הודעה על מבצעים

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ג' אייר התש"ז, 23 באפריל 1947
מתוך:
במחתרת כרך ג' ע"מ 64-65
נושא:
אישים
בכרוז זה בגין טוען שהמחתרת הזהירה את הבריטים לא לגעת בחייליהם השבויים. מכיוון, שלא שעו הבריטים לאזהרתם והם רצחו את חיילי המחתרת השבויים, ביצע האצ"ל פעולות בכל רחבי הארץ.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

 הודעה על מבצעים

הזהרנו אותם: בשבויינו אל תגעו. הזהרנו אותם: אל תוסיפו פשע זה, שאין לו כפרה, על הפשעים האיומים שבצעתם על גופו החי ושותת דם של עמנו. אך הם, בשנאתם העוורת ובברבריותם הנאצית, לא שעו לאזהרות, העלו לגרדום ארבעה חיילים-שבויים מחוסרי מגן בעכו וגמרו אומר לרצוח את השנים בירושלים.

והם חשבו, בטמטומם הרצחני, כי ידנו לא תשיגם מאחר שבנו גיטאות מבוצרים והסתתרו בתוכם כעכברים מפני ידה הנוקמת של המחתרת העברית, שדברה מעולם לא היה דבר שוא. הם דימו, בנפשם הטמאה, כי השריון הרב יצילם מן התגמול שהובטח להם לפני חדשים, לפני שנים. והנה נוכחו לדעת, כי כל זה לא עמד להם. בשורה של התקפות ברחבי הארץ - וביחוד בהתקפת חיילינו על הרכבת הצבאית ליד רחובות[1] שלמנו לאוייב הבוגדני - אם כי עוד לא תשלום מלא - על ששת השבויים, על ארבעת המעפילים ועל התושב הירושלמי שנרצח בידיהם בדם קר. שלמנו להם גם על עשרות הפצועים שהפילו באניית "תיאודור הרצל" ובמחנה קפריסין, עת רוצחים נאצו-בריטיים פתחו באש קטלנית על אנשים בלתי מזויינים, נשים וילדים קטנים.

אנו מביעים את צערנו העמוק על כל איש לא בריטי, שנפגע במקרה בזמן ההתקפה האחרונה. המוקשים הופעלו תחת הקרונות שבהם נסעו אנשי צבא האויב. דמם של החפים מפשע אף הוא יחול על ראש המרצחים הנאצו-בריטיים.

גורו לכם, מרצחי שבויים!

הארגון הצבאי הלאומי

בארץ ישראל


[1] בפעולה זו נהרגו שמונה ונפצעו עשרים ואחד מבין מפקדי הצבא הבריטי וחייליו.