הודעת מ. בגין לעתונות ארהב על ההתנגדות למומ עם גרמניה

מאמר עיתון: חרות
פורסם בתאריך:
י"ז טבת התשי"ב, 15 בינואר 1952
מתוך:
עמוד 1
העיתון מביא מדברי בגין שהסביר את עמדת תנועת ה"חרות" בקשר לשאלת המו"מ עם גרמניה בשאלת השילומים. בגין הדגיש כי למרות שהכנסת אישרה את פתיחת המו"מ הרי שרוב חבריה מתנגדים למו"מ והם הצביעו בעדה משיקולים קואליציוניים ובגלל פחדם ממפא"י. בגין קרא לעריכת משאל עם בשאלה האם לפתוח במו"מ עם גרמני. עוד טען בגין כי הוא ותנועתו לא רצו למרוד וכי אלו שקרים בלבד המופצים ע"י מפא"י. עוד קרא בגין לעם למרוד נגד השילומים.