הוקעת השקרים

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ח ניסן התש"ח, 27 באפריל 1948
מתוך:
במחתרת כרך ד' ע"מ 306-308
נושאים:
מחתרות - אצ"ל, המנדט הבריטי, כיבוש יפו. בטחון - הגנה עצמית. מורשת ישראל - מלחמת אחים
בכרוז זה מפקד האצ"ל טוען כי ההתקפות אשר ערכה המחתרת על יפו אינן שגיאה וכישלון כפי שמכנה אותן העיתונות העברית אלא הן פעולה חיונית וחשובה על מנת לשמור על שלומם של תושבי תל אביב אשר נפגעו באותם חודשים פעמים רבות בידי פורעים ערבים מיפו. האצ"ל בהזדמנות זו מבקר את העיתונות העברית שבמקום לתמוך בחיילים העבריים, אשר מסתכנים במוות כדי להגן על העברית, מעדיפים להשמיץ אותם ולהסית למלחמת אחים בעם.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

הוקעת השקרים

צהלה במחנה שלהם. התקפת אצ"ל לא הצליחה. ומשהנך מאזין לשדוריהם וקורא את מאמריהם, הנך מקבל רושם שזוהי אחת הבשורות המצויינות עבור עם ישראל. השמעתם? אצ"ל לא הצליח. היש דבר טוב מזה? היש נחמה גדולה מזו? ועל השמחה "הפטריוטית" הזאת הם מוסיפים כדרכם דברי שקר נתעבים. הם מספרים, כי אנחנו הודענו שכבר כבשנו את כל יפו. הם מספרים, כי מסרנו הודעות התרברבות המזכירות את הודעותיו של קאוקג'י. אנשי הכזב הללו. הם בעצמם קבלו מאתנו אתמול הודעה קצרה ופשוטה המספרת על התקפת נגד על יפו הפורעת, שהחלה בהרעשה ממרגמות כבדות. בערב מסרנו הודעה שניה שסיכמה את התוצאות המשוערות של הרעשת יום אתמול - הרעשה, שחזרה היום וביתר שאת ואשר כמותה לא טעמה עוד יפו הפורעת מזמן שהיא החלה להרעיש את תל-אביב. עדות לכך, עשרות הבתים ביפו שהפכו לתל-חרבות, מאות הערבים הנפגעים והבריחה ההמונית והבהלה והמנוסה שתקפו את הפורעים. אין לנו צורך למצוא אסמכתא לדברינו בהודעות זרים. אולם עובדה היא שאפילו ממשלת הכבוש הרגילה להקטין את מספר האבידות הערביות, מסרה ששבעים ערבים נפגעו אתמול בקרבות ובהרעשה וכי בקרב שהתנהל בין חיילינו ובין יחידת טנקים בריטית, הוצא מכלל שמוש טנק של האויב. שום הודעות אחרות לא מסרנו. על מה שכתבו עתונים מסויימים הננו אחראים לא יותר מאשר אנו אחראים עבור כתיבתו של "על המשמר" ו"דבר". אנחנו מסרנו הודעות אמת ורק הודעות אמת. ואין זה דבר חדש. בסופו של דבר, אין אנו עומדים במערכה על שחרור ארצנו חדשים מספר. אנו עומדים בה מזה שנים. ובמשך כל השנים הללו למד העולם כולו, כי דבר האצ"ל הוא דבר אמת, בניגוד לדברם של מנסחי ההודעות על מלון "המלך דוד". על מלון "סאמיראמיס", על "אבו-לבן" ועוד. אנחנו איננו הורגים בהבל פינו מאות פורעים ערביים. אנחנו מודיעים אך ורק על מה שעשינו באמת.

באשר להתקפה על יפו, אל יפטפטו האיסטרטגים הגדולים על כשלון. הם ורק הם פרסמו הודעות מוקדמות על מטרת התקפתנו. הם ורק הם מסרו, שרכזנו כח גדול ביותר מכל הארץ ועל ידי כך שרתו במישרין את האויב, הגבירו את ערנותו ונתנו עילה לתעמולה הבריטית לספר על התקפה שנערכה על ידי 3000 אנשי אצ"ל. אל יפטפטו על כשלון. יפו איננה נבי-דניאל. יפו גם איננה נבי-יושע - מקום בו נפלו עשרות לוחמים מבלי להשיג מטרה כלשהי. יפו איננה נבי-סמואל, מקום בו נפגעו עשרות לוחמים עברים מבלי שתושג מטרה כלשהי יפו הותקפה קשות. על יפו הומטרו טונות של פגזי מרגמות שקלעו יפה יפה למטרה, לפי אשורן של כל עמדות התצפית בסביבה. יפו טעמה את טעם המרגמות והפגזים שלנו שרכשנו לעמנו לא בכסף מתקציבים, כי אם בדמם של טובי לוחמינו. אבל אנחנו גם על נבי-יושע ונבי-סמואל ועל עשרות פעולות אחרות שלהם שנכשלה לא כתבנו את אשר כתבו האווילים הללו, המתפללים לכשלונו של הנשק העברי רק מפני שהוא אינו נמצא בידיהם, בקשר עם ההתקפות על יפו, שבעקבותיהן הורדו מהלומות כבדות ביותר על קן הפורעים הזה. מעולם לא נקרנו את עיניהם כשנכשלו. כי זהו ההבדל בינינו: אנחנו מתפללים להצלחתם בשדה הקרב - להצלחתם של הכוחות העברים הלוחמים. ואילו הם בשנאתם העיוורת המעבירתם על דעתם מייחלים ממש שחיילינו יפלו ולא יצליחו להתקדם ולבצע את המשימה שהוטלה עליהם למען שחרור האומה.

לא נשים לב להם. חיילינו עומדים במערכה קשה, מבצעים מעשי גבורה עילאיים בלחמם נגד כוחות - בעיקר נגד כוחותיו של האויב הבריטי - העולה עליהם פי כמה וכמה. חיילינו שופכים את דמם, כדי להרחיק את הסכנה מן העיר העברית. זוהי הקדושה שבפניה ירכין ראש כל יהודי ישר. ואילו על הטומאה אשר בצהלת האווילים ובהשמצת הכוזבים יגיד כל יהודי ישר: הבוז למשמיצים. הבוז לשונאי אחים.

הארגון הצבאי הלאומי

בארץ-ישראל

י"ח ניסן תש"ח, 27.4.48