הודעה מיוחדת

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ב סיון התש"ד, 13 ביוני 1944
מתוך:
במחתרת, כרך א' עמ' 80
נושאים:
מחתרות - אצ"ל, המנדט הבריטי. מורשת ישראל - שואה. ריכוז האומה - שיבת ציון
הארגון הצבאי הלאומי בארץ-ישראל מברך את הצבאות של האומיות המאוחדות בקרב לשחרור אירופה מהשלטון הנאצי, מביע צער על כך שלא היה יכול להשתתף עמם במלחמה לשחרור עמו ופונה לנוער העברי וכל מנהיגי האומה להתאחד על מנת לשחרר את המולדת ולהקים בה ממשלה עברית, ופריצת הגבולות לשיבת ציון.