האות מרומא

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ז חשון התש"ז, 10 בנובמבר 1946
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 284-285
נושאים:
מדינות - איטליה. מחתרות - אצ"ל, המנדט הבריטי. שלמות המולדת - ירושלים
בכרוז זה מדגיש בגין את חשיבות מבצע האצ"ל ברומא ורואה בפעולה זו כנקמה היסטורית של עם ישראל כנגד רומא.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

 האות מרומא

נפל דבר בתולדות מלחמתנו.

ביום ו' בחשון תש"ז התקיפו חיילים עבריים, חיילי הארגון הצבאי הלאומי, את השגרירות הבריטית בבירת איטליה, ברומא.

התקפה בלי תקדים; התקפה שיצרה תקדים. התקפה זו מבשרת:

לאויב: כי אש המרד העברי מתלקחת ומתרחבת. כמו בימי קדם, כן יילחם בימינו העם העברי, על ארצו וחרותו, לא רק בארצו. המלחמה במשעבד, שגזל את ביתנו היחיד, תקיף ארצות ויבשות. עם ישראל עם עולם הוא, תרתי משמע. עם ישראל גמר אומר, אחר אלפים שנות גלות והשמדה, לחזור לארץ מכורתו, לחיי חופש, לחיי כבוד. והוא ינצל את פיזורו כדי להתרכז סביב המלחמה נגד המעצמה האויבת, שהתייצבה וקמה לכלותינו.

לעם ישראל: כי מלחמת השחרור העברית איננה מלחמת יאוש. מלחמתנו היא רבת אפשרויות ורבת סיכויים. אפשר להכות במשעבד הבריטי לא רק בציון הנצורה; אפשר וצריך להכות בו ברחבי תבל. ולא רק בנשק אפשר להשבית את מנוחתו; גם בדרכים אחרות אפשר ללמדו, כי זרוענו נטויה להוריד על ראשו מהלומות. אם לצד התקפות צבאיות על מוסדותיו הממלכתיים ועל נציגיו המדיניים יאורגן ברחבי תבל חרם עד חרמה על תוצרת בריטית, יבינו המשעבדים הבריטיים, כי בקבלם את תכניתו של היטלר, הם מכינים לעצמם את קיצו של היטלר.

לצבא השחרור העברי: כי כוחנו גבר, כי דגלנו מתנוסס מעל אלפים ורבבות, המוכנים להקריב את החיים למען חיי העם המעונה, למען ארצו היחידה. לא ישמידונו. לא הסרדיוטות של בווין ולא עוזריו היהודיים - אם יימצאו. תקצר ידם של אלה ושל אלה להגיע אל מקורות כוחנו. צבא שחרור עולמי אנחנו. לא יוכלו לנו.

לטיטוס: כן, לטיטוס השוכן ברומא העתיקה, לטיטוס שהחריב את מקדשנו והיגלה את עמנו. השמעת טיטוס את רעם הפצצה, שנפלה לא הרחק משער הנצחון שלך? לפני אלפים שנה עמדת בירושלים הנצחית עטור זר נצחון וציווית לחקוק מטבעות עם יודאאַ קאַפטא, יודאאַ וויקטא, יהודה הנלכדת, יהודה המנוצחת. חשוב חשבת, כי לא עוד תקום יהודה לתחיה. והנה, אחרי ששים דורות הופיעו בחוצות רומא שלך, רומא האדירה, רומא המנצחת, חיילים עברים: לא כשבויים, לא כגולים, אלא כלוחמים נטולי פחד ולמודי קרב והנחיתו מהלומה ליורשיך, אויבי עמם ומשעבדיו. אמנם, לא נגד הארץ שבאדמתה הנך שוכן, הופנה נשקם. עם ארץ זו אין לנו עוד ריב. להיפך, רגשי ידידות שמורים לה בלבנו, לארצו של אורסיני, לארצו של גאריבאלדי, שהושיטה עזרתה לגולי עמנו. הנשק העברי הופנה הפעם נגד קיסרות אחרת, שירשה, במסע הגזל שלה, ארצות רבות מקיסרותך. ואף זאת ירשה ממנה: את השנאה אל עם ה'; ואת הרצון לגזול ממנו את ארצו. השמעת טיטוס? הקרבות בירושלים והפצצות ברומא מבשרים לך, כי יהודה היא בלתי מנוצחת, כי נצחית היא יהודה, ואין להכריתה, כי יהודה קמה לתחיה בדם חייליה, בהסתערות מורדיה, בנצחון משחרריה.