הודעה

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ה' תמוז התש"ז, 23 ביוני 1947
מתוך:
במחתרת כרך ג' עמוד 150
בהודעה סודית זו מיידע בגין שהתקיימה פגישה מפקדי האצ"ל לבין נציגי וועדת אונסקו"פ. אמנם אין לייחס לאווירה הנוחה אשר נוצרה בפגישה זו חשיבות אך עצם העובדה שהוועדה פנתה למחתרת ביוזמתה האישית מעידה כי יש ערך כלשהו לישיבה זו.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

 הודעה

סודי בהחלט

היתה פגישה בין נציגות רשמית של הוועדה המיוחדת מטעם ארגון האומות המאוחדות עם נציגות המעמד. הפגישה, שנערכה לפי ייזמת הוועדה, נמשכה שלוש וחצי שעות. אין לקוות, כמובן, שחברי הוועדה יקבלו את דרישותיו המדיניות של המעמד, שהובאו בפניהם בלשון ברורה וחד-משמעית; הדין-וחשבון - או הדינים והחשבונות - של הוועדה לא יכילו, כפי שהסברנו בהזדמנויות קודמות, כל "הפתעות". אותנו לא תטעה "האוירה הנוחה", שנוצרה בזמן השיחה, ואין אנו מתרשמים מן "הרושם" שדברינו עושים על כמה גויים. אמנם, האוירה היתה נוחה באמת. וחברי הוועדה, שהשתתפו בפגישה, הביעו צערם על שלא יכולנו להשמיע את ה"אני מאמין" של המחתרת הלוחמת בפני ההרכב המלא של הוועדה. אולם מ"רושם טוב" עד קבלת דעה נכונה הדרך רחוקה מאד. אנו יודעים את זאת ועל כן אין לנו כל אשליות ביחס לערך הממשי-הפוליטי של הפגישה, כשם שאין לנו אשליות ביחס לערכה של עבודת הוועדה בכללותה.

בכל זאת אין הפגישה נטולת ערך. העובדא, שהמעמד היה הגורם היחידי בארץ, אליו פנתה הוועדה בייזמתה היא בהצעה להשמיע דברו, מלמדת על ערכו של המעמד - של מלחמתו - בעיני הגורמים הבין-לאומיים.

לפי בקשתם של חברי הוועדה, התחייבו שליחי המעמד לא לפרסם כל הודעה רשמית על הפגישה עד שהוועדה עצמה תפרסם הודעה כזו בג'יניבה. משום כך נמסרת הודעה זו רק לידיעתם של חיילי המעמד.