הוסר הלוט מעל לוח הזכרון לעולי הגרדום בירושלים

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ד תמוז התשכ"ב, 16 ביולי 1962
מתוך:
עמוד 1
נושא:
מחתרות - עולי הגרדום
העיתון מדווח על דברי בגין ב- 15/7/62 בעת הסרת הלוט לעולי הגרדום בתל גבורים בבני ברק .