הבריגדה ותכנית החלוקה

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ז' תשרי התש"ה, 24 בספטמבר 1944
מתוך:
במחתרת, כרך א' עמ' 118-121
נושאים:
מחתרות - אצ"ל, המנדט הבריטי. מדינות - ארה"ב, בריטניה. שלמות המולדת - ארץ ישראל השלמה. אישים - דוד בן-גוריון. מורשת ישראל - שואה
בגין מתייחס להקמת בריגדה עברית בצבא הבריטי,בגין טוען שמטרת השליטים היתה ארגעה של הישוב מרוח המרד (שמתעצמת גם בארצות הברית) וכן כדי להרחיק את הלוחמים מהארץ. בגין מספר כי נראים סימנים כי השלטון מתכנן חלוקה חדשה של הארץ, והוא מעוניין שמתווה זה יעבור 'בשקט' (חלוקה חלקה), ולכן אסור לטענת בגין, לטעות בכוונות השלטון בהקמת הבריגדה ולהלחם על שחרור הארץ.