הורסט-וססל בריטי

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ח' כסלו התש"ז, 1 בדצמבר 1946
מתוך:
במחתרת כרך ב עמוד 302
נושאים:
זכויות אדם - אלימות משטרתית. מורשת ישראל - אנטישמיות. מחתרות - אצ"ל, המנדט הבריטי. אישים - חיים ויצמן
בכרוז זה טוען האצ"ל כי הבריטים ערכו בפוגרום בתל אביב ומעשה זה מבטא חלק מהמדיניות האנטישמית אשר אותה מעביר ברקר לחייליו. כרוז זה פורסם בסביבות חודש דצמבר 1946.