הייתי לישראל ססובר

ללא מקור
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ח אייר התש"ט, 27 במאי 1949
מתוך:
עמוד 3
נושא:
מחתרות - אצ"ל
בגין מעלה זכרונות מתקופת המרד והפעם הוא מספר על ימיו בשכונת חסידוף בפ"ת כאשר הסתתר מהבריטים עם משפחתו תחת הזהות של ישראל ססובר עסקן של הפועל המזרחי . בגין מספר על ההווי של אותה התקופה ומספר בין היתר כי משום שלא הלך לעבוד ריכלו עליו השכנים וחשבו שהוא בטלן ……… עוד מספר בגין כי הוא בטוח שניצל בזכות ביקוריו היומיים בבית הכנסת המקומי.