הודעה על מבצעים

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ח כסלו התש"ח, 1 בדצמבר 1947
מתוך:
במחתרת כרך ד' ע"מ 104-105
בכרוז זה מיידע האצ"ל על פעולות התגמול שערך כנגד הפורעים הערבים בין הימים 11-13.12.1947. כרוז פורסם בסביבות חודש דצמבר 1947. כרוז זה פורסם בסביבות חודש דצמבר 1947.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

הודעה על מבצעים

בשבוע שעבר פרסמנו אזהרה לשכנינו הערבים, שאם לא תפסקנה ההתקפות הרצחניות על בני עמנו מצד פורעים יעברו חיילנו לפעולות התקפה ויעשו שפטים בקני המרצחים. בהתאם לאזהרה זו יצאו חיילינו לפעולות התקפה ברחבי הארץ ובצעו בימים כ"ח כסלו ו-ל' כסלו תש"ח את הפעולות דלקמן:

ביום כ''ח כסלו תש''ח:

א.   בחיפה חדרו חיילנו, על אף השמירה של פורעים מזויינים, לתוך מרכזי הכנופיות והשמידוהו בפצצה אדירת נפץ. עשרות פורעים נהרגו ונפצעו.

ב.   בסביבת חיפה חדרו חיילנו לכפר טירה - קן מרצחים ידוע. חיילנו נתקלו בכנופיה מזויינת ונכנסו לקרב אתה. במשך למעלה מחצי שעה נמשך הקרב שבו הופעלו מכונות יריה, רמוני יד וכו'. עשרות מאנשי הכנופיה נהרגו ונפצעו ומשכנותיהם הושמדו.

ג.   בכפר יעזור - קן המרצחים הידוע, שממנו באו התקפות רבות על כלי רכב עברים, הפציצו חיילינו את בית הוועד של הפורעים. ששה פורעים נהרגו ורבים נפצעו.

ד.   בסביבת ירושלים חדרו חיילנו לכפר שעפט - קן מרצחים, שממנו יצאו הפורעים שהתקיפו מכונית צבורית בדרכה מבית-החולים "הדסה". בתי הפורעים הושמדו, פורעים רבים נהרגו ונפצעו.

ה.   בירושלים עברו חיילנו להתקפות על יד החומות של העיר-העתיקה - שבה נמצאת יחידת קרב שלנו, המגינה על העיר העתיקה מפני התקפות פורעים. פורעים רבים נהרגו ונפצעו.

ביום ל' כסלו תש''ח (13.12.47):

ו.   בירושלים הותקף מקום רכוז נוסף של הפורעים ליד שער שכם. עשרות נהרגו ונפצעו.

ז.   בשעה 15.00 חדרו חיילינו - על אף השמירה של הצבא והמשטרה והפורעים המזויינים - לתוך הקן הראשי של המרצחים ביפו ועשו בו שפטים. עשרות פורעים נהרגו ונפצעו. בית ועדם הושמד לחלוטין. התקפה זו באה אחרי התקפת הלילה האחרונה על תל-אביב וכתגובה על ההתקפות הרצחניות על העיר העברית.

ח. בשעה 17.00 חדרה יחידת קרב שלנו לכפר יהודיה, אחד מקני המרצחים העיקריים בארץ - שממנו יצאו המרצחים הברבריים של שלושת אחינו שנסעו בכביש לוד - והתקיפה את הפורעים התקפת מצח. חיילינו נתקלו בכנופיה מזויינת בנשק חדיש. התחולל קרב שנמשך למעלה מחצי שעה, שבו נגרמו לפורעים אבידות רבות. עשרות מהם נהרגו ונפצעו. משכנותיהם נחרבו. מכונית משוריינת של המשטרה, שנסתה להתקיף את יחידתנו מהעורף, שותקה באש חיילינו.

מכל הפעולות הללו חזרו חיילינו לבסיסם על נשקם.

עלינו להעיר, כי אין להתייחס באמון להודעות הרשמיות של ממשלת הדכוי ביחס לאבידות בקרב הפורעים הערבים.

לשכת המודיעין של המשעבד מפרסמת פרטים מלאים - ולפעמים מוגזמים - על הרוגים ופצועים עברים, אך מסתירה את מספר החללים מקרב הפורעים.

הכוונה ברורה. האויב רוצה לעודד את הפורעים על-ידי הדגשת "הצלחותיהם" ולא להוריד את "רוח הקרב" שלהם על-ידי גילוי האמת ביחס לאבידותיהם.

פעולות ההתקפה נגד קני המרצחים תמשכנה. וגם את האויב הנאצו-בריטי העומד מאחורי הפורעים והזומם להשאירנו - כפי שהודעת בווין אישרה - נטולי כח מול ההתקפה החזיתית שתבוא עם חיסול האדמיניסטרציה הבריטית ועם פריצת גבולות הארץ היבשתיים - גם את האויב הבריטי נפקוד בימים הבאים.

הארגון הצבאי הלאומי

בארץ-ישראל