היקף עולמי

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ב' תמוז התש"ו, 1 ביולי 1946
מתוך:
במחתרת כרך ב עמוד 177
נושאים:
מדינות - ארה"ב. מחתרות - המנדט הבריטי. תפוצות - יהדות התפוצות
בגין בכרוז זה מדגיש את חשיבותן של המלחמה המוסרית והפוליטית בנוסף למלחמה הפיזית כנגד המנדט ולשם כך יש לצרף למאבקם בבריטים את יהדות התפוצות.כרוז זה התפרסם בסביבות חודש יולי 1946.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

היקף עולמי

את הודעת הפרשן הבריטי הננו חייבים לקבל כאחת ההוכחות, שמלחמתנו אינה מצטמצמת בהתמודדות פיסית בין צבאות גדולים וחמושים לבין קומץ מורדים מוכנים לכל. מלחמתנו קשורה, באלפי חוטים ושבילים, בכל מערכת הבטחון העולמית. זוהי באמת מלחמה קטנה - גדולה: זוהי מלחמה לא בשטח מצומצם של צומת דרכים בין-לאומי, כי אם מלחמה בהיקף עולמי. ובכך כוחה. בכך סיכוייה.

היהדות האמריאית מהווה גורם פוליטי אדיר במלחמת השחרור העברית. הבריטים אמנם מלגלגים ל"קולות הללו" שבברוקלין, אולם זהו לגלוג מתוך חימה. בודאי שלמיליונים הבוחרים היהודים, ולמיליונים הבוחרים הנוצרים השונאים את המשעבדים הבריטים ותומכים במלחמה צודקת בהם, יש השפעה רבה על עיצוב דמותה של האדמיניסטרציה בארצות הברית; ולא זו בלבד שאין אנו צריכים, מתוך פחד גלותי, להתבייש בהשפעה זו: להיפך, אנו רשאים להתגאות בה; אנו רשאים וחייבים להפעיל אותה בשירותו של ענין צודק וגדול

אך לא רק היהדות האמריקאית מהווה גורם מסייע למלחמתנו; ישנם, ברוך השם, עוד מיליונים יהודים אחרים, מפוזרים ברחבי תבל, אשר המלחמה בציון מלכדת אותם, מחדירה בלבם גאון מחודש, מזרימה בזרועותיהם כוחות חדשים, ומחדירה בקרבם נכונות לקרבן ולסבל למען ארץ חלומותיהם, למען עמם - למען עצמם. 11 מיליון יהודים בכל פינות העולם זהו פוטנציאל מלחמתי. אשר שום אומה לוחמת לא זכתה בשכמותו. והפוטנציאל הוא כפול שאוב נשאב ממנו כוחות מתנדבים, לאלפים ולרבבות, למלחמה הישירה הן בציון והן בתפוצות; ומאידך נוכל להפעילו בשטח הפוליטי, המוסרי, וביחוד, בשטח הכלכלי כי חרם על תוצרת בריטית, שיאורגן ברחבי העולם, יפגע פגיעה חמורה ביותר בעמדות הכלכליות של בריטניה, שהן רופפות גם בלאו הכי. ובארגון חרם המצווה נסתייע לא רק בידי "אוהדים". כי אם בידי מעונינים. נשק אדיר הוא.