הדרך לאישור ההסכם

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ב' ניסן התש"ח, 11 באפריל 1948
מתוך:
במחתרת כרך ד' עמוד 280
נושאים:
מחתרות - אצ"ל. תפוצות - הסוכנות היהודית
בכרוז זה האצ"ל מכחיש את השמועות אשר הופצו בעיתונות לגבי ההסכם לליכוד הכוחות הלוחמים ומפרט את דרישתם לסוכנות היהודית לגבי הסכם זה.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

הדרך לאישור ההסכם

בעתונות הופיעו ידיעות, לפיהן מסר מר שפירא בועד הפועל הציוני, כי אנו דרשנו לאשר במלואו או לדחות את ההסדר על ליכוד הכוחות הלוחמים. הידיעות הללו אינן מדויקות. האמת היא, כי דרשנו מאת חברי הנהלת הסוכנות היהודית, אשר ניהלו אתנו את המשא והמתן, שלא יכניסו על דעת עצמם שום שנויים בנוסח ההסדר שהוסכם בינינו. כמו כן דרשנו שסעיפי ההסדר לא יובאו בפני פורום נרחב בתוך הועד הפועל הציוני, באשר הסעיפים הללו הנוגעים לניהול המלחמה, מן ההכרח שיהיו סודיים לחלוטין. הצענו, איפוא, שהועד הפועל יחליט בפרינציפ בעד או נגד הסדר, ואם יחליט בחיוב, יבחר ועדה מצומצמת ביותר שתהא מוסמכת להחליט על הפרטים ותתחייב לשמור על סודיותם.

אנו חושבים את כל הדרישות הללו לצודקות לחלוטין. ראשית, הסדר הוא הסדר ואין להכניס בו שנויים, אלא בהסכמת שני הצדדים. ושנית, כושר השמירה על סוד של המוסדות הציוניים ידוע למדי. וכאן המדובר לא ב"רזולוציה", אלא במלחמה, בשרות הריגול של האויב, והעיקר, בחיי לוחמים עברים.