הזמנת לחץ וגם חיוב

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ה סיון התשכ"א, 9 ביוני 1961
מתוך:
עמוד 2
נושאים:
אישים - דוד בן-גוריון. מדיניות חוץ - דיפלומטיה, יחסי ישראל-ארה"ב, יסודות מדיניות החוץ. חינוך - הדר (מידות ונימוסים). ממשל - כנסת. הסכסוך הישראלי פלסטיני - סוגית הפליטים
במאמר זה בגין דן בביקורו של בן-גוריון בקנדה ובארצות הברית טרם הבחירות. בגין טוען שעתו של הביקור היא בעייתית, וכי נראה שמניעו הוא הבחירות הצפוייות. בעת שיחותיו של בן-גוריון עם הנשיא קנדי, יצא בן-גוריון בהצהרה שהתקבלה הסכמה חלקית בסוגית הפליטים, עובדה אשר הוכחשה על ידי דוברי ארה"ב. בגין טוען כי יש בעיה דיפולומטית עם פרסום הצהרה שכזו שאין עליה הסכמה, וכן עם תוכן ההסכמה שהושגה כביכול, שכן היא סותרת את עמדת הכנסת בענין. בגין טוען שאם זו ה'חלקיות' שבהסכמה, אין בהצהרה אלא התחכמות בלתי חכמה.