החלטת העצרת על הימנעות משימוש בכוח

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ח אייר התש"ז, 18 במאי 1947
מתוך:
במחתרת כרך ג' ע"מ 99-100
נושאים:
מדיניות חוץ - או"ם. זכויות אדם - אלימות משטרתית, עינויים. מחתרות - אצ"ל, המנדט הבריטי. שלמות המולדת - ארץ ישראל השלמה. ממשל - דמוקרטיה
בשידור זה של "קול ציון הלוחמת" מתייחס בגין בחיוב להצעת האו"ם להימנעות בשימוש בכוח ,אך בתנאי שהבריטים יפסיקו להשתמש בכוח ברוטאלי כנגד יושבי הארץ ולהתעלל באסירי המחתרת תמשיך המחתרת את פעולותיה. כל החלטה של גוף או קבוצת מדינות לא ימנע מהמחתרת להילחם למען הקמת המדינה עברית-דמוקרטית על כל שטחיה.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

 החלטת העצרת על הימנעות משימוש בכוח תשובת המחתרת העברית

1. האסיפה הכללית של ארגון האומות המאוחדות, שהתכנסה לדיון בשאלת ארץ-ישראל, קבלה את ההחלטה הבאה:

@"האסיפה הכללית קוראת לכל הממשלות ולכל העמים ובעיקר לאוכלוסי ארץ-ישראל, להימנע - כל עוד האסיפה הכללית לא נקטה פעולה נוכח הדין וחשבון של הועדה הארצישראלית - מאלימות או משמוש בכח, או מכל פעולה אחרת, העלולה ליצור אוירה, שתזיק לסדור מוקדם של בעיית ארץ-ישראל".

משמעות ההחלטה הזו היא כפולה:

א' - דרישה מאת ממשלת בריטניה להימנע, בתקופת הדיונים של הועדה הארצישראלית, מפעולות איבה ישירות, שמכשירן הוא "איום או שמוש בכח", נגד העם העברי.

ב' - דרישה מאת המחתרת העברית הלוחמת להימנע, באותה תקופה עצמה, מפעולות התקפה צבאיות בארץ-ישראל.

שתי הדרישות הללו מהוות שלימות ואין להפריד ביניהן.

2. אם ממשלת בריטניה, ששלטונה הזמני בארצנו מתקרב לקצו, תמלא אחרי דרישת או"ם, תהא גם המחתרת העברית מוכנה למלא אחרי דרישה זו.

3. אך אם ממשלת בריטניה, אשר עצם שליטתה במולדתנו הוא גלוי של שמוש בכח ברוטלי ובלתי-חוקי, תוסיף לגרש את בני עמנו החוזרים למולדתם; אם תוסיף לרצוח שבויי מלחמה עברים; אם תוסיף להחזיק במעצר בלתי-חוקי אזרחים עברים בארץ ומחוצה לה; אם תוסיף לקיים את משטר הדיכוי הצבאי, המתנכל לזכויות היסוד של האדם והאזרח - תהיה היא האחראית עבור הפרת ההחלטה של ארגון האומות המאוחדות ועבור התוצאות הבלתי נמנעות של הפרה זו.

עמדה זו היא משותפת לארגוני המחתרת ונקבעה לפי יזמתו של הארגון הצבאי הלאומי.

המדינות, חברות או"ם שקבלו את הצעת נורבגיה, ישימו אל לבם את עמדתה זו של המחתרת העברית, הנובעת הן מן המצב השורר בארצנו הכבושה והן מן ההחלטה שנתקבלה באסיפה הכללית. נציגי המדינות הללו חייבים לנקוט מיד את הצעדים הדרושים. כדי להבטיח שבריטניה לא תפר את רצונה הברור של האסיפה הכללית של או"ם.

4. המחתרת העברית מוצאת לחובתה להדגיש, כי שום החלטה של גוף, או של קבוצת מדינות, אינה יכולה לשלול מאת עמנו את זכותו, שאינה ניתנת לערעור, לכונן את ארצו הבלתי מחולקת, כמדינה עברית חפשית ודימוקרטית. על מטרה היסטורית זו נטושה מלחמתנו והיא תימשך עד השגתה.

5. גרוש מעפילי "התקוה" הוכיח, כי אין בדעת האוייב לכבד את ההחלטה של ארגון האומות המאוחדות. מסקנתנו ברורה: על שמוש בכח נשיב בכח. וגם מסקנת העולם החפשי, אינה מוטלת בספק. בריטניה היא האחראית לאי-התחשבות בקריאתה של האסיפה הכללית של ארגון האומות המאוחדות.

הארגון הצבאי הלאומי

בארץ ישראל