האחריות המיותמת

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ב אייר התשכ"א, 28 באפריל 1961
מתוך:
עמוד 2
נושאים:
מדינות - ארה"ב, ברית המועצות (רוסיה). אישים - דוד בן-גוריון. חינוך - הדר (מידות ונימוסים). מחתרות - המנדט הבריטי. בטחון - עסק הביש
במאמר זה מתייחס בגין לתנועה המחתרתית שנכשלה בקובה אשר ניסתה להפיל את משטרו של קסטרו בעידודה של ארה"ב. בגין מציין לשבח את הנשיא קנדי שלקח אחריות בכישלונה של הפעולה והודה כי הוא אחראי להפיכת הנפל בקובה.בגין קרא למנהיגות בישראל לקחת דוגמה מקנדי בטיפולה בפרשת לבון.