הגנה על ההגנה

ללא מקור
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ט אייר התשי"ח, 9 במאי 1958
מתוך:
עמוד 2
נושאים:
מפלגות - אחדות העבודה. מחתרות - אצ"ל, הגנה, המנדט הבריטי, לח"י, סזון, תנועת המרי. אישים - ישראל גלילי
במאמר זה מגיב בגין לדברי גלילי (אח"ע) לשעבר הרמ"א של ההגנה, שאמר כי סילופי ההיסטוריה החגיגיים של רה"מ נתקבלו בקרב חברי ההגנה בהתמרמרות ובלעג. גלילי יצא נגד זה שבן –גוריון לא הזכיר את פעולות ההגנה בנאומי העשור לחגיגות המדינה. בגין משבח את דברי גלילי שטען כי בזכות ההתקוממות נגד הבריטים קמה המדינה אך יחד עם זאת, דברי גלילי שההגנה ניהלה בלבד את המאבק בשלטון הבריטי אינם נכונים. בגין מזכיר במאמרו את תנועת המרי העברי שפעלה יחד עם האצ"ל והלח"י נגד הבריטים. בגין מזכיר שעד הקמתה של תנועת המרי העברי, האצ"ל והלח"י נלחמו לבדם בכל כוחם בבריטים כאשר גלילי וחבריו נלחמו נגד האצ"ל במסגרת ה"סזון" . בגין טוען כי הויכוח שמתנהל עתה בין גלילי לבן –גוריון הוא בעצם סילוף של עובדות בין שני אנשים המסלפים את ההיסטוריה וממעטים את חלקו של האצ"ל.