דמורליזציה ציבורית

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ג אלול התש"ד, 1 בספטמבר 1944
מתוך:
במחתרת, כרך א' עמ' 104-106
נושאים:
מחתרות - המנדט הבריטי. תפוצות - יהדות התפוצות. מורשת ישראל - שואה. ריכוז האומה - שיבת ציון
בגין מתייחס לפרסומים בעתונים העבריים "דבר" ו"על המשמר" שפרסומיהם גלויים לכל, הטוענים כי זוהי שעה קריטית למען יהודי אירופה, וביחוד יהודי הונגריה שהותרה עלייתם מטעם ארצם, אך זו מוטנה בויזה לארץ ישראל. בגין טוען שהעובדה שדבר לא נעשה בנידון גורמת לירידה במוראל, והתגובה של השומר הצעיר ושאר הציבור צריכה להיות השתתפות בלחימה למען פתיחת השערים, כדי להציל את היהודים האלה.