הדוגמה הצרפתית

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ד חשון התשי"ט, 7 בנובמבר 1958
מתוך:
עמוד 2
נושאים:
ממשל - אופוזיציה, דמוקרטיה, כנסת, משאל עם, שיטת בחירות. מדינות - ארה"ב, בריטניה, צרפת. מורשת ישראל - בלשנות. אישים - דוד בן-גוריון. מפלגות - מפא"י
במאמר זה בגין יוצא נגד שינוי שיטת הבחירות בארץ מבחירות יחסיות כלליות לבחירות אזוריות רוביות כפי שמוצעות ע"י מפא"י .בגין טוען כי ההצעה הזו של מפא"י באה כדי לעזור למפא"י להחזיק ברוב בכנסת למרות שהיא מהווה מיעוט בעם.בגין מנסה להראות את חולשותיה של השיטה אותה מציעה מפא"י לעומת שיטת הבחירות הנהוגה בצרפת .בגין טוען עוד כי מבדיקת השיטה הנהוגה בצרפת עולה כי כתוצאה משיטה זו לא יקום משטר דו מפלגתי כמו שמפא"י טוענת שיקום. בגין יוצא גם נגד צביעותה של מפא"י שעתה רוצה לעשות משאל עם בקרב הישראלים בקשר לשינוי שיטת הבחירות (וזאת לאחר שהכנסת דחתה את הצעתה) ובזמנו היא התנגדה למשאלי העם שהציעה "חרות" . הנאום המלא פורסם בחרות מיום 11/12/1958