הישיבה הארבעים ואחת של הכנסת הראשונה-הארכת תוקף של תקנות לשעת חירום

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ז סיון התש"ט, 13 ביוני 1949
מתוך:
כרך 1 עמוד 699
נושאים:
אישים , ממשל - כנסת, פרלמנטריזם. זכויות אדם - תקנות לשעת חירום
בגין מתנגד להבאת ההצעה להארכת חוקי החירום בכנסת לפני שההצעה נדונה בוועדה הרלוונטית ןמדגיש את אחריות ה של הממשלה על המחדל שבעקבותו לא מתקבל חוק מסודר בנושא.