו יוזמתם של מנהלי "קול ישראל". בגין טוען שהשידור הנדון פגע בכבודו של אריאל שרון, כיוון שהתבסס, כביכול, על העיתון שעדיין לא פורסם. בגין טוען שהוא ביקש מ-"קול ישראל" להביע צער על הפגיעה. בגין טוען חופש הביטוי הוא מושג קדוש עבור ממשלתו ולא הייתה שום פגיעה בו. בגין מבקש לקיים דיון במליאה ושואל האם "ממלכתי" חייב להיות "אנטי-ממשלתי".