האליבי המתנקם

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ב כסלו התשכ"ז, 25 בנובמבר 1966
מתוך:
עמוד 3
נושאים:
מדיניות חוץ - או"ם, דיפלומטיה, יחסי ישראל-או"ם. מפלגות - גח"ל. בטחון - הבלגה, הגנה עצמית, פעולות תגמול, צבא. מדינות - ירדן, סוריה. ממשל - ממשלה
במאמר זה בגין טוען כי אם גח"ל היתה בשלטון, והיתה פועלת כשם שממשלת אשכול פועלת בימים אלה, היו מאשימים אותה בחוסר עקביות, נטיה לאומנית למלחמה, ובכך שהיא גורמת לבידוד מפני העולם בפעולותיה הצבאיות והמדיניות. בגין יוצא נגד ההצהרות של הממשלה כי האחראית הבלעדית לחדירות לישראל היא סוריה, ופטרה את ירדן מהענין, ואז תוקפת בירדן דווקא. בגין מבהיר שלישראל יש זכות לשימוש בכוח, כחלק מהגנה עצמית, אבל המדיניות של הבלגה ואז פעולת תגמול בירדן, היא לא יעילה ורק גורמת לגינוי מחברות האו"ם. כמו כן, מבהיר שדבריו אינם בגדר חכמה בדיעבד, כי התרעה על כך כבר ניתנה לפני שבעה שבועות.