היד הנעלמת

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ב אב התש"ה, 1 באוגוסט 1945
מתוך:
במחתרת כרך א עמוד 274
נושא:
מחתרות - אצ"ל, הגנה, המנדט הבריטי
בכרוז זה בגין אומר שהמשטר הבריטי הודיע שיתחיל ברפרסיות כלכליות כנגד היישוב היהודי אם ימשיך "הטרור היהודי".בגין מאשים את ההגנה בסיוע לבריטים וקורא להם להצטרף למרד נגד הבריטים. אין תאריך מדויק לכרוז זה.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

היד הנעלמת

פקיד גבוה של ממשלת הדכוי התפאר, כי יש לאנגלים תכנית אפקטיבית למלחמה ב"טירור היהודי". אם "הטירור" ימשך, או יגבר, תנקוט הממשלה ברפרסיות כלכליות נגד הישוב. האנגלים מניחים, כי במקרה זה תווצר מרירות בקרב היהודים, שתופנה לא נגד השלטון, אלא נגד "הטירוריסטים". מצד שני, הוסיף הפקיד הגבוה, יכולה הבולשת להפעיל, בכל רגע, את המנגנון של ההגנה נגד "ארגוני הטירור"...

זוהי אינפורמציה מאלפת מאד. אשר לסעיף הראשון של התכנית, הרי קבענו את עמדתנו: כל מלחמה כרוכה בקרבנות. הישוב יילחם וגם יקריב. הדכוי המוגבר אך יגביר את ההתנגדות ואת השנאה לשליטים האכזרים. אולם בקשר לסעיף השני של תכנית הדכוי, כדאי שחיילי "משמר האומה" ינקטו עמדה. אולי יחשבו ויבדקו מהי היד הנעלמת שיכולה להניע את ארגונם "בכל רגע" לפעולה נגד ארגונים עברים, לוחמים ומקריבים....