החלטה והצבעה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ב טבת התשכ"ב, 29 בדצמבר 1961
מתוך:
עמוד 2
נושאים:
מדיניות חוץ - או"ם, דיפלומטיה, יחסי ישראל-או"ם. מדינות - ארה"ב. אישים - גולדה מאיר. ממשל - יחסי רשות מבצעת-רשות מחוקקת, כנסת. הסכסוך הישראלי פלסטיני - סוגית הפליטים
במאמר זה דן בגין בהצעה האמריקאית שהתקבלה באו"ם גם בתמיכתה של ישראל המטילה על ועדת הפיוס להגשים את ההחלטה על החזרת הפליטים הערבים ארצה או מתן פיצויים בעד רכוש לפליטים. בגין תמה על אופן הצבעתה של משלחת ישראל לאו"ם מה עוד שהכנסת קיבלה החלטה המתנגדת להחזרת פליטים או לתשלום פיצויים להם.