ההתקפה על מפקדת הצבא ומרכז השלטון הבריטי במלון "המלך דוד"

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ג תמוז התש"ו, 22 ביולי 1946
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 191-192
נושאים:
מחתרות - אצ"ל, הגנה, המנדט הבריטי, לח"י, פעולת חבלה. שלמות המולדת - ירושלים
בכרוז זה בגין מתאר את הפעולה בה תקפה המחתרת את מרכז השלטון הבריטי במלון המלך דוד.לפני פעולה זאת הודיעה המחתרת העברית על התקפת המקום מראש על מנת לא לפגוע בחיי אדם.על אף היידוע המוקדם על פעולה,הבריטים לא פינו את מתחם המלון ,ובשל החלטה זו ניגבו חיי אדם רבים.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

הארגון הצבאי הלאומי

בארץ-ישראל

ההתקפה על מפקדת הצבא ומרכז השלטון הבריטיים במלון "המלד דוד"

הודעה

א. ביום כ"ג בתמוז תש"ו, בשעה 12.05 התקיפו חיילי הארגון הצבאי הלאומי את מרכזי השלטון הבריטי: את המזכירות הראשית של ממשלת הכיבוש ואת המפקדה הראשית של צבא הכובש.

ההתקפה בוצעה תוך כדי קרב עם משמרות הצבא והמשטרה הבריטיים.

ב. לפי התכנית שנקבעה מראש הופעל מטען חמרי הנפץ רק כעבור חצי שעה אחרי הכנסתו לבנין המותקף.

ג. מיד לאחר הכנסת המטען, ניתנו אזהרות טלפוניות למרכז הטלפונים של המלון על-שם המלך דוד, למערכות העתונים, לסוכנויות טלגרפיות ולקונסוליה הצרפתית, הנמצאת בשכנות למלון. נוסף על כך הוטלה פצצת אזהרה (בלתי-מזיקה) לפני רחבת המלון, כדי להזעיק את דייריו ולהרחיק את הקהל מן הסביבה.

ד. הטרגדיה, שאירעה במשרדים האזרחיים של ממשלת הכיבוש, נגרמה לא על-ידי החיילים העבריים, שמילאו את תפקידם בעוז ובהקרבה עצמית, ושמרו בקפדנות חיילית על ההוראות שניתנו להם ביחס לשהות הנדרשת לפינוי הבנין מאנשים אזרחיים; היא נגרמה על-ידי המשעבדים הבריטיים עצמם, שלא שעו לאזהרה ולא פינו את הבנין, לפי עצת "מומחיהם" הצבאיים, שקיבלו על עצמם לפנות את מנגנוני ההפצצה, אשר הנגיעה הקלה ביותר בהם היתה מוכרחה להביא לידי התפוצצות. אף נגד נגיעה זו הושמו אזהרות בשלטים גדולים בשלוש שפות.

ה. האזהרות הטלפוניות ניתנו בשעה 12.10-12.15. ואם נכונה הודעת השקרנים הבריטיים, כי ההתפוצצות הגדולה אירעה בשעה 12.37 הרי אף אז עמדו לרשותם 22 (עשרים ושתים) דקה כדי לפנות אח הבנין מדייריו ועובדיו.

לפיכך נופלת האחריות על האבידות בנפש מקרב האוכלוסיה האזרחית עליהם ורק עליהם.

ו. אין זה נכון, שהמזהירים דיברו "בשם תנועת המרי"[1]. הם לא הזכירו - לפי ההחלטה[2] - כל שם. בענין זה הננו נמנעים לפי שעה מלמסור הודעה נוספת[3]. אך יתכן, כי - בקשר עם ההסתה הפרועה והפחדנית - יהיה צורך. בזמן המתאים, לפרסם הודעה כזו.

ז. אנו מתאבלים על הקרבנות היהודיים. אף הם- קרבנות טרגיים של מלחמת החופש העברית, שאין טרגית ממנה ואין נעלה ממנה.

ח. אנו קוראים לעם ולנוער לעמוד ללא חת מול מזימות האויב, שגמר אומר לשעבדנו ולהחריבנו. אימרו למסיתים, ולמתרפסים מתוך עוורון ורעידת ברכיים, אחרי הודעות הכזב הבריטיות:

וכי לא מעשי הפשע הבריטיים הם התובעים "להתקומם"?

דם עברי נשפך כמים ברחבי תבל את הדם הזה שופכים במישרין ובעקיפין המשעבדים הבריטיים על כן מלחמה לנו בהם מלחמה ללא ליאות, מלחמה ללא רתיעה מלחמה לחיים או למות.

כ"ה תמוז תש"ו.


[1] כפי שפורסם בעתונות הסוכנותית.

[2] ממכתבה של מפקדת ה"הגנה" אל המפקדות של אצ"ל ולח"י מן ה 1 ביולי 1946:

"עליכם לבצע בהקדם האפשרי את הצ'יק (קיצור למלונצ'יק. שב הסתר המוסכם, בבחינת לשון סגי נהור, למלון הגדול המלך דויד, הוא היעד לאצ"ל) ואת הבית של "עבדך ומשיחך" ,בנין אחים דויד, במורד הרחוב מלך ג'ורג', בירושלים, היעד ללח"י).

הודיעוני על המועד. מוטב בבת-אחת. אין לפרסם זהות הגוף המבצע - לא פרסום במפורש ואף לא ברמיזה"

[3] הודעה זו עצמה פורסמה על פי בקשה דחופה של מפקדת ה"הגנה". שהגיעתנו ב-22 ביולי 1946.