הידיד

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ו' ניסן התשכ"ו, 27 במרץ 1966
מתוך:
עמוד 3
נושא:
שונות - הספד
במאמר זה בגין מספיד את שמשון יוניצ'מן, חברו. בגין מונה מתכונותיו הטובות וממעשיו הרבים למען המדינה, ומציין את טוב לבו, ואהבתו לזולת כתכונה הבולטת ביותר.