היום שב דוד רזיאל לחיק המולדת אתמול הועלו עצמותיו מקפריסין

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ח אדר התשכ"א, 16 במרץ 1961
מתוך:
עמודים 1,2
נושאים:
מחתרות - אצ"ל. אישים - דוד בן-גוריון, דוד רזיאל, שמעון פרס
העיתון מדווח על העלאת ארונו של דוד רזיאל מקפריסין לישראל. העיתון מדווח על המגעים החשאיים שקדמו להעלאת הארון בהם היה מעורב בין היתר בגין. בגין במסיבת עיתונאים ב-15/3 הביע את הערכתו לשר הבטחון בן-גוריון ולסגנו פרס על המאמצים שהשקיעו בהתרת העלאת הארון ארצה ע"י שלטונות קפריסין. בגין מסר גם פרטים על ההלויה הצבאית שעומדת להיערך למפקד האצ"ל.