האמת על דיר יאסין

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"א אדר ב' התש"ח, 1 באפריל 1948
מתוך:
במחתרת כרך ד' ע"מ 276-277
נושאים:
מחתרות - אצ"ל, דיר יאסין, הגנה. בטחון - טוהר הנשק. שלמות המולדת - ירושלים
בכרוז זה מבהיר האצ"ל את הפרטים על חשיבות כיבוש דיר יאסין וכיצד האצ"ל פעל כדי לצמצם את כמות האוכלסייה האזרחית אשר תפגע, נוכח ההסתה של ההגנה כנגד הארגון. כרוז זה פורסם בסביבות חודש אפריל 1948.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

 האמת על דיר-יאסין

בקשר עם הודעת הסלוף של מפקד ה"הגנה" בירושלים על כבוש דיר-יאסין, ונוכח ההסתה המתנהלת על-ידי הצבועים, הרינו קובעים:

א. הכפר דיר-יאסין היה קן פורעים בפועל ובכח.

ב. מכפר זה נערכו התקפות על השכונות המערביות של ירושלים.

ה"דבר" מיום 4 לאפריל ש.ז. הודיע על התקפות צליפה מדיר-יאסין על בית הכרם ובית וגן. אלמלא כבושנו זה, היתה נשקפת סכנה מתמדת לשכונות העבריות מן הכנופיות שהתבצרו והתבססו בדיר-יאסין.

ג. כדי להרחיק את הסכנה מאזור זה היה הכרח לכבוש את דיר-יאסין. זהו צו צבאי וצו הגנה יעילה על חיי האוכלוסיה המותקפת והדרך היחידה לשחרור ירושלים מן המצור. יצוין כאן שגם מפקד ה"הגנה" במחוז ירושלים (ממ"ז) האחראי באופן אישי להשמצה המתנהלת נגדנו בקשר לפעולת כיבוש זו - הבין אף הוא את ערכה האיסטרטגי ואף הצביע על הצורך שבפעולה זו במכתב שנשלח אלינו ב-7.4.1948. (מכתב זה יפורסם במיוחד).

ד. דיר-יאסין נכבשה בקרבות עזים. כמעט מכל בית ידו על חיילינו מרובים וממכונות יריה. עדות לכך, המספר הגדול ביחס של נפגעינו, העולה על כמה עשרות, מלקוח הנשק הגדול שנפל לידינו וכן מספר ההרוגים העירקיים והסוריים שהם חלק מהצבא הסדיר שחנה במקום.

ה. חיילינו שיצאו להתמודדות קשה ומסוכנת, עת יתרונות העמדות והביצורים היו בידי האויב, נהגו כפי שלא נהג שום צבא לוחם: חיילינו וויתרו על גורם האפתעה. בטרם החל הקרב הממשי, הזהירו בעזרת רם-קול את תושבי הכפר וקראו לנשים ולילדים לעזוב מיד את המקום ולמצוא מקלט במדרון ההר. ואמנם מרבית הנשים והילדים ניצלו הודות לאזהרה זו ועברו למקום מבטחים; חלק מהנשארים, שלא נשמע לאזהרה, נפגעו בעת הקרבות בבתים. כ-150 נשים וילדים נעצרו והועברו באותו יום על ידינו לאיזור הבטחון. ג'. שקר הדבר שאנשי ה"הגנה" הם אשר העבירו אותם למקום הנ"ל.

אנו מביעים את צערנו הרב על שבין הנפגעים היו גם נשים וילדים, אך אין זו אשמת לוחמינו. הללו עשו את חובתם האנושית ולמעלה מזה.

ולמסיתים המטיפים לנו מוסר נזכיר: בשעה שה"הגנה" התקיפה את כפר טוביאס בגליל העליון, שבו נהרגו נשים וילדים בלבד, לא ניתנה כל אזהרה מוקדמת. כן כדאי להזכיר לצבועים את התקפותיהם בפרדס אבו-לבן, במלון סמירמיס, בוואדי-ג'וז וכו'.

ו. למותר הוא להתווכח עם דוברי ה"הגנה" הטוענים כי לכבושו של דיר-יאסין לא היה ערך צבאי; לדיר-יאסין יש ערך איסטרטגי ממדרגה ראשונה להגנה על השכונות המערביות, כי הוא חולש על כל הבקעות העלולות לשמש מעבר מצוין לכנופיות בהתקפותיהן. גם על כביש ירושלים - תל-אביב בקילומטרים 6-4, שנחסמו לא אחת ומנעו הבאת תגבורת למוצא ולקסטל. כן משמש דיר-יאסין בסיס להתקפות על הכפרים הערביים המשמשים מקומות ריכוז לכנופיות בקרבות האחרונים באזור זה.

האיסטרטג הגאוני של ה"הגנה" מוכן, כנראה, לחכות עד אשר המרגמות והתותחים של קאוקג'י יהלמו בלב ירושלים, עוורון וצרות עין הם אבות ההנחה של הממ"ז הצבוע. ובאשר לכבוד הנשק העברי, היו מטיבים דוברי ה"הגנה" לעשות לו שמרו על כבוד זה בשיירת כפר עציון, בביח"ר "היוצק", בעמדות ה"הגנה" במאה-שערים וכו'.

הארגון הצבאי הלאומי

בארץ-ישראל