הודעה על מיבצעים

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ו אלול התש"ו, 11 בספטמבר 1946
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 238-239
נושאים:
מחתרות - אצ"ל, המנדט הבריטי, פעולת חבלה. שלמות המולדת - ירושלים
בכרוז זה מתאר בגין את שלושת פעולות החבלה שביצע האצ"ל בתאריכים 8.9.1946-10.9.1946 כנגד השלטון הבריטי.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

 

קול ציון הלוחמת

חידוש המלחמה העצמאית של אצ"ל לאחר שההגנה הוצאה מן המערכה

הודעה על מיבצעים

אנו מוסרים סקירה על פעולות ההתקפה, שבוצעו על-ידי חיילינו במשך שלושה ימים רצופים. בחיפה, ביום א' י"ב אלול, בצהרי יום, התקיפה יחידה שלנו את צינור הנפט המזרים את מוצרי הנפט מבתי הזיקוק לנמל, לאניות ההובלה ולאניות המלחמה הבריטיות. הצינור על ענפיו פוצץ, וזרם הנפט שפרץ ממנו היה לתבערה עצומה. משמר, מצוייד בתת מקלעים, של חיל-הספר הערבי-בריטי, שהופקד על הצינור וחלש ממגדל גבוה על כל הסביבה, שותק ע"י תת-המקלע שלנו. אותה שעה הותקפו והוחרבו מתקני הרכבת באיזור. חיילינו חזרו על נשקם לבסיס.

כעבור שתים-עשרה שעות, על אף העוצר והמשמרות בדרכים, יצאו היחידות שלנו להתקפה מקיפה על קווי התחבורה היבשתיים של האויב. כל שבעת הקווים הראשיים של הרכבת נותקו בלמעלה ממאה מקומות. כן הושמדו עשרה גשרים קטנים.

משמר בריטי חזק, שניסה לעצור יחידה שלנו בירושלים הוברח ע"י אש ממכונת יריה. גם מפעולה זאת חזרו כל חיילינו על נשקם לבסיסם.

עשרים וארבע שעות לאחר מכן יצאו היחידות שלנו לפעולת שדה נוספת. מטרתם הפעם: קו הטלפון והטלגרף התת-קרקעי, המחבר את המפקדה הראשית של הצבא הבריטי במזרח התיכון עם המפקדות הראשיות בארץ-ישראל ובארצות אחרות. הקו נותק לאחר שהופצצו, והושמדו, עשר מרכזיות של הקו בכל רחבי הארץ והוצאו מכלל שימוש. נזרעו מוקשים בדרכים המובילות למקומות הפעולה, כדי להבטיח את ביצועה ואת מבצעיה. בהתנגשות ישירה בין יחידה שלנו לבין יחידת האויב, נהרג סגן קצין בריטי ונפצעו כמה חיילים בריטיים. כן נפצעו קצין ומספר חיילים בריטיים כתוצאה מטיפול במוקשים שלנו.

האויב בוש להודות בניתוק קו התחבורה הצבאי שלו. ההודעה הבריטית מספרת על התפוצצויות בעלמא שאירעו אור ליום ג' במקומות שונים בארץ. עתה ידע העולם, מה פשר ההתפוצצויות המסתוריות הללו.

סיכום האבדות: מצדנו, חייל אחד פצוע פצע שטחי; מצד האויב, קצין אחד פצוע, סגן קצין הרוג ותשעה חיילים פצועים.